AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
HALKÇI, DEVRİMCİ ÖNDERİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü SAYGIYLA ANIYORUZ!

“Baylar, bizim yüzümüz her zaman ak ve temizdi, her zaman da ak ve temiz kalacaktır. Yüzü çirkin ve gönlü çirkinliklerle dolu olanlar, bizim yurtseverce, insanca ve namusluca davranışlarımızı, bayağı ve çirkin tutkuları yüzünden, çirkin göstermeye kalkışanlardır.”

Yüzü de tüm yaşamı da her zaman ak ve temiz olan, laik cumhuriyetimizin kurucusu, devrimlerin yapıcısı önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 81. yılında özlemle anıyoruz.

“Siyasa alanında birçok oyunlar görülüyor. Ama kutsal bir ülkünün belirtisi olan cumhuriyet yönetimine karşı, çağ­daşlaşmaya karşı bilisizlik, bağnazlık ve her türlü düşmanlık ayağa kalktığı zaman; özellikle ilerici ve cumhuriyetçi olanla­rın yeri, gerçek ilerici ve cumhuriyetçi olanların yanıdır; yok­sa gericilerin umut ve çalışma kaynağı olan yer değil.”

Ülkemizin kıldan ince bir köprüden geçtiği günümüzde bizim yerimiz her zaman Mustafa Kemal’in yanıdır: Mustafa Kemal’in kurduğu cumhuriyettir; bizim yönümüz her zaman Mustafa Kemal’in tinsel kalıtı olan akıldır, bilimdir!

Birtakım şeyhlerin, dedelerin, seyitlerin, çelebilerin, ba­baların, emirlerin arkasından sürüklenen ve alınyazılarını ve canlarını, falcıların, büyücülerin, üfürükçülerin, muskacıların ellerine bırakan insanlardan oluşan bir topluluğa, uygar bir ulus gözüyle bakılabilir mi? Ulusumuzun gerçek ni­teliğini, yanlış bir yolda gösterebilen ve yüzyıllarca göstermiş olan bu gibi adamların ve kurumların, yeni Türkiye Devletinde, Türk Cumhuriyeti’nde daha da çalışmalarına göz yumulmalı mıydı? Buna önem vermemek ilerleme ve yenileş­me adına, en büyük ve düzeltilemez bir yanılgı olmaz mıydı?

Baylar, ulusumuzun toplumsal, ekonomik, kısacası bü­tün uygarlıkla ilgili iş ve ilişkilerinde verimli sonuçlar sağlayan yeni yasalarımız da kadın özgürlüğünü güven altına alan ve aileyi sağlamlaştıran Yurttaşlar Yasası da bu sözünü ettiğim zaman içinde yapılmıştır. Şunu söylemeliyim ki biz her araçtan, yalnız ve ancak bir ülkü için yararlanırız. O ülkü şudur:

Türk ulusunu, uygar toplumlar içinde yaraştığı kata yükseltmek ve Türk Cumhuriyeti’ni sarsılmaz temel­leri üzerinde, her gün daha çok güçlendirmek; bunun için de zorbalık düşüncesini öldürmek.”

Laik eğitimin yaralandığı; dinin/inancın her alanda, her kurumda, her sokakta çıkar aracı yapıldığı günümüzde Mustafa Kemalce düşünmek zorundayız! Atatürkçü olmak kolay değildir! Günü, durumu kurtarmak için Atatürk’ün adını gelişigüzel kullanmakla Atatürkçü olunmaz! Emek vermediği bir yerde olmak, içselleştiremediği düşünceye tutunmak kimseyi Atatürkçü yapmaz! Atatürkçü olmak, aklın öncülüğünü tanımak; taşıdığı kimliğin ve orunun onurunu korumaktır! Atatürkçü olmak, ülkesinin geleceğini kurmak ve korumaktan başka kaygısı bulunmayan Atatürk gibi onurlu, yürekli olmaktır! Atatürkçülük, yaptığı her şeyin hesabını ulusuna veren Atatürk kadar namuslu, Atatürk gibi vicdanı tertemiz bir yurtsever, Atatürk gibi insancıl, Atatürk gibi adil olmaktır; el etek öpme yarışına girmeden dik durmaktır! Özü, sözü doğru bir aydın olmaktır!

Atatürkçüyüz; Atatürk’e olan sevgi ve saygımızla yurt sevgimiz; yurt sevgimizle yurttaşlık bilincimiz özdeştir! Çünkü Atatürkçülük aydınlanmadır; aydın olma sorumluluğunu namusluca taşımaktır! Çünkü Atatürkçülük kendini bilmektir!

Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz!

                                      Dil Derneği Yönetim Kurulu


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Nisan 2024 - 434. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter