AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
19 MAYIS, MUSTAFA KEMAL’İN DOĞUM GÜNÜDÜR! 19 MAYIS, LAİK CUMHURİYETİMİZİN DOĞUM GÜNÜDÜR!
 
 

Bu başlığı daha önce de kullandık; çünkü cumhuriyetimizin tarihi 19 Mayıs 1919’da başlar; buna inanıyoruz. İnanmayanlara dönüp dönüp anımsatmakta yarar var:

"1919 yılı Mayısının 19. günü Samsun’a çıktım. Genel durum ve görünüş:

Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu topluluk, Birinci Dünya Savaşında yenilmiş, Osmanlı ordusu her yanda ze­delenmiş, koşulları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük savaşın uzun yılları boyunca, ulus yorgun ve yoksul bir durumda. Ulusu ve yurdu Birinci Dünya Savaşına sürük­leyenler, kendi başlarının kaygısına düşerek, yurttan kaçmış­lar. Padişah ve Halife olan Vahdettin, soysuzlaşmış; kendini ve yalnız tahtını koruyabileceğini düşlediği alçakça önlemler araştırmakta. Damat Ferit Paşanın başkanlığındaki hükü­met güçsüz, onursuz, korkak, yalnız padişahın isteklerine uymuş ve onunla birlikte kendi güvenlerini sürdürecek her­hangi bir duruma boyun eğmiş. Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alın­makta..."

Mustafa Kemal Atatürk, Söylev’ine böyle başlamış, Kurtuluş Savaşı boyunca yaşananları açık seçik anlatmıştır. Söylev’i, Ey Türk gençliği! Birinci görevin, Türk bağımsızlığı­nı, Türk cumhuriyetini, sonsuzluğa dek korumak ve savunmaktır.

Varlığının ve geleceğinin biricik temeli budur. Bu te­mel, senin en değerli hazinendir. Gelecekte de seni bu hazineden yoksun etmek isteyecek yurtiçi ve yurtdışı düşmanların olacaktır. Bir gün, bağımsızlığını ve cumhu­riyeti savunmak zorunda kalırsan, göreve atılmak için içinde bulunacağın durumun olanaklarını ve koşullarını düşünmeyeceksin!” diyerek  “Gençliğe Sesleniş”le bitirmiştir.

Bizler Mustafa Kemal’i, Kurtuluş Savaşını başımız sıkıştıkça "hamaset" edebiyatı yaparak anmayız. Mustafa Kemal’in yapıcısı olduğu devrimlerin kazandırdığı bilinçle geçmişi doğru öğrendik; aklın öncülüğü, sanatın ve bilimin ışığıyla geleceği doğru kurmak için çalışıyoruz. 1919 öncesinde yaşananları biliyor; yaşananlardan ders almanın gereğine inanıyoruz. Halkın inancını ve köken farkını siyasaya araç yapmadan; sanata sırtımızı dönmeden; bilimsel olandan başka doğru tanımıyoruz! Mustafa Kemal Atatürk, dün olduğu gibi bugün de önderimizdir; sonsuza dek öyle kalacaktır!

Laik cumhuriyetimiz acılar yaşanarak, bedel ödenerek özveriyle kurulmuştur; cumhuriyetimizi çağdaş dünya ile yarıştıracak devrimler aydınlanma yolunu açmıştır. Harf ve Dil Devrimleri düşünce özgürlüğünün, sanatsal-bilimsel etkinliklerimizin aracı olan ortak dilimiz Türkçeyi de özgürleştirmiştir. Ne yazık ki bugün aynı ülkede yaşayan ama ortak çıkarlar için ortak akıl üretemeyen yurttaşlar, karanlık bir tünele itilmiş durumdadır. Öldürücü bir virüsün dünyayı ve ülkemizi sarstığı 2020’de bile ortak dille, ortak akılla birleşememek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu buruklaştıracaktır.

Düşünce, inanç, köken farkımız, ulusal sınırlar içinde özgürce yaşamanın, ülke zenginliklerinden hakça pay almanın, eğitim, sağlık ve adalet kurumlarında eşit olmanın engeli değildir. Öldürücü bir virüs nedeniyle eğitimin, yaşamsal bütün alanların, bütün kurumların, bireysel yaşamın yavaşladığı 2020 Mayısında ancak ortak dille ortak akıl üreterek acıyı azaltır, umudu diriltebiliriz. Gün, ağızlardan düşmeyen “birlik beraberlik” günüyse, Mustafa Kemal’i doğru anlama; siyasal değil yaşamsal olanı önceleyerek bilimsel olanla karar verme günüdür. Türk Devrimiyle hesaplaşma günü değildir; yurttaş yararına düşünce ve emek ağırlıklı eylem üretenlerin yolunu kesme günü değildir. 2020 Mayısında öldürücü virüsten korunmak için “Evde kal!” çağrısına uyan yurttaşları korku ve karamsarlıktan uzaklaştıran bir dille bilimsel olana tutunma günüdür. Biz karamsar değiliz; aklın ve bilimin öncülüğüne inanarak bu sıkıntılı günleri arkada bırakacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. yılıyla birlikte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını da kutlayacağız!

Bu duygularla bütün gençlerin ve devrimci ruhla genç kalmayı başaran yurttaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz!

Dil Derneği Yönetim Kurulu

 

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Mart 2024 - 433. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter