AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülüne Katılım Koşulları

 

Dil Derneği Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü”, Dil Derneği’nin kurucu üyesi, Dilci-Eğitimci-Yazar Beşir Göğüş’ün Dil Devrimine, Türkçenin eğitim ve öğretimine verdiği emeği unutturmamak, kişiliğini ve düşüncelerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenmiştir. Ödül, dönüşümlü olarak Türkiye Türkçesiyle ilgili çalışmaya ya da çocuk edebiyat yapıtına verilmektedir. Ödül, 2020’de “dil” ya da “eğitim” alanında yazılmış bir araştırma kitabına verilecektir.

1)Ödüle, Türkçeyle ya da eğitimle ilgili araştırma yapıtları aday olabilir.

2) Ödüle aday yapıtlarda Dil Derneği’nin amaçlarına uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanma başarısı aranacaktır.

3) Ödüle 1 Ocak - 30 Kasım 2019 arasında yayımlanmış yapıtlar aday gösterilebilir.

4) Her yazar ödüle tek bir yapıtla aday olabilecektir.

5) Ödül bölüştürülmeyecek, tek bir yapıta verilecektir.

6) Ödüle aday yapıttan altısı, başvuru dilekçesi ve kısa yaşamöyküsüyle yazarın kendisince ya da yazarın izin belgesiyle birlikte yayınevince Dil Derneği’ne gönderilecektir (postadaki gecikme göz önüne alınmayacaktır).

7) Ödüle son başvuru tarihi, 30 Kasım 2019’dur.

8) Seçici kurul, Prof. Dr. Cahit Kavcar,Prof. Dr. Ahmet Kocaman, Zekeriya Kaya, Prof. Dr. Ali Demir ve (aile adına) Dilek Göğüş Ülgüray’dan oluşmaktadır.

9)Ödül, 2.000,00 TL’dir, Beşir Göğüş’ün doğum günü olan 12 Şubat 2020’de bir törenle verilecektir.

10) Ödüle Dil Derneği yönetim kurulu üyeleri aday olamazlar.


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Aralık 2020 - 394. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter