AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Prof. Dr. Cevat Geray Ödülü Katılım Koşulları
 

23 Temmuz 2018’de yitirdiğimiz, yaşamı boyunca Türkçeye, halk eğitimine, kent kültürüne ve gençlerin yetişmesine emek veren, Dil Derneği’nin kurucu başkanı Prof. Dr. Cevat Geray’ın kişiliğini, düşüncelerini ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmanın yanı sıra genç kuşakların dile ve toplumsal yaşama duyarlılığını artırmak, yazınsal becerilerini değerlendirmek amacıyla yükseköğrenim gençliği arasında Dil Derneği Prof. Dr. Cevat Geray Yarışması adıyla bir düşünyazı (makale) yarışması düzenlemiştir.

Yarışma koşulları şöyledir:

1) Yarışmaya 17-25 yaş arasında olan (yüksek lisans ve doktora öğrencileri dışındaki)  yükseköğrenim gören gençler katılabilir.

2) Adaylar yarışmaya bilgisayarda yazılan 500 ya da 700 sözcüklü tek düşünyazı (makale) ile katılabilir.

3) 2020’de ödül verilecek yarışmanın konusu “kent kültürü”dür.

4) Yarışmaya gönderilecek yazı, daha önce başka bir yarışmaya gönderilmemiş ve yayımlanmamış olmalıdır.

5) Ödül, 1000,00 (bin) TL’dir.

6) Ödüle başvuru, 1 Kasım 2019’de başlayacak, 30 Ocak 2020’de sona erecektir.

7) Adaylar yazısını dildernegi@dildernegi.org.tr adresine gönderecektir.

8) Ödül, 22 Nisan 2020’de Dil Derneği’nin 33. kuruluş yıldönümü için yapılan törende verilecektir.

9) Seçici kurul  Sevgi Özel, Prof. Dr. Korkmaz Alemdar ve Prof. Dr. Necdet Adabağ’dan oluşmaktadır.

Bilgi için: dildernegi@dildernegi.org.tr

      Tel. 0312. 425 83 60              


 
BAŞYAZI
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter