AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
HARF DEVRİMİNİN 95. YILI KUTLANIYOR, EMİN ÖZDEMİR ÖDÜLÜ TİMUR SOYKAN’A VERİLİYOR.
 

1 Kasım 1928'de yapılan Harf Devrimi, Türkçe üzerindeki boyunduruğu kaldırmak için atılan güçlü bir adımdır. Harf Devriminin 95. yılını kutluyoruz.

Laik cumhuriyetimiz 1923’te kurulmuş ve tam 5 yıl Arap abecesini kullanmıştı. 95 yıl önce Arapça-Farsçanın boyunduruğu altındaki yapay dil Osmanlıca Arap abecesiyle yazılıyordu. Arap abecesi öğrenilmesi, kullanılması zor, içinde Türkçenin seslerini yansıtan tek bir harf olmayan, üstelik dinsel anlam yüklenen, halkın inançlarının kullanılmasına yol açan bir dizgeydi. Mustafa Kemal’in öncülüğünde yapılan Harf Devrimi, yazıyı araç yaparak halkın inancını kullanma yolunu sonsuza dek kapatmıştır. Atatürk’le, devrimlerle hesaplaşmanın temelinde yatan da budur.

Harf Devrimiyle Türkçenin olanaklarını görme ve kullanma bilincimizi güçlendiren Mustafa Kemal Atatürk’ü; Atatürk’ün öncülüğünde devrime emek veren Emin Erişirgil, İhsan Sungu, Fazıl Ahmet Aykaç, Ragıp Hulusi Özden, Ahmet Cevat Emre, İbrahim Grandi Grantay, Falih Rıfkı Atay, Ruşen Eşref Ünaydın ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nu saygıyla anıyoruz.

6 yıl önce, 1 Eylül 2017’de yitirdiğimiz Harf ve Dil Devrimlerinin ödünsüz savunucusu olan görkemli Dilci-Yazar Emin Özdemir’i dilci, yazıncı ve devrimci kişiliğiyle yaşatmak; düşüncesini, yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak; dil duyarlığını, dil ve yazın öğretimine getirdiği çağdaş anlayışı unutturmamak amacıyla Özdemir Ailesi ile Dil Derneği’nce düzenlenen “Dil Derneği Emin Özdemir Ödülü” 2018’den bu yana her yıl Harf Devriminin yıldönümünde bir gazeteciye sunuluyordu.

Fikret Bila, Faruk Bildirici, Nursun Erel, Prof. Dr. Korkmaz Alemdar ile (aile adına) Prof. Dr. Özlem Özdemir Kumbasar’dan oluşan seçici kurulumuz ödülün İblis’i Öldür adlı yapıtıyla Timur Soykan’a verilmesini kararlaştırdı.

Ödül, Dil Derneği ile Çankaya Belediyesinin ortak etkinliğinde 4 Kasım 2023 Cumartesi günü, saat 18.00’de Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde Araştırmacı-Yazar Timur Soykan’a sunulacak.

Törende pek çok cumhuriyetçi genç ve gazeteci yetiştiren Emin Özdemir anılırken Harf Devriminin de 95’inci yılı kutlanacak.

Tiyatro Sanatçısı Ali Nihat Yavşan’ın sunacağı törende açış konuşmalarını Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, Çankaya Belediye Başkanı Alper TAŞDELEN ve Emin Özdemir’in torunu Deniz Erhan yapacak.

Prof. Dr. Korkmaz Alemdar’ın yöneteceği “Hasan Tahsin’den Günümüze” başlıklı açık oturuma Gazeteci Nursun Erel ve Gazeteci-TV Programcısı Serhan Asker konuşmacı olarak katılacak.  

Bütün dilseverler törene çağrılıdır.  

*************

HARF DEVRİMİNİN 95. YILI VE

DİL DERNEĞİ EMİN ÖZDEMİR ÖDÜLÜ

Sunan: Ali Nihat YAVŞAN

Konuşmalar:

Sevgi ÖZEL

Alper TAŞDELEN

Deniz ERHAN

*

Açık Oturum:

Yöneten: Prof. Dr. Korkmaz ALEMDAR

Konuşmacılar: Nursun EREL

                     Serhan ASKER

*

4 Kasım 2023 Cumartesi -18.00-20.00

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Haziran 2024 - 436. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter