AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
LAİK CUMHURİYETİMİZİN 100’ÜNCÜ YILINI KUTLUYORUZ! 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIMIZI KUTLUYORUZ! DİL DERNEĞİ’NİN 36’INCI YAŞINI KUTLUYORUZ!

23 Nisanda, “Ya bağımsızlık ya ölüm!” diyen Büyük Millet Meclisinin 103’üncü yılını kutlayacağız! Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı veren bir ulusun direnişinin simgesidir! Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşını yöneten ve utkuyla sonuçlandıran, bağımsızlığın simgesi TBMM'nin kuruluş günü 23 Nisanı bütün dünya çocuklarına armağan etmiştir. Ne yazık ki çeyrek yüzyıldır Mustafa Kemal’e ve Türk Devrimine düşman gerici iktidar nedeniyle 23 Nisanı ve tüm ulusal günleri karşıdevrime direnerek kutladık. 14 Mayısta yapılacak genel seçim öncesinde de 23 Nisanı coşkuyla kutlayacağız. 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!

Laik cumhuriyetimizin 100’üncü yılında üzgünüz; ama yılgın, karamsar değiliz; çünkü Mustafa Kemal Atatürk'e ve devrimlere kayıtsız, koşulsuz inanıyoruz. En kısa zamanda TBMM’nin halk egemenliğini koruyacağı, çocuk ve gençlerin 23 Nisanları çağdaş eğitimle özgürce kutlayacağı günlere ulaşacağına inanıyoruz!

Dil Derneği, dil ile ulusal bağımsızlık arasındaki kopmaz bağ düşünülerek 22 Nisan 1987’de aydın dayanışmasıyla kurulmuştur; 36 yıldır da aydın direncinin simgesi olarak dimdik durmaktadır. Dil Derneği, laik cumhuriyetimizin temel ilkelerinin ödünsüz savunucusudur. Her üyesi, bütün yandaşları, Türk Devriminin en önemli dayanağı olan Dil Devriminin kuşaktan kuşağa akıp gitmesini amaç edinmiştir.

Atatürk, “dilimizi yabancı diller boyunduruğundan kurtarmak” için 12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu’nu kurmuş; 5 Eylül 1938’de oluşturduğu “vasiyetnamesi”ne Türkiye İş Bankasındaki bireysel gelirinin bir bölümünü, dernek yapısındaki Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarına bıraktığını el yazısıyla açık açık yazmıştır. Ancak Atatürk’ün kalıtı hukuk dışı bir yolla çiğnenmiş, bu iki kurum, yasa zoruyla 1983’te Başbakanlığa bağlanmış, 2018’den sonra AKP iktidarının güdümünde bir devlet daireleri olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu, Dil Devriminin öncüsü Mustafa Kemal Atatürk’ü, devrime emek veren bütün aydınlanmacıları saygıyla anıyoruz.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği uyarıyla Ankara Valiliği, Dil Derneği’ni kurulması yasak derneklerden saymış, kurucuları için de suç duyurusunda bulunmuştur. Yargı önce kurucuları sonra derneği aklamıştır. Dil Derneği 12 Eylüle tepki olarak kurulan ilk dernektir. 12 Eylül hukuksuzluğuna direnişin simgesidir! Kurucuları Dr. Haldun Özen, Sevgi Özel, Ali Püsküllüoğlu, Prof. Dr. Cevat Geray, Beşir Göğüş, Mustafa Ekmekçi, Attila Göktürk, Prof. Dr. Aydın Köksal, Tahsin Saraç, Orhan Asena, Talip Apaydın, Refet Erim, Ali Dündar, Salim Şengil (İstanbul), Adnan Özyalçıner (İstanbul), Prof. Dr. Necip Bilge, Ahmet Maruf Buzcugil, Ali Rıza Önder, Prof. Dr. Türker Alkan, Doç. Dr. Bahriye Üçok, Prof. Dr. Coşkun Üçok, Prof. Dr. Cahit Talas, Prof. Dr. Bahri Savcı, Gülten Akın, Prof. Dr. Tahir Hatiboğlu, S. Suphi Karaman, Mehmet Aydın, Berin Taşan (İzmir), İskender Özturanlı (İzmir), Yılmaz Dağdeviren, Prof. Dr. Özdemir Nutku (İzmir), Ahmet Yıldız, Prof. Dr. Metin Özek (İstanbul), Yahya Kanbolat’tır. Yitirdiğimiz saygın aydınlarımızı saygıyla anıyoruz.

Laik cumhuriyetimizin 100’üncü yılı, Dil Derneği’nin 36’ıncı yaşı kutlu olsun!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlu olsun!

DİL DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

 

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Haziran 2024 - 436. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter