AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülüne Katılım Koşulları

 

“Dil Derneği Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü, DilDerneği’nin kurucu üyesi, Dilci-Eğitimci-Yazar Beşir Göğüş’ün Dil Devrimine, Türkçenin eğitim ve öğretimine verdiği emeği unutturmamak, kişiliğini ve düşüncelerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenmiştir. Ödül, dönüşümlü olarak Türkiye Türkçesiyle ilgili çalışmaya ya da çocuk edebiyat yapıtına verilmektedir.  2022'de bir “çocuk romanı”na verilecektir.

Ödüle Katılma Koşulları

1) Ödüle, dil duyarlılığı yüksek, çocuklar için yazılmış bir roman aday olabilir.

2) Ödüle aday yapıtlarda Dil Derneği'nin amaçlarına uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanma ve çocuklara yansıtma başarısı aranacaktır.

3) Ödüle 1 Ocak - 31 Aralık 2021 arasında yayımlanmış yapıtlar aday gösterilebilir.

4) Her yazar ödüle tek bir yapıtla aday olabilecektir.

5) Ödül bölüştürülmeyecek, tek bir yapıta verilecektir.

6) Ödüle aday yapıttan altı tanesi, başvuru dilekçesi ve kısa yaşamöyküsüyle yazarın kendisince ya da yazarın izin belgesiyle birlikte yayınevince Dil Derneği'ne gönderilecektir (postadaki gecikme göz önüne alınmayacaktır).

7) Ödüle son başvuru tarihi, 31 Aralık 2021'dir.

8) Seçici kurul,  Prof. Dr. Ferhunde Öktem, Zekeriya Kaya, Mina Tansel, Seza Kutlar Aksoy ve Dilek Göğüş Ülgüray’dan oluşmaktadır.

9)Ödül, 2.000,00 TL’dir, Beşir Göğüş’ün doğum günü olan 12 Şubat 2022’de bir törenle verilecektir.

10) Ödüle Dil Derneği yönetim kurulu üyeleri aday olamazlar.

Bilgi için:

Tel. 0312 -425 83 60 ; belgeç. 0312- 417 33 28

dildernegi@dildernegi.org.tr

www. dildernegi.org.tr

 

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Ocak 2022 - 407. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter