AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
DİL DERNEĞİ EMİN ÖZDEMİR 2021 ÖDÜLÜ GAZETECİ KİTABINA VERİLECEK

 

Yaşamı boyunca Dil Devriminin ödünsüz savunucusu olan 1 Eylül 2017’de yitirdiğimiz Emin Özdemir’i dilci, yazıncı ve devrimci kişiliğiyle yaşatmak, düşünce ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak; dil duyarlığını, dil ve yazın öğretimi anlayışını tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Özdemir Ailesi ile Dil Derneği’nin düzenlediği “Dil Derneği Emin Özdemir Ödülü” 2021’de bir “gazeteci kitabı”na verilecektir.

Ödüle Katılma Koşulları

1) Ödüle aday yapıtın, 1 Ocak 2020-15 Haziran 2021 arasında yayımlanmış olması gerekmektedir.

2) Ödüle son başvuru tarihi, 20 Haziran 2021’dir.

3) Ödüle aday yapıtlarda Dil Derneği'nin amacına uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık ve değer aranacaktır.

4) Ödüle aday gösterilecek yapıtlardan altısının, başvuru dilekçesi ve kısa yaşamöyküsüyle birlikte yazarın kendisince ya da izin belgesiyle birlikte yayınevince Dil Derneği'ne gönderilmesi gerekmektedir (postadaki gecikme göz önüne alınmayacaktır).

5) Özdemir Ailesinin parasal katkısıyla düzenlenmekte olan ödül, 2.000,00TL olarak belirlenmiştir.

6) Seçici kurul Vecdi Seviğ, Faruk Bildirici, Tülin Daloğlu, Prof. Dr. Korkmaz Alemdar ve aile adına Prof. Dr. Özlem Özdemir Kumbasar’dan oluşmaktadır.  

7) Her yazar, ödüle tek bir yapıtla başvurabilir.

8) Ödül bölüştürülmeyecek, tek bir yapıta verilecektir. Ödüle değer görülen yapıtın yazarına, ailece saptanan ödülün yanı sıra Dil Derneğince bir belge ve bir anmalık sunulacaktır.

9) Ödül töreni, 1 Kasım 2021’de Harf Devriminin 93. yıldönümünde yapılacaktır.

10) Ödüle Dil Derneği Yönetim Kurulu üyeleri aday olamazlar.

                                              

Bilgi için:

Tel. 0312-425 83 60 /belgeç. 0312- 417 33 28

dildernegi@dildernegi.org.tr

www. dildernegi.org.tr


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter