AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
DİL DERNEĞİ 17. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

 

Dil Derneği 17. Olağan Genel Kurulu 18 Eylül 2021 günü saat 10.30’da Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde aşağıdaki gündemle toplandı.

         Gündem

 1. Açılış,
 2. Başkanlık Kurulunun seçimi,
 3. Başkanın konuşması,
 4. Konukların konuşması,
 5. Yönetim ve Denetim Kurulu yazanaklarının

       okunup görüşülmesi,

 1. Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması,
 2. Yeni dönem bütçe kestiriminin görüşülmesi,
 3. Tüzük değişikliklerinin görüşülüp oylanması,
 4. Seçimler,

Dilekler, kapanış

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından toplantıya geçildi.

Divan Kurulu Başkan Yekta Güngör Özden, İkinci Başkan Ali Nihat Yavşan, yazmanlar Güneş Çakmakoğlu ve Selen Yeltekin olarak belirlendi.

Divan Başkanı Yekta Güngör Özden üyelere teşekkür ederek çalışmalar için başarılar diledi.

Gündemin 3. maddesi gereğince konuşmasını yapan Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, devrimleri başaran, yurdu kurtarıp cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’yü saygıyla, özlemle andı. Derneğin 34 yaşında olduğunu, bu sürede birçok olanaksızlıklar yaşandığını belirterek salgın nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine uyarak genel kurulu 3-4 kez ertelediklerini söyledikten sonra sunulan çalışma raporunda 3 yıllık etkinliklerin ve işlerin anlatıldığını vurguladı, çalışmalara katılan ve destek veren üyelere teşekkür ederek kurultayın başarılı geçmesini diledi.

Yönetim ve Denetim Kurulu yazanaklarının okunmasına geçildi. Yazanaklar önceden dağıtıldığı için özetlenerek açıklanmakla yetinildi. Ertuğrul Özüaydın Yönetim Kurulu yazanağını okudu.

 

Dil Derneği 17. Genel Kurul Yazanağı

Başkan Yekta Güngör Özden Çağdaş Türk Dili dergisini derneğin başarı bayrağı olarak karşıladığını, bu nedenle yönetim kurulunu kutladığını söyledi. Yazanak üzerinde başka söz isteyen bulunmayınca Denetleme Kurulu yazanağının okunmasına geçildi.

Denetleme kurulu yazanağını Meryem Gümüş okudu.

Yönetin ve Denetim Kurulu raporları oybirliğiyle aklandı.

Yeni çalışma dönemi bütçe tasarısı Nejdet Özer tarafından sunuldu. Tasarı oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 8. maddesinde öngörülen tüzük değişikliği konusunda söz isteyen olmadı. Dernek başkanı üyelerin istek ve görüşlerine açık tutmak için bu maddeyi getirdiklerini, değişiklik gereği bulunmadığını söyledi.

Divan Başkanı görüşülüp konuşulacak başka madde kalmadığından gündemin son maddesi olan seçimlere geçileceğini söyleyerek sandık ve oy kağıtlarına ilişkin hazırlıkların yapıldığını açıklayıp üyeleri sandığa çağırdı.

Tek listenin oylandığı seçimde oy sayım işleminin ardından Başkan Özden toplantıyı kapattı.

Yapılan görev bölüşümünde Başkanlığa Sevgi Özel; Asbaşkanlığa Erkan Yücel, Genel Yazmanlığa Figen Çakmakoğlu Yavşan; Saymanlığa Nejdet Özer; Yayın ve Tanıtma Kolu Başkanlığına Ertuğrul Özüaydın; Sözlük ve Terim Kolu Başkanlığına Mukadder Yaycıoğlu; Bilişim Sorumlusu olarak Güneş Çakmakoğlu oybirliğiyle seçildiler.

Derneğin İktisadi İşletmesine Erkan Yücel, Nejdet Özer ve Kezban Gökçeoğlu’nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.  

 • Toplantıya katılanlar
 • Divan Kurulu
 • Sevgi Özel
 • Ertuğrul Özüaydın
 • Meryem Gümüş
 • Nejdet Özer
 • Toplantıya katılanlar - 2
   

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Mart 2024 - 433. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter