AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Dil Derneği 35 Yaşında:
 

HER ZAMAN MUSTAFA KEMALCE DÜŞÜNEREK YÜRÜYECEĞİZ!

Sevgili Yurtseverler, Değerli Üyelerimiz,

Öncelikle laik cumhuriyetimizin kurucusu, Türk Devriminin yapıcısı Mustafa Kemal Atatürk’ü, Lozan kahramanı İsmet İnönü’yü, Kurtuluş Savaşını utkulu kılan Kuvayımilliyecileri ve cumhuriyetimize emek veren bütün devrimcileri saygıyla anıyoruz!

Her zaman olduğu gibi cumhuriyet devrimlerinin ışığında buluşup birleştik. Bizler ödün vermeden Atatürkçü düşünce ve Türk Devrimi için direniyoruz; doğa direniyor, tarih direniyor, köylü kentli yurttaşlık bilinciyle ormanları, zeytini için direniyor. Cumhuriyetimiz, dilimiz için direniyoruz.

Bilindiği gibi 12 Eylülcüler Atatürk’ün “vasiyetnamesi”ni çiğneyerek Türk Tarih ve Dil Kurumlarını kapattı. Bu hukuksuzluğa sessiz kalmadık; kapatılan Türk Dil Kurumu’nun 34 üyesi bir araya geldik. Bağımsızlık bilinciyle dil arasındaki görkemli köprüyü düşünerek, bağımsızlığımızın simgesi TBMM’nin kurulduğu 23 Nisanı göz önüne alarak, 22 Nisan 1987’de Dil Derneği’ni kurduk.

Dil Derneği, 35 yıldır yüreği Mustafa Kemal’in başlattığı Dil Devrimi için çarpanların evidir.

Dil Derneği’nin doğuşu, 12 Eylül hukuksuzluğuna Atatürkçülerin tepkisidir.12 Eylülün zorba önderi ve yedeğindeki dört general, dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek bir ilkellikle laik cumhuriyetin kurucusu Atamızın kalıtını çöpe attılar. 1983’ten bu yana birçok hükümet geldi geçti; Atatürk’ün kalıtı üstündeki hukuk lekesi silinemedi; son dönemde bu leke daha da büyüdü.

Dil Derneği 35 yıldır, tüm olumsuzluklara direnerek devrim bayrağını taşıyor! Bunca yıldır üyelerimizin ve yurtseverlerin desteğiyle direndiğimiz, yayın ve türlü etkinlikler yaptığımız, 34 yıldır okurun yaşattığı bir dergi çıkardığımız, gönüllü birliktelikle derneği yaşattığımız için mutluyuz. Kuşkusuz, bu mutluluğu gölgeleyen pek çok us, bilim ve hukuk dışı olay-oluşumu göz ardı edemeyiz.  Bireysel sevincimizi, ulusumuzun üstüne çöreklenen karabasan gölgeliyor.

Atatürk, ulusun dil ve tarih bilinci siyasaya araç yapılmasın diye kurumları dernek yapısıyla kurmuş, sonsuza dek özgür ve özerk yaşamaları için kalıtından pay ayırmıştır. Bugün politikacıların kullandığı dile bakarak din ve ırk öğelerinin nasıl siyasallaştığını görüyoruz. Atatürk’e ve hepimize yurttaşlık kimliği ve bilinci kazandıran Türk Devrimine açıkça saldırılıyor. Toplumun gözü önünde olanlarla basının kullandığı hukukun üstünlüğünü yaralayan, inanç ve köken ayrımını kaşıyan dil, eğitim ve gelir düzeyi düşen halkı, özellikle gençleri umutsuzluğa, karamsarlığa itiyor.

Unutmuyoruz; unutturmayacağız. Savaş alanlarında bile okuyan, öngörüsü yüksek bir devrimci olan Mustafa Kemal, inanç ve ırk ayrımı gözetmeksizin bağımsızlık için halkı bütünleştirmiş, laik cumhuriyeti kurmuş, Harf ve Dil Devrimleriyle halkın eğitimli olmasının yolunu açmış, yüzyıllarca “ümmi ümmet kul” olarak unutulan halka yurttaş kimliği kazandırmıştır. Son yıllarda eleştiri ve aşağılama (hakaret) kavramlarının siyasallaştırılmasıyla düşünce, basın, üniversite özgürlüğü ve yargı baskılanarak hukukun üstünlüğü yok sayılmaktadır. Yaşadıklarımıza bakış ve değerlendirmelerimizde tek ölçümüz laik cumhuriyetimizin ortak (resmi) dilidir. Bugün tepeden tırnağa dilden kaynaklanan bir kopukluk yaşanmakta, toplumun yurttaşlık bilinci zedelenmektedir. Ne yaşanırsa yaşansın; biz Mustafa Kemallerin ardıllarıyız. Yaklaşık üç yıldır dünyada ve ülkemizde yüzlerce can alan salgın nedeniyle kucaklaşamadık; ancak Mustafa Kemalce düşünmekten, laik cumhuriyete inanmaktan vazgeçmedik. Bugün laik cumhuriyete ve devrimlere sahip çıkmak, Atatürk’e ve çocuklarımıza karşı namus borcumuzdur! Atatürk’e ve ulusa borcumuzu unutmayız; çocuk ve gençlerin yarını için alacağımızı da unutturmayız. Bu duygular ve gönüllü birliktelik coşkusuyla Dil Derneği’ni de 35 yıldır yaşatıyoruz.

Mustafa Kemallerin ulusa en büyük armağanı olan, bağımsızlığımızın, halk egemenliğinin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin 102. yılını kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. Dil Derneği’nin 35. yaşını kutlarken bütün aydınları hukukun üstünlüğü, çağdaş demokratik değerler doğrultusunda ve yapıcı dille Anayasal ve evrensel haklarımızı kullanarak halkı aydınlatmaya çağırıyoruz!  

En içten saygılarımızla.

Dil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgi Özel


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Mart 2024 - 433. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter