AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülüne Katılım Koşulları

 

Dil Derneği Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü, Dil Derneği’nin kurucu üyesi, Dilci-Eğitimci-Yazar Beşir Göğüş’ün Dil Devrimine, Türkçenin eğitim ve öğretimine verdiği emeği unutturmamak, kişiliğini ve düşüncelerini gelecek kuşaklara aktarmak için düzenlenmiştir. Ödül, dönüşümlü olarak Türkiye Türkçesiyle ilgili bir çalışmaya ya da bir çocuk yapıtına verilmektedir (Beşir Göğüş’ün yaşamöyküsü için bkz. https://www.dildernegi.org.tr).

 “Dil Derneği Beşir Göğüş  Ödülü” 2024'te, Türkiye Türkçesinin genel olarak öğretimi ya da okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin öğretimi ya da Türkçenin yabancılara öğretimiyle ilgili özgün bir yapıta verilecektir.

Ödüle Katılma Koşulları

1) ÖdüleTürkçenin olanaklarını, Türkçeyi doğru ve özenli kullanan dil duyarlılığı yüksekbir yapıt aday olabilir.  

2) Ödüle aday yapıtlarda Dil Derneği'nin amaçlarına uygunluk, eğitsel ya da yazınsal değerleri kullanma başarısı aranacaktır.

3) Ödüle 1 Ocak – 30 Kasım 2023 arasında yayımlanmış yapıtlar aday gösterilebilir.

4) Ödüle tek yazarlı bir yapıt aday olabileceği gibi çok yazarlı bir yapıt da aday olabilecektir.

5) Ödül bölüştürülmeyecek, tek bir yapıta verilecektir.

6) Ödüle aday yapıttan altı tanesi, başvuru dilekçesi ve kısa yaşamöyküsüyle yazarın kendisince ya da yazarın izin belgesiyle birlikte yayınevince Dil Derneği'ne gönderilecektir (postadaki gecikme göz önüne alınmayacaktır).

7) Ödüle son başvuru tarihi, 4 Aralık 2023'tür.

8) Seçici kurul Prof. Dr. Bekir Özer, Zekeriya Kaya, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün,Prof. Dr. Ayhan Sezer ve aile adına Dilek Göğüş Ülgüray’dan oluşmaktadır.

9) Ödül, 5.000,00 TL’dir, Beşir Göğüş’ün doğum günü olan 12 Şubat 2024’te bir törenle verilecektir.

10) Ödüle Dil Derneği yönetim kurulu üyeleri aday olamazlar.

Bilgi için:

Tel. 0312 - 425 83 60; belgeç. 0312- 417 33 28

dildernegi@dildernegi.org.tr

https://www.dildernegi.org.tr

 

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Nisan 2024 - 434. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter