AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
HALKÇI, DEVRİMCİ ÖNDERİMİZ ATATÜRK’Ü SAYGIYLA ANIYORUZ!

Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlığı ve yaşamı yok edilmek istenen ülkemizi Kurtuluş Savaşıyla özgürleştiren, laik cumhuriyetimizi kuran halkçı, devrimci önderimizdir. Dünyada “Yurtta barış, dünyada barış” çağrısı yapan öngörüsü yüksek tek devlet adamıdır. Yüzyıllarca “ümmi ümmet kul” sayılan ve unutulan bir halka ortak dil ve laik eğitimle yurttaş kimliği kazandıran görkemli devrimlerin yapıcısıdır!

Atatürkçü olmak, aklın öncülüğünü tanımak; Atatürk gibi onurlu ve yürekli olmaktır! Atatürkçülük; Atatürk gibi yurtsever, Atatürk gibi insancıl, Atatürk gibi adil olmaktır; el etek öpmeden dik durmak; kandırmayan, kandırılmayan özü sözü bir halkçı olmaktır!

Mustafa Kemal Atatürk, 1927 Ekiminde ulusa seslendiği Söylev’de, “Baylar, bizim yüzümüz her zaman ak ve temizdi, her zaman da ak ve temiz kalacaktır. Yüzü çirkin ve gönlü çirkinliklerle dolu olanlar, bizim yurtseverce, insanca ve namusluca davranışlarımızı, bayağı ve çirkin tutkuları yüzünden, çirkin göstermeye kalkışanlardır” demiştir. Çok uzun zamandır Kurtuluş Savaşını, nedenlerini, kazanılan utkuyu, ezilen uluslara örnek olan halkın direnişini karartarak her zaman “yüzü ak ve temiz olan” Atatürk’ü halkın gönlünden silmeye, ülkesini yayılmacıya teslim ederek kaçanları kahramanlaştırmaya çalışıyorlar. Devleti temsil etmesi gerekenlerin kullandığı dil, toplumun kaygılarını büyütüyor. Devrim yasaları 1950’den bu yana Anayasayla korunurken Anayasayla belirlenen temel hak ve özgürlükleri içeren kurallar çiğneniyor; düşünce, basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı siyasaya araç yapılıyor; laik cumhuriyetin iletişim organlarında, okullarında sözde din adamları Atatürk’e, laikliğe, kadınlara saldırıyor.

Avrupa’da eli kanlı diktatörlerle kendi halkını ve mazlum halkları sömüren krallıkların egemen olduğu bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk, “Egemenlik kayıtsız koşulsuz ulusundur” diyerek cumhuriyeti kuran devrimcidir. Halkından korkmayan bir halkçı; yanlış anlaşılan tek sözü, yanlış kullanılan tek kuruşu bulunamayan onurlu bir devlet adamıdır. Yıllarca savaştığı yayılmacılar onun “ak ve temiz” oluşunu görmüş, övgüyle karşılamışken yüz yaşındaki cumhuriyetin ve devrimlerin değerini bilmeyen, “yüzü çirkin ve gönlü çirkinliklerle dolu olanlar” onun “yurtseverce, insanca ve namusluca” yaptıklarını yıkmaya kalkışmaktadır. Ne ki bütün bunlar boşuna çabadır; çünkü biz, Mustafa Kemal’in tinsel mirası akıl ve bilimden başka doğru tanımayız. Atatürkçüyüz, cumhuriyetçiyiz. Asla yıkılamayacak olan Atatürkçü düşüncedir, devrimlerdir, laik cumhuriyetimizdir. Aklı, bilimi, çağdaş yaşamı, hukuku yok sayanlar ne yaparsa yapsın, Dünya düşse peşimize /Yer sarsılsa yerinden” Atatürk’ten ve laik cumhuriyetten vazgeçmeyeceğiz!

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 84. yılında laik, sosyal hukuk devletine sahip çıkma bilinci ve kararlığıyla, özlemle, saygıyla anıyoruz!

Dil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Yazar

Sevgi Özel

 

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Haziran 2024 - 436. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter