AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
YENİ YIL KUTLU OLSUN!

Koskoca bir yılı daha bitirdik. 2022’yi de son çeyrektekiler gibi coşku ve umutla karşılayamamıştık. Geçip giden 365 günden ne kaldı belleğimizde? Düşünce ve basın özgürlüğünün kısıtlanması, yargıya güvenimizin sarsılması, eğitimin dinselleştirilmesi, laik cumhuriyetle kavgalı karanlık yüz ve düşüncelerin okullara, sokaklara dadanması, toplumun günbegün yoksullaşması, kadın cinayetleri, çocuklara cinsel saldırılar, başka ülkelerde başka yaşam arayışındaki gençler, ekonomiyle yarışan dil yarası, kaygılarımız… Kuşkusuz yönetenlerin, yönetilenlerin, muhalefetin kullandığı dili, eylemleri izlemekle yetinmiyoruz. Yetinmeyeceğiz; her şeye karşın asla yılgın değiliz. Mustafa Kemalce düşünmekten, laik cumhuriyetten asla vazgeçmeyeceğiz.

Yurttaşlık bilincimizle umutsuzluğu umuda, adaletsizliği adalete çevirmek; hak, hukuk savaşımıyla cumhuriyetimizi laik, sosyal hukuk devleti olarak yüceltmek; düşünce özgürlüğü, barış, emek, ekmek için ortak dille ortak akıl üretmekten de vazgeçmeyeceğiz; çünkü 21. yüzyılda inancın siyasaya araç yapılmasının yol açacağı tehlikeleri aklın öncülüğündeki bilimsel verilerle aşacağımıza inanıyoruz. Biliyoruz; aşılması olanaksız gibi görünen zorlukların her zaman çözüm yolu vardır. Bizler yüzyıl önce yayılmacıyı da işbirlikçisini de yenerek laik cumhuriyetimizi kuran, görkemli devrimleri yaşama geçiren Mustafa Kemallerin, İnönülerin, Kuvayımilliyecilerin torunlarıyız. Yeni yılda demokrasiyle, hukuka güvenimizle karamsarlığı yırtıp atacağımıza, yurttaşlık bilincimizi güçlendireceğimize içtenlikle inanıyoruz.

2023’ün, tüm hak ve özgürlüklerin, emeğin baskı altında olmayacağı, herkesin adalet ve demokrasiden özgürce, insanca pay alacağı günler getirmesini diliyoruz. Dileğimizin yaşama geçmesi için Atatürkçü düşünceyle, aklın öncülüğüyle, bilimin ve sanatın verileriyle daha çok çalışacak, daha uyanık ve duyarlı olacağız. 2023’te laik cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını bu bilinçle, sözle değil özle kutlayacağız. Ortak dilimiz Türkçeyle birbirimizi doğru anlayacağımız, türkülerimizi coşkuyla söyleyeceğimiz günlerde buluşacağız.

Yeni yılı bu umutlarla bekliyor; umutlarımızı yaşama geçirme kararlılığımızdan, Atatürkçü düşünceden, Türk Devriminden ödün vermeyeceğimizi belirterek ulusumuzun yeni yılını kutluyoruz!

Dil Derneği Yönetim Kurulu adına

Dilci-Yazar Sevgi Özel

 

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Nisan 2024 - 434. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter