AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
CUMHURİYETİMİZİN 97. YILI KUTLU OLSUN!
 

Bu yıl, dünyada ve ülkemizde canlar alan salgın nedeniyle TBMM’nin 100. yılını coşkuyla kutlayamadık. 23 Nisan Ulusal Çocuk Bayramını; 19 Atatürk’ü Anma, Gençlik Spor Bayramını; 30 Ağustos Zafer Bayramını coşkuyla kutlayamadık. Dil Derneği’nin 33. yaşını gönlümüzce kutlayamadık. 26 Eylül 2020’deki 88. Dil Bayramını salonlarda, alanlarda kutlayamadık. 29 Ekim 2020’de laik cumhuriyetimizin kuruluşunun 97’inci yılını da buruk bir coşkuyla kutlayacağız. Laik cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, Lozan’la yayılmacılara son dersi veren İsmet İnönü’yü, Kurtuluş Savaşının Kuvayımilliyecilerini saygıyla anıyoruz.

Ayrıca 2020’nin başından bugüne salgınla savaşan bütün sağlıkçıları selamlıyor; bu savaşım sırasında yaşamını yitiren bütün hekimleri, bütün sağlık emekçilerini saygıyla anıyoruz.

Bütün dünyayı ve ülkemizi de kasıp kavuran “koronavirüs” tehlikesi sonlanmadı; salgın sürüyor. Yıllardır her sabah, laik cumhuriyetimizin değerleriyle hesaplaşan, cumhuriyet kurumlarını karartan, devrimleri budayan karşıdevrim “virüsü” de sürüyor. Yıllardır aksam sabah “Cumhuriyet tarihi(miz) boyunca…” diye başlayan, arkasından laik cumhuriyetimizin değerlerinden birini ya da birkaçını yasal kılıflarla ortadan kaldıran sözleri dinliyor; yurdun tarihsel ve doğal dokusunu bozan eylemlere tanık oluyoruz. Eğitim ve yargı başta olmak üzere, her yurttaşın bugününü ve geleceğini güvence altına alacak kurumların yaralanmasıyla karşılaşıyoruz.

97 yaşındaki cumhuriyetin 21. yüzyılda yaşadıkları, inanılacak gibi değil… Hak ve özgürlüklerin doyasıya yaşanmadığı, emeğin karşılık bulmadığı, sınıf farkının derinleştiği; çocukların cinsel saldırıya uğradığı; kadınların öldürüldüğü, toplumsal yaşamdan dışlandığı; eğitimin dinselleştirildiği; üniversitenin susturulduğu; hukukun üstünlüğünün kâğıt üstünde kaldığı; “Yurtta barış, dünyada barış” ilkemizin unutulduğu; Atatürkçülerin karalandığı sözde demokrasiyle sınanıyoruz.

Yıllardır inancımızı, köken farkımızı dikenli telle kaşıyanlar cumhuriyetin kurucu çoğunluğunun ortak dili Türkçeyi küçük görmekte; kimi yurttaşların ikidilli oluşunu ve bilimsel verileri yok sayarak ortak dili siyasallaştırmaktadır. Bu döneme dek olay ve oluşumlara yurttaşlık penceresinden bakamayanlar siyasal erki hiç böyle kullanmamış; aymazlık, “cumhuriyet tarihi boyunca” hiç böyle tavan yapmamıştır. Bu cumhuriyetin olanaklarıyla orun, ün, kazanç elde edenler, “cumhuriyet tarihini” doğru okumakla yükümlüdür.

Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde savaştan çıkmış yoksul bir ülke; canını dişine takıp bağımsızlığını kazanmış, cumhuriyeti kurmuş; devrimlerle çağdaş dünyayla yarışa hazırlanmıştır. Şimdi hesaplaşılan, bir kamyon lastiği olmayan ama yurdu demirağlarla ören, kılık kıyafetini, ölçüsünü takvimini, yazısını ve dilini yenileştiren; kendi buğdayından ekmeğini, pamuğundan bezini, pancarından şekerini üreten; “yerli malı”yla yaşamaktan onur duyan laik cumhuriyettir! Yüzyıllarca kul sayılan, “ümmi ümmet”i yurttaş kılan; kadınlara haklarını öğreten; Osmanlının borcunu bile ödeyen; kimseye boyun eğmeyen bağımsız bir cumhuriyettir! Şimdi hesaplaşılan, bütün yaşamını, kazanımlarını ulusuna adayan Mustafa Kemal’dir!

“Cumhuriyet tarihi(miz) boyunca” yaşananları, bilim, sanat ve uygulayımdaki yenilikleri yok sayarak, cumhuriyetin olanaklarını kötüye kullanarak geçmişi karalamak, din ve köken ayrımını siyasallaştıran, kendi tarihini bilmeyen ya da bilmezden gelen siyasetçilerin ve ona destek olan çıkarcı aydınımsıların oyunudur. Ussal ve bilimsel gerçek, usun ve bilimin, böylesi oyunları kesinkes bozacağıdır. Osmanlıyı yıkan, çağının gerisinde kalmasıydı; ulusal ve evrensel değerleri yok sayan hiçbir iktidarın da koltuğu kalıcı olmayacaktır!

Mustafa Kemal Atatürk devrimlerin ışığını Çankaya’da parlatmıştı; bu ışık hiçbir zaman sönmeyecek! Bizler her şeye karşın, Cumhuriyet Bayramlarını Atatürk’e olan bağlılığımızla, aydınlanma aşkımızla başımız dik, alnımız açık kutlayacağız!

Ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!

                                      Dil Derneği Yönetim Kurulu

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Nisan 2024 - 434. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter