AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN 104’ÜNCÜ YAŞINI KUTLUYORUZ!

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIMIZI KUTLUYORUZ!

DİL DERNEĞİ’NİN 37’İNCİ YAŞINI KUTLUYORUZ!

 

Sevgili Yurtseverler, Değerli Üyelerimiz,

Öncelikle laik cumhuriyetimizin kurucusu, Türk Devriminin yapıcısı Mustafa Kemal’i, İsmet İnönü'yü, cumhuriyetimize emek veren bütün devrimcileri saygıyla anıyoruz!

Öngörüsü yüksek bir devrimci olan Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetimiz çok uzun zamandır düşünceyi, basın özgürlüğünü, laik eğitimi, hukukun üstünlüğünü, üniversite özerkliğini, kadın haklarını baskılayan; sınıf farkını ve yoksulluğu derinleştiren siyasal iktidarlarla baş etmeye çalışmaktadır. Cumhuriyetimizin geçip giden yüzyılını zaman yitimi olarak gören cumhuriyetle kavgalı siyasetçilerin, yandaşlıkta sınır tanımayan tüm kişi ve kurumların yarattığı olumsuzluklara karşın 101’inci yılını da Mustafa Kemalce düşünen yurttaşlar olarak yine coşkuyla kutlayacağız.

Özgürlüğün, adaletin, insan haklarının güvencesi olacak, yurttaşlık bilincini pekiştirecek; inancı ve kökeni ne olursa olsun bütün yurttaşların ortak çıkarlarını koruyacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920'de açıldı. Meclis açıldığında bütün yurt işgal altındaydı. Sömürgeci yayılmacılar, ülkemizi masa başında paylaşmıştı. Kurtuluş Savaşını utkuyla sonuçlandıran Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu TBMM, ulusumuzun gelecek güvencesidir; ulusa çağdaş uygarlık yolunu açacak ilk ve tek kurumdur. Yılgın değiliz, son yıllarda işlevsizleştirilmeye çalışılan TBMM’nin 104’üncü yaşını Mustafa Kemalce düşünen yurttaşlar olarak coşkuyla kutlayacağız.

Bu yıl 23 Nisanda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da coşkuyla kutlayacağız; halkımız Mart 2024’te cumhuriyetle, devrimlerle hesaplaşan karşıdevrime uyarısını yaptı. Ancak dinci siyasa, cumhuriyetin bütün kurumları gibi Milli Eğitim Bakanlığı’na da yerleşmiş durumda. MEB, 1920’de TBMM’nin açtığı ilk bakanlıklardan biridir. Mustafa Kemal, TBMM’yi açtığı 23 Nisanı, bütün dünya çocuklarına armağan etmişti. 104 yaşındaki MEB’in eğitimi tüm kural ve kurumlarıyla dinci yapılara açmasından kuşkusuz kaygılıyız. Bugünkü MEB bütçesiyle, eğitim siyasasıyla 104 yıllık birikimi silmeye çabalamaktadır. Çocukları ve yurdumuzu çok seviyoruz, laik eğitim için direnerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Mustafa Kemalce düşünerek coşkuyla kutlayacağız.

Atatürk’ün “vasiyetnamesi”ni çiğneyen 12 Eylülcüler, 1982 Anayasasının 134. maddesine dayanarak çıkardıkları yasayla 17 Ağustos 1983'te Türk Tarih ve Dil Kurumlarını kapattılar. Bu hukuksuzluğa sessiz kalmadık; bağımsızlık bilinciyle dil arasındaki görkemli köprüyü düşünerek, bağımsızlığımızın simgesi TBMM’nin kurulduğu 23 Nisanı göz önüne alarak, 22 Nisan 1987’de Dil Derneği’ni kurduk. Dil Derneği’nin doğuşu, 12 Eylül hukuksuzluğuna Atatürkçülerin ilk başkaldırısı, ilk tepkisidir. Birçok engeli yargı yoluyla aştık. 37 yıldır derneği gönüllü birliktelikle yaşatıyoruz.

12 Eylülcü bilgisiz, bilinçsiz beş paşanın Atatürk’ün kalıtına, kurumlarının adına, malvarlıklarına yasa zoruyla el koyarak oluşturduğu devlet dairesi Türk Dil Kurumu, Dil Devrimini yok sayarak Atamızın parasını, eski kurumun birikimini harcıyor. Türkiye Türkçesini çağdaş yöntemlerle işlemek; ülkeyi saran İngilizce ve Arapça işgaline karşı durmak şöyle dursun, ölçünlü dili ve yazım birliğini bozmayı sürdürüyor, Atamızın parasıyla “cemaat” etkinliklerine destek veriyor. Bugünkü TDK, siyasal iktidarın, güdümündeki işlevsiz bir kurumdur.

Beri yanda bugün devleti temsil edenlerin kullandığı dil, kaygı vericidir, ekonomiden daha derin bir dil sorunu vardır. İktidar büyükleri Dil Devrimini “dil cellatlarının” yaptığı “dile suikast, dil katliamı” saymaktadır.  Ortak dilimiz Türkçenin her alanda, özellikle siyasada kirletildiği, hukukun üstünlüğünün, bilimsel ve sanatsal doğruların silindiği, eğitimin dinselleştirildiği; üniversitenin susturulduğu, Atatürk’e, İsmet İnönü’ye, bütün devrimcilere ahlakdışı saldırıların arttığı kapkara bir dönemdeyiz; Mustafa Kemalce düşünerek asla yılgın karamsar olmayacağız.

Mustafa Kemal ve arkadaşları yüzyıllarca yoksulluk içinde “ümmi ümmet kul” olarak unutulan halkı inanç ve ırk ayrımı gözetmeksizin bağımsızlık ve yurt savunması için bütünleştirdi; yurttaş kimliği kazandırdı. Bugün yurttaşlık bilincimizle laik cumhuriyete ve devrimlere sahip çıkmak, Atatürk’e ve çocuklarımıza karşı namus borcumuzdur! Bütün aydınları hukukun üstünlüğü, demokratik değerler doğrultusunda yapıcı dille yasal, evrensel haklarımızı kullanarak Mustafa Kemallerin açtığı aydınlanma yolunda el ele olmaya çağırıyoruz!

Mustafa Kemal Atatürk’ü, bütün Kuvayımilliyecileri, bilim, sanat ve siyasada cumhuriyete emek veren bütün aydınları, Türk Dil Kurumu’nun ve Dil Derneği’nin kurucularını saygıyla anıyoruz.

Dil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Yazar, Dilci Sevgi Özel

 

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Nisan 2024 - 434. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter