AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
DİL DERNEĞİ BEŞİR GÖĞÜŞ ÖDÜLÜ MAYIS 2022’DE VERİLECEK
 

“Dil Derneği Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü, Dil Derneği’nin kurucu üyesi, Dilci-Eğitimci-Yazar Beşir Göğüş’ün Dil Devrimine, Türkçenin eğitim ve öğretimine verdiği emeği unutturmamak, kişiliğini ve düşüncelerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenmiştir. Ödül, dönüşümlü olarak Türkiye Türkçesiyle ilgili çalışmaya ya da çocuk edebiyat yapıtına verilmektedir.  2022'de bir “çocuk romanı”na verileceği duyurulmuştu. Yarışmaya yirmiye yakın yazar, yapıtıyla aday oldu. Koşulları önceden belirlenen yarışmada her yazarın ödüle tek bir yapıtla aday olacağı, ödülün bölüştürülmeyeceği, tek bir yapıta verileceği de duyurulmuştu.

Prof. Dr. Ferhunde Öktem, Zekeriya Kaya, Mina Tansel, Seza Kutlar Aksoy ve Dilek Göğüş Ülgüray’dan oluşan seçici kurul, 9 Şubat 2022’de aday olan yapıtları değerlendirdi. Ödülün değerli Yazar Kaan Elbingil'in, Günışığı Kitaplığınca yayımlanan “Kardeş Mardeş Deme Bana” adlı yapıtına oyçokluğuyla verilmesi kararlaştırılmıştır.

 Ödüle aday olan bütün yazarlara, ödüle ilgisini esirgemeyen yayınevlerine teşekkür ederiz.  Ödül her yıl olduğu gibi Beşir Göğüş’ün doğum günü olan 12 Şubat 2022’de bir törenle veriliyordu; ancak hem salgın hem sağlık gibi zorunlu nedenlerle ödül töreni Mayıs 2022’ye ertelenmiştir. Törenle ilgili ayrıntılı bilgi daha sonra duyurulacak, Yazar Kaan Elbingil’e ödülü Ankara’da sunulacaktır. Saygılarımızla duyuruyoruz.

                            Dil Derneği Yönetim Kurulu

 

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Eylül 2023 - 427. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter