AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
YENİ YILIMIZ KUTLU OLSUN!
 

Geçen yılı da coşku ve umutla karşılayamamıştık. 2021’de de bütün toplumu sarsan gelir düzeyindeki savrulmalar, eğitimde ve ekinsel yaşamdaki sarsılmalar azalmadı; dahası 2019’dan bu yana her gün onlarca can alan salgınla baş etmeye çalıştık.  Salgın sürüyor; adalet ve demokrasi açısından beklentilerimiz karşılık bulamadı. Bunca olumsuzluğa karşın her sabah yeni bir güne başlıyoruz; her gün umutsuzluğu umuda, adaletsizliği adalete çevirmek için yurttaşlık bilinciyle, aklın öncülüğüyle bilime ve sanata tutunmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Her yeni günü laik cumhuriyetimizi yüceltmek için, düşünce özgürlüğü için, barış için, ekmek için ortak dille ortak akıl üreterek yaşamanın zorunlu olduğuna inanıyoruz. Ne ki koskoca 2021’de de Mustafa Kemal Atatürk’e, laik cumhuriyetimizin bütün devrimlerine saldırılar bitmedi; toplumun ekmek arayışının baskın oluşu ve ekonomik bunalım derinleşerek sürdü. Her şeye karşın yurttaşlık bilincimizle toplumun bir bölümünü kuşatan karamsarlığı yırtıp atmak için, özgürce düşünerek adalet ve demokrasiyi güçlendirmek için el ele olacağımıza inanıyoruz.

Düşünce ve basın özgürlüğünün kısıtlandığı, yargının güvenimizi derinden sarstığı, eğitimin dinselleştiği, üniversitenin buharlaştığı, toplumun günbegün yoksullaştığı, salgınla savaşım veren sağlıkçıların hırpalandığı, öğretmen kılıklı kişilerin çocukların karabasanı olduğu günlerin geride kalması için duyarlı olmak hepimizin yurttaşlık görevidir. İster yöneten ister yönetilen olsun herkesin ağzından çıkanı duyması, toplumu ayrıştıracak dil kullanmaması da yurttaşlık görevidir. Ne ki geçip giden yıl, dil kullanımı açısından da düş kırıklığına yok açmış; toplumsal barışı zedelemiştir. Bunca olumsuzluk yaşanırken toplumu kandırarak iyimserlik satmayacağız; karadan türeyen karamsarlığın da tutsağı olmayacağız. 2022’nin, tüm hak ve özgürlüklerin, emeğin baskı altında olmayacağı, herkesin adalet ve demokrasiden özgürce, insanca pay alacağı günler getirmesini diliyoruz. Her zaman hem dillendirip hem yaşama geçirmeye çabaladığımız dileklerimizi üstüne basa basa yineliyoruz. 2022’de de Atatürkçü düşünceyle, aklın öncülüğüyle, bilimin ve sanatın verileriyle daha çok çalışacak, daha uyanık ve duyarlı olacağız. Ortak dilimiz Türkçeyle birbirimizi doğru anlayacağımız, türkülerimizi coşkuyla söyleyeceğimiz günlerde buluşacağız.

Yeni yılı bu umutlarla bekliyor; umutlarımızı yaşama geçirme kararlılığımızdan, Atatürkçü düşünceden, Türk Devriminden ödün vermeyeceğimizi belirterek ulusumuzun yeni yılını kutluyoruz!

Dil Derneği Yönetim Kurulu

 

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Haziran 2024 - 436. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter