AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
HARF DEVRİMİNİN 94. YILI KUTLANIYOR, EMİN ÖZDEMİR ÖDÜLÜ VERİLEMİYOR
 

1 Kasım 1928’de yapılan Harf Devrimi, Türkçe üzerindeki boyunduruğu kaldırmak için atılan güçlü bir adımdır. Harf Devriminin 94. yılını kutluyoruz. Laik cumhuriyetimiz 1923’te kurulmuş ve tam 5 yıl Arap abecesini kullanmıştı. 94 yıl önce Arapça-Farsçanın boyunduruğu altındaki yapay dil Osmanlıca Arap abecesiyle yazılıyordu. Arap abecesi öğrenilmesi, kullanılması zor, içinde Türkçenin seslerini yansıtan tek bir harf olmayan, üstelik dinsel anlam yüklenen, halkın inançlarının kullanılmasına yol açan bir dizgeydi. Mustafa Kemal’in öncülüğünde yapılan Harf Devrimi, yazıyı araç yaparak halkın inancını kullanma yolunu sonsuza dek kapatmıştır. Atatürk’le, devrimlerle hesaplaşmanın temelinde yatan da budur.

Harf Devrimiyle Türkçenin olanaklarını görme ve kullanma bilincimizi güçlendiren Mustafa Kemal Atatürk’ü; Atatürk’ün öncülüğünde devrime emek veren Emin Erişirgil, İhsan Sungu, Fazıl Ahmet Aykaç, Ragıp Hulusi Özden, Ahmet Cevat Emre, İbrahim Grandi Grantay, Falih Rıfkı Atay, Ruşen Eşref Ünaydın ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nu saygıyla anıyoruz.

1 Eylül 2017’de yitirdiğimiz Harf ve Dil Devrimlerinin ödünsüz savunucusu olan Emin Özdemir’i dilci, yazıncı ve devrimci kişiliğiyle yaşatmak; düşüncesini, yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak; dil duyarlığını, dil ve yazın öğretimine getirdiği çağdaş anlayışı unutturmamak amacıyla Özdemir Ailesi ile Dil Derneği’nce düzenlenen “Dil Derneği Emin Özdemir Ödülü” her yıl Harf Devriminin yıldönümünde bir gazeteciye sunuluyordu. Fikret Bila, Faruk Bildirici, Nursun Erel, Prof. Dr. Korkmaz Alemdar ile (aile adına) Prof. Dr. Özlem Özdemir Kumbasar’dan oluşan seçici kurulumuz ve ödülün koşulları duyurulmuştu. 2022’de de ödül bir “gazeteci” kitabına sunulacaktı; ödüle beş yapıt aday oldu; aday yapıtlar uzun süre duyurulan koşullara uymadığından bu yıl Dil Derneği Emin Özdemir Ödülü verilemiyor. Kuşkusuz bu ödül de öteki ödüllerimiz gibi Emin Özdemir’in anısıyla birlikte yaşatılacaktır.  

Dil Derneği ile Çankaya Belediyesinin ortak etkinliğinde 1 Kasım 2022 Salı günü, saat 18.00’de Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde Harf Devriminin 94’üncü yılı kutlanacak; törende pek çok cumhuriyetçi genç ve gazeteci yetiştiren Emin Özdemir anılacak. Türkçenin ödünsüz savaşımcısı, görkemli Dilci-Yazar Emin Özdemir’i özlemle anıyoruz.

Töreni Ali Nihat Yavşan sunacak. Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, Çankaya Belediye Başkanı Alper TAŞDELEN, Prof. Dr. Özlem Özdemir Kumbasar ile Gazeteci Işık Kansu Emin Özdemir’i anlatacak.

Değerli Sanatçı Zeynep Karababa, Ali Ekber Ergün’ün bağlaması, Ceren Tercanlı’nın gitarı eşliğinde türküler söyleyecek.  

Bütün dilseverler törene çağrılıdır.  

*************

HARF DEVRİMİNİN 94. YILI VE

DİL DERNEĞİ EMİN ÖZDEMİR ÖDÜLÜ

Sunan: Ali Nihat YAVŞAN

Konuşmalar:

Sevgi ÖZEL - Dünyayı Şaşırtan Devrim

Alper TAŞDELEN

Prof. Dr. Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR - Babam Emin Özdemir

Işık KANSU

*

Dinleti:

Türküleriyle Zeynep KARABABA

Bağlama Ali Ekber ERGÜN

Gitar Ceren TERCANLI

*

Ağırlama

*

1 Kasım 2022 Salı -18.00-20.00

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Mart 2024 - 433. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter