AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
DİL DERNEĞİ BEŞİR GÖĞÜŞ ÖDÜLÜ MAYIS 2022’DE VERİLECEK

Dil Derneği Beşir Göğüş Türk Dili ve Edebiyatını Geliştirme Ödülü Verilemiyor

1999’daki Yalova depreminde yitirdiğimiz Dilci, Eğitimci Beşir Göğüş’ün ailesi ile Dil Derneği’nin birlikte düzenlediği “Dil Derneği Beşir Göğüş Türk Dili ve Edebiyatını Geliştirme Ödülü” 2000 yılından bu yana dönüşümlü olarak Türkçenin gelişmesine ya da çocuk edebiyatına emek veren dilcilerle yazarlara sunulmaktadır.

Ödülün amacı, Beşir Göğüş’ün Dil Devrimine, Türkçenin eğitim/öğretimine, çocuklarımıza verdiği emeği ve düşüncelerini gelecek kuşaklara aktarmaktır. Ödüle her yıl bu amaç doğrultusunda Türkçeyi oya gibi işleyen bilimciler ve yazıncılar yoğun emek ürünü olan yapıtlarıyla katılmaktadır. "Dil Derneği Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü"nün 2024'te Türkiye Türkçesinin genel olarak öğretimi ya da okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin öğretimi ya da Türkçenin yabancılara öğretimiyle ilgili özgün bir yapıta verileceği duyurulmuştu. Ancak Prof. Dr. Bekir Özer, Prof. Dr. Ayhan Sezer, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Zekeriya Kaya ve Dilek Göğüş Ülgüray’dan oluşan Seçici kurulumuz koşullarla örtüşen bir yapıt olmadığına karar verdi. Yazarların, yayınevlerinin ilginse teşekkür ederiz. 2000 yılından bu yana sürdürülen ve kurumsallaşan ödülü, yine bilim sanat üreticilerinin ve Göğüş Ailesinin katkılarıyla yaşatacağız.   

Her yıl 12 Şubatta doğum gününü kutladığımız Dilci, Yazar ve Eğitimci Beşir Göğüş’ün 110. doğum gününü bu yıl 10 Şubat 2024 Cumartesi günü üyelerimizin, dilseverlerin katılımıyla kutlayacağız. İzlencesini ilişikte sunduğumuz törene bütün dilseverler çağrılıdır.

                                              

Törenin izlencesi şöyledir:

DİL DERNEĞİ BEŞİR GÖGÜŞ ÖDÜL TÖRENİ

Sunan: Belin Çelebi

Açış konuşmaları: Prof. Dr. Korkmaz Alemdar

                         Dilek Göğüş Ülgüray

*

Ödül Töreni

*

Söyleşi: Dinliyorum, Konuşuyorum

Yöneten Sevgi Özel

Konuşmacılar: Prof. Dr. Bekir Özer

                          Prof. Dr. Ayhan Sezer

*

Dinleti

Grup Akasya

Ali Yılmaz-Ayşegül Şahin-Baki Tekyurt

*

Dil Derneği- Çankaya Belediyesi

***

10 Şubat 2024 Cumartesi günü, saat 16.00’da başlayacaktır.

Yer Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi. John F. Kennedy Caddesi No:4. Kavaklıdere Çankaya/ANKARA


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter