AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
ÇUKUROVA ÖDÜLÜ 2021 DİL DERNEĞİ'NE VERİLDİ.
Çukurova Sanat Girişimi’nce düzenlenen Çukurova Ödülü bu yıl ilk kez bir tüzel kişiliğe, Dil Derneği'ne verildi.
Onur duyduk.
Çukurova Sanat Girişimi'ne çok teşekkür ediyoruz. Girişimin konuya ilişkin basın açıklaması şöyle:
 

BASIN DUYURUSU

Çukurova Ödülü 2021 Dil Derneği’nin

Çukurova Sanat Girişimi’nce düzenlenen Çukurova Ödülü bu yıl ilk kez bir tüzel kişiliğe, derneğe verildi. Çetin Yiğenoğlu, Orhan Apaydın, Yaşar Öztürk, Sevim Sezer ile Asuman Söylemez’den oluşan Seçici Kurul, “Dil Devrimi’nin ülküsel bilincini canlandırma, Türkçemizin gelişimini sürdürebilir kılma ereğiyle yaptığı çalışmalar dolayısıyla” 2021 Çukurova Ödülü’nün Dil Derneği’ne verilmesini kararlaştırdı.

Seçici Kurul, “Ödül Gerekçeleri”ni şu yaklaşımlarla oluşturdu:

İnsanları anlamlı kılan, yaşamlarına anlam kazandıran, toplumları bir arada tutan dildir. İletişim, bildirişim aracı olarak dil, insana evreni anlama, evrene de kendini anlatma olanağı sunar. İnsanlığı dünyaya, evrene yayarak keşfetmeye iten, taşıyıcı tekerleklerden uzay araçlarına değin birçok şeyi doğuran dildir, düşüncedir.

Dil varsıllaştıkça insan da, toplum da güçlenir.

Maddi dünyada insan yapımı her şeyin üzerinde imzası, damgası olan dil-düşünce birliği, içsel/tinsel dünyada, bilimde, felsefede, ekin-sanatta, edebiyatta, müzikte, hukukta, eğitim- öğretimde, günümüzün sanal dünya yaşamında da belirleyicidir.

Yaşamak-yaşatmak, anlamak-anlatmak, öğrenmek-öğretmek, iletmek-iletişim kurmak... yaşamsal her alanda temel öge dildir. Dil insanın, toplumun kimliğidir.

Dil-düşünce iyi yönde kullanılan bir araç/aygıt olduğu denli, -ne yazık ki- kötü/zararlı erekler için de kullanılabilmektedir. Bize özgürlük sunan dil, dünyamızı bir kafese, cezaevine de dönüştürebilmektedir.

Dil-düşünce yetisi, her şeye karşın,  insanı dünyada yalnızlıktan, tutsaklıktan kurtarmıştır. İnsanlık, evrendeki yalnızlığıyla tutsaklığından da bu yetisinin ışığıyla, bu ışığın gücüyle kurtulacaktır.

Bu inançla; insanı, toplumu, dilini ele geçirerek egemenlik altına almaya çalışanlara karşı özgürlük, bağımsızlık savaşı vermekle yükümlü dil-düşünce yetimizin, yazı gücümüzün ayrımına varmamızı sağlayarak geliştirilmesi konusunda önemli çalışmalar yapan Dil Derneği “2021 Çukurova Ödülü”ne uygun bulunmuştur.

Daha önce Çukurova Ödülü alan sanatçıların, bilim insanlarının isimleri şöyle:

Nihat Ziyalan (2009), Taha Toros (2010), Ayla Kutlu (2011), İpek Ongun (2012), Prof. Dr. Erman Artun (2013), Ülkü Tamer (2014), Yaşar Kemal (2015), Mehmet Aksoy-Necah İbrahim (2016), Haluk Uygur (2017), İsa Çelik (2018), Nedim Gürsel (2019), Tariq Ali (2020)

Kamuoyuna duyurulur.

Çukurova Sanat Girişimi
 

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter