AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülüne Katılım Koşulları

 

Dil Derneği Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü, Dil Derneği’nin kurucu üyesi, Dilci-Eğitimci-Yazar Beşir Göğüş’ün Dil Devrimine, Türkçenin eğitim ve öğretimine verdiği emeği unutturmamak, kişiliğini ve düşüncelerini gelecek kuşaklara aktarmak için düzenlenmiştir. Ödül, dönüşümlü olarak Türkiye Türkçesiyle ilgili bir çalışmaya ya da bir çocuk yapıtına verilmektedir (Beşir Göğüş’ün yaşamöyküsü için bkn. https://www.dildernegi.org.tr).

Dil Derneği Beşir Göğüş Ödülü, 2023'te bir “çocuk romanı”na verilecektir.

Ödüle Katılma Koşulları

1) Ödüle, çocuklarımızın dil bilincini besleyen, Türkçenin olanaklarını ve Türkçe sözcükleri doğru kullanarak onları okumaya, yazmaya ve konuşmaya özendiren, çocuklar için yazılan, dil duyarlılığı yüksek bir roman aday olabilir.  

2) Ödüle aday yapıtlarda Dil Derneği'nin amaçlarına uygunluk, yazınsal değerleri kullanma ve çocuklara yansıtma başarısı aranacaktır.

3) Ödüle 1 Ocak - 31 Aralık 2022 arasında yayımlanmış yapıtlar aday gösterilebilir.

4) Her yazar ödüle tek bir yapıtla aday olabilecektir.

5) Ödül bölüştürülmeyecek, tek bir yapıta verilecektir.

6) Ödüle aday yapıttan altı tanesi, başvuru dilekçesi ve kısa yaşamöyküsüyle yazarın kendisince ya da yazarın izin belgesiyle birlikte yayınevince Dil Derneği'ne gönderilecektir (postadaki gecikme göz önüne alınmayacaktır).

7) Ödüle son başvuru tarihi, 6 Ocak 2023'tür.

8) Seçici kurul Prof. Dr. Ferhunde Öktem, Zekeriya Kaya, Mina Tansel, Seza Kutlar Aksoy ve Dilek Göğüş Ülgüray’dan oluşmaktadır.

9) Ödül, 4.000,00 TL’dir, Beşir Göğüş’ün doğum günü olan 12 Şubat 2023’te bir törenle verilecektir.

10) Ödüle Dil Derneği yönetim kurulu üyeleri aday olamazlar.

Bilgi için:

Tel. 0312 - 425 83 60; belgeç. 0312- 417 33 28

dildernegi@dildernegi.org.tr

https://www.dildernegi.org.tr

 


 
BAŞYAZI
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter