AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!
 

Bütün dünyayı sarsan, ülkemizde ve dünyada yüzlerce insanın ölümüne yol açan bir salgınının yanı sıra yangın, sel yıkımlarıyla da ulusumuz acıya boğuldu. Ülkemizin bir daha böyle acılar yaşamamasını diliyor, yitirdiğimiz yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz. Ayrıca ulusumuz eğitimsel, ekinsel ve ekonomik açıdan da sıkıntılar yaşıyor. Bizler Atatürk Türkiyesinin dil, düşün insanlarıyız; bu ülkenin yazıncı, bilimci ve sanatçılarıyız. Yurttaşız! Acıyı, sevinci, sıkıntıyı paylaşırız. 2021 Türkiyesinden baktığımızda tarihin Mustafa Kemal Atatürk’ü her saniye doğruladığını görüyoruz. Bu nedenle ulusumuza Mustafa Kemalce düşünerek Kurtuluş Savaşının öyküsünü doğru anlatmak zorundayız. Çünkü bizi “ümmi ümmet kul”luktan kurtarıp yurttaşlık bilinci kazandıran, “mazlum” uluslara da örnek olan; ama günümüzde değiştirilmek, dahası kirletilmek istenen bu öykü, laik cumhuriyetimizin yaşamöyküsüdür. Mustafa Kemal dünyanın anladığı ve alkışladığı bir devrimcidir. 24 Temmuz 1922’de Konya’ya gelen General Tavsend’le buluşur. Birinci Dünya Savaşının ünlü İn­giliz generali bu görüşmenin ardından, “Ben şimdiye kadar 15 hükümdar ve cumhurbaşkanıyla özel ve resmi konuşma­lar yaptım. Bu geceki kadar ezildiğimi anımsamıyorum. Atatürk’te büyük bir ruh gücünün gizemi var” der. Batılıların doğru anladığı bu güç, kendi yurdumuzda horlanır olduğundan bu 30 Ağustosta daha duyarlı, öfkeli, kırgın ve üzgünüz.

Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşının her aşamasını nasıl incelikle tasarlayıp adım adım örgütlediğini, eliyle yazdığı Söylev’inde okuyoruz. Bütün yayılmacıların desteklediği Yunan ordusu Ankara’nın ayakucuna gelmiştir. TBMM’de kimileri hem karamsar hem olumsuz düşünceler içindedir. Başkomutan Mustafa Kemal 1922 Ağustosunda görkemli bir plan yapar. Bir yandan çevresindeki önyargılı kişileri, bir yandan düşmanı şaşırtır; bir yandan da orduyu hazırlar. Kimseye haber vermeden Ankara’dan ayrılır; ayrılacağımı bilenler, o Ankara’daymış gibi davranır. Bir gece otomobille Koçhisar üzerinden Konya’ya varır. Konya’ya gidişi de saklı tutulur. Batı Cephesi karargâhında bütün hazırlıklar tamamlanınca 26 Ağustos 1922 sabahı, 5.30’da “Büyük Taarruz”u başlatır. Büyük devrimci Atamızın Söylev’inden aktaralım:

“26 ve 27 Ağustos günlerinde, yani iki gün içinde (…) pekiştirilmiş düşman cephelerini düşürdük. Yenilen düşman ordusunun büyük kuvvetlerini 30 Ağustosa dek Aslıhanlar yöresinde çevirdik. Ağustosta yaptığımız savaş sonunda (buna Başko­mutanlık Meydan Savaşı adı verilmiştir), düşmanın ana kuv­vetlerini yok ettik ve tutsak kıldık. Düşman ordusu başkomu­tanlığını yapan General Trikopis de tutsaklar arasındaydı. Demek tasarladığımız kesin sonuç beş günde alınmış oldu. (…) Ağustosun 31’inci günü, öğle saatlerine doğru, Çal köyün­de, yıkık bir evin avlusunda, İsmet Paşa ve Fevzi Paşa ile bu­luştuk. (…) Kazandığımız bu büyük utkunun, bütün savaşı sonlandıracak bir büyüklük ve önem gösterdiğinde anlaştık. Şimdi Bursa yönünde çekilen düşman kuvvetlerini yok etmekle birlikte bütün ordularımızla İzmir’e yürüyecektik.”

30 Ağustosun 99. yıldönümünde Mustafa Kemal’in, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları!” seslenişini duyar gibiyiz. Çünkü 30 Ağustos utkusu ulusumuzun, İzmir’e ordusuyla birlikte yürüyüşüyle 9 Eylül 1922’de taçlandı. Bugün ülkemizde ve çevremizde yaşananları görerek Mustafa Kemal’in, “Yurtta barış, dünyada barış” sözünün, su ve ekmekten daha değerli olduğunu anlıyoruz. Öngörüsü yüksek bir devrimci ve sezgileri güçlü bir devlet adamı olan Atatürk dünü, bugünü ve özellikle yarını düşünerek Söylev’ini “gençliğe sesleniş”le tamamlamıştı. Bütün gençlerin, bütün kadın ve erkeklerin birinci görevinin en değerli hazinemiz olan cumhuriyeti sonsuza dek korumak ve savunmak olduğunu söylemişti. 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yılını kutlarken sözümüz söz! Laik cumhuriyetimizi, sonsuza dek yaşatacağız!

Her zaman olduğu gibi Mustafa Kemallerin 99 yıl önce 26 Ağustosta başlattıkları “Büyük Taarruz”u, 30 Ağustos 1922’de kazanılan büyük utkuyu övünçle anıyor ve kutluyoruz. 

Dil Derneği Yönetim Kurulu

 

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter