AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
23 NİSAN, TÜRKİYE VE DÜNYA ÇOCUKLARINA ARMAĞANDIR

Ulu önderimiz Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak, Erzurum ve Sivas Kongrelerinin toplanmasını sağlayarak ulusumuzun bağımsızlığı için direnişi başlattı; çünkü yayılmacılar, 1918 Ekimindeki Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla koskoca bir ülkeyi, bir ulusu haritadan silmeyi amaçladı. Ancak yayılmacı umduğunu bulamadı. Halk hem Mustafa Kemal'e hem ulusal direniş için şahlanan Kuvayı milliyecilere hem kendi gücüne inandı, var gücüyle savaştı. Yaklaşık dört yıl süren Kurtuluş Savaşı yayılmacıların yenilmesi sonucu utkuyla sonuçlandı. Mustafa Kemal ve ona inanan silah arkadaşları, yiğitçe direnen ulusun kendi geleceğini kendisinin belirlemesine karar verdi. 23 Nisan 1920'de  Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açıldı; “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi dünyaya duyuruldu.

Özgürlüğün, adaletin, insan haklarının güvencesi olacak, yurttaşlık bilincini pekiştirecek; inancı ve kökeni ne olursa olsun bütün yurttaşların ortak çıkarlarını koruyup kollayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu 23 Nisanda 101’inci yılını kutlayacak. Ne ki dünyayı ve ülkemizi sarsan bir salgın nedeniyle bu yıl da TBMM’nin doğum gününü ağız tadıyla kutlayamayacağız.

Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşını yöneten ve utkuyla sonuçlandıran, bağımsızlığın simgesi olan TBMM'nin kuruluş günü 23 Nisanı bütün dünya çocuklarına armağan etmiş; bayram olarak kutlanmasını sağlamıştır. Bu görkemli armağanı çocuklarımıza doğru anlatmak, coşkuyla yaşamalarını sağlamak yurttaşlık görevimizdir. Çocuklarımızın ulusal sınırlar içinde özgürce yaşaması; ülkenin zenginliklerinden hakça pay alması, dünya çocuklarının gerisinde kalmaması, akılcı, bilimsel ve sanatsal verilerle iletişim içinde olması için ortak noktalarımızla çoğalmak zorundayız. Ne yazık ki Mustafa Kemal’e ve Türk Devrimine saldırıların yoğunlaştığı, eğitim birliği ilkesinin yok edildiği; ulusal bayramların okullarda bile kutlanmadığı; aklın, bilimin ve sanatın ötelendiği; bilim ve sanat insanlarının dışlandığı; düşünce özgürlüğünün kısıtlandığı; üniversite ve yargının siyasallaştığı; devrimci ruh taşıyan tüm ulusalcıların suçlandığı bir dönemde 23 Nisanı her şeye karşın coşkuyla kutlayacağız. Üzgünüz; ama yılgın, karamsar değiliz; çünkü Mustafa Kemal Atatürk'e ve devrimlere kayıtsız, koşulsuz inanıyoruz.

TBMM’nin kurulması, “ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük bir ulusun bağımsızlığını” kazanma yolunda attığı en büyük adımdı. Bugün TBMM’nin  antidemokratik, hukuk dışı işler ve tavırlarla sıkıntı yaşadığına tanık oluyoruz. Akıl ve hukuk dışı işlere, uygulamalara aklın öncülüğü ve hukukun üstünlüğüyle karşı durmamız yurttaşlık görevimizdir. Kalıtı “akıl ve bilim” olan, “Yurtta barış, dünyada barış” diyen, öngörüsü yüksek devrimci Atatürk Türkiyesinin kuruluş felsefesinin tek harfinden ödün vermemek de görevimizdir. Çok uzun zamandır Atatürk’le, devrimlerle hesaplaşanlar, hesaplaşırken de Türk Devriminin, öncelikle Harf ve Dil Devrimlerinin bütün olanaklarını kullanmaktadır. TBMM’nin 101. yılında yaşadığımız iç karartıcı olay ve oluşumlar Atatürk’e ve laik cumhuriyetimize bağlılığımızı engelleyemez; Kurtuluş Savaşıyla direnen dedelerimizin, ninelerimizin ardıllarıyız. Bu duygularla ve her şeye karşın TBMM’nin 101’inci ve nice yıllarını kutlayacağız.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!

                                      Dil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

                                               Sevgi Özel


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Haziran 2024 - 436. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter