AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülüne Katılım Koşulları

Dil Derneği Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü, Dil Derneği’nin kurucu üyesi, Dilci-Eğitimci-Yazar Beşir Göğüş’ün Dil Devrimine, Türkçenin eğitim ve öğretimine verdiği emeği unutturmamak, kişiliğini ve düşüncelerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenmiştir. Ödül, dönüşümlü olarak Türkiye Türkçesiyle ilgili çalışmaya ya da bir edebiyat yapıtına (roman, öykü, masal ya da şiir kitabına) verilmektedir; 2018'de bir "çocuk romanına"  verilecektir.

Ödüle Katılma Koşulları

1) Çocuklar için yazılmış bir romanla ödüle aday olabilir.

2) Ödüle aday yapıtlarda Dil Derneği'nin amaçlarına uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanma ve çocuklara yansıtma başarısı aranacaktır.

3) Ödüle 1 Ocak - 31 Ekim 2017 arasında yayımlanmış yapıtlar aday gösterilebilir.

4) Her yazar ödüle tek bir yapıtla aday olabilecektir.

5) Ödül bölüştürülmeyecek, tek bir yapıta verilecektir.

6) Ödüle aday yapıttan altı tanesi, başvuru dilekçesi ve kısa yaşamöyküsüyle yazarın kendisince ya da yazarın izin belgesiyle birlikte yayınevince Dil Derneği'ne gönderilecektir (postadaki gecikme göz önüne alınmayacaktır).

7) Ödüle son başvuru tarihi, 31 Aralık 2017'dir.

8) Seçici kurul, Dilek Göğüş ÜlgürayProf. Dr. Selahattin DilidüzgünProf. Dr. Sedat SeverAyla Çınaroğlu ve Zekeriya Kaya'dan oluşmaktadır.

9) Ödül, 2.000 TL’dir, Beşir Göğüş’ün doğum günü olan 12 Şubat 2018’de bir törenle verilecektir.

10) Ödüle Dil Derneği Yönetim Kurulu üyeleri aday olamazlar.

 


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Ocak 2018 - 359. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter