AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN!
 

Laik cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılına eriştik. Dünyayı ve ülkemizi sarsan, her gün can alan salgın sürüyor. Bizler, bilinçli yurttaşlar olarak özenli, duyarlı davranarak Cumhuriyet Bayramımızı yine öngörüsü yüksek, sezgileri güçlü bir devrimci olan Mustafa Kemal Atatürkümüze ve laik cumhuriyetimize güvenimizi haykırarak kutlayacağız!

"Cumhuriyet ahlak erdemliliğine dayanan bir yönetimdir. Cumhuriyet erdemdir. Sultanlık korku ve tehdide dayanan bir yönetimdir. Cumhuriyet yönetimi erdemli ve namuslu insanlar yetiştirir" diyen Atatürkümüze inancımızı sonsuza dek koruyacağız.

Laik cumhuriyetimiz yoksulluk ve yoksunluk içinde kazanılan Kurtuluş Savaşının utkuyla sonlanmasıyla kuruldu. Büyük acılar yaşanan; ama utkuyla taçlanan Kurtuluş Savaşının önderi Mustafa Kemal Atatürk görkemli yapıtı Söylev’de, “Ulusal varlı­ğı sona ermiş sayılan büyük bir ulusun bağımsızlığını nasıl kazandığını, bilim ve tekniğin en son ilkelerine dayanan ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu” belgeler ışığında anlatmıştı. Bir süredir, Atatürk devrimleriyle kazandığımız değerler tersyüz ediliyor;Atatürk'e ve İnönü'ye ağır suçlamalar yöneltiliyor. Cumhuriyetten önce "ümmi ümmet" olan, "kul" sayılan, okuryazar bile olamayan, yoksul, umarsız bir ulus Kurtuluş Savaşıyla yayılmacıya da içerideki işbirlikçilerine de direnmiş; Lozan Barış Anlaşmasıyla bütün dünyaya bağımsız bir cumhuriyet olduğunu kabul ettirmiştir. Aklı, bilimi, tarihsel gerçekleri öteleyen, Mustafa Kemal’i, Kuvayımilliyecileri karalayan sözde aydınların 21. yüzyılda kabaran saltanat-hilafet ve Osmanlılık özlemi eğitimsizleştirilen, aş ve iş derdiyle umarsızlaşan, inancı ve köken ayrımı sömürülen halkı, bir süre oyalayabilir belki; ancak suları tersine akıtamaz. Cumhuriyet ve devrim karşıtlarının yerleştiği cumhuriyet kurumları yalanlarla değil, Kurtuluş Savaşı verilerek görkemli bir ekin devrimiyle kuruldu; bu nedenle biz, ussal, bilimsel doğrularla hukukun üstünlüğünün er geç utkulu olacağına Mustafa Kemal’e ve devrimlere inandığımız gibi inanıyoruz. Çünkü türküleri yakanların, yasaları yapanlardan güçlü olduğunu bağımsızlık savaşıyla yaşadık; Harf ve Dil Devrimlerinin özgürleştirdiği Türkçeyle geçmişimizi de doğru öğrendik. 2021 Türkiyesinde laiklik karşıtların, Harf ve Dil Devrimlerini geçmişle bağları koparmakla suçlayanların yaşama biçimleri gibi kullandıkları dil, öncelikle kendilerini yalanlamaktadır. İnancı, dili siyasaya araç yapmanın bedelini her zaman halk ödemektedir.

 Atatürk, “Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımların yarattığı uyanıklığın ve bu sevgili yur­dun her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu sonucu, Türk gençliğine emanet ediyorum” demiştir. Bizler her yaştaki, o gençleriz! İnancımızın, köken farkımızın siyasaya araç yapılmasına izin vermeyeceğiz. 98 yıl önce kurulan cumhuriyetimizin son yıllarda aldığı yaraları aklın, bilimin gücü ve hukukun üstünlüğüyle saracağız. Bu nedenle her yaştaki gençler olarak birinci görevimiz, “Türk bağımsızlığı­nı, Türk cumhuriyetini, sonsuzluğa dek korumak ve savunmaktır!” Bu yüce görevi savsaklamayacağız. Laik cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağız!

Ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!

 Dil Derneği Yönetim Kurulu

 

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter