AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
KURDUĞU CUMHURİYETİN YÜZÜNCÜ YILINDA DEĞİŞMEZ ÖNDERİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü SAYGIYLA ANIYORUZ!

Cumhuriyetimizin kurucusu, öngörüsü yüksek bir devrimci olan önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 1927 Ekimindeki görkemli Söylev’inde şöyle diyor:

“Baylar, bizim yüzümüz her zaman ak ve temizdi, her zaman da ak ve temiz kalacaktır. Yüzü çirkin ve gönlü çirkinliklerle dolu olanlar, bizim yurtseverce, insanca ve namusluca davranışlarımızı, bayağı ve çirkin tutkuları yüzünden, çirkin göstermeye kalkışanlardır” demiştir. Yıllarca süren bir savaşı utkuyla sonuçlandıran Atatürk, “(…) kutsal bir ülkünün belirtisi olan cumhuriyet yönetimine karşı, çağ­daşlaşmaya karşı bilisizlik, bağnazlık ve her türlü düşmanlık ayağa kalktığı zaman özellikle ilerici ve cumhuriyetçi olanla­rın yeri, gerçek ilerici ve cumhuriyetçi olanların yanıdır.”

Bizlerin yeri değişmez önderimiz Atatürk’ün yanıdır.

Yönümüzü Atatürk’ün tinsel kalıtı olan akılı, bilim ve sanat gösterir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin 100’üncü yılını tamamladık. Bu yüzyılın özellikle son çeyreğinde Atatürk’le hesaplaşma, günbegün kirlenen bir siyasal savaşa dönüştü. Cumhuriyetin yönünü değiştirme çabaları hız kazandı. Parmak kadar çocukların, kulaktan dolma yalanlar ve dogmalarla düş dünyası karartılan gençlerin, bilinci kararmış sözde aydınlarla, bilisiz kişilerin Atatürk’e saygısızlığı çoğaldı. En acısı eğitimin ilk basamaklarından en yükseğine dek laik eğitimi silme girişimleri eğitim siyası yapıldı. Kurtuluş Savaşını, nedenlerini, kazanılan utkuyu, ezilen uluslara örnek olan halkın direnişini karartarak Atatürk’ü halkın gönlünden silmek, Türk Devrimini budamak isteyenler tüm çaba ve baskılarını cumhuriyetin kurumlarına yöneltti. Cumhuriyetin yüzyıllık deneyimini ve ulusun yüzyıl önce kazandığı utkuyu yok sayıyor, başaramıyorlar; çünkü “ümmi ümmet kul” olmaktan kurtulan, Atatürk cumhuriyetiyle yurttaşlık kimliği kazanan halkın büyük bölümü “gaflet, dalalet, hatta hıyanet içinde” olanları görüyor.

Sık sık söyleyecek ve öyle yaşayacağız: Mustafa Kemal Atatürkümüzü 85 yıl önce ağlayarak sonsuzluğa uğurladık; ama Atatürkümüze, cumhuriyete, devrimlere inancımızla o gün daha da çoğaldık. Bugün cumhuriyete, devrimlere inancımızla on binlerce Atatürkçüyüz!

Atatürk, “Yurtta barış, dünyada barış” diyen tek önderdir. Yazık ki çevremizde silahlar konuşmakta; ölüm acısı yaygınlaşmaktadır. Atatürk, çağdaş bilinen demokrasiler duymazdan gelirken kadınlara yurttaş kimliği, eğitim ve seçme-seçilme hakkı kazandıran tek önderdir. Atatürk dinsel anlam yüklenen abeceyi değiştiren, düşünce özgürlüğünün, laik eğitimin, hukukun üstünlüğünün olmazsa olmazı ortak dilimiz Türkçeyi özgürleştiren önderdir. Atatürk, ekonomik özgürlük olmazsa bağımsızlığın tehdit altında olacağı uyarısı yapan önderdir. Eli ve dili kirli karşıdevrimciler bu nedenle Atatürk’e saldırmaktadır. Eğitimin, düşünce ve basın özgürlüğünün, hukukun üstünlüğünün, ekonominin tehdit altında olduğu günümüzde ekmek aslanın ağzında bile değilken kadınlar toplumsal yaşamın dışına itilmekte; toplumu “ümmetleştirme” çabası öne çıkmakta, düşüncesini özgürce söyleyenler baskılanmakta, gençlerin geleceğe ilişkin umutları karartılmaktadır. 

Atatürk, Avrupa’da eli kanlı diktatörlerin, mazlum halkları sömüren krallıkların egemen olduğu bir dönemde “Egemenlik kayıtsız koşulsuz ulusundur” diyerek cumhuriyeti kuran, bütün dünyanın saygı gösterdiği bir devrimcidir. Halkından korkmayan bir halkçı; yanlış anlaşılan tek sözü, tek eylemi olmayan, bütün varlığını halkına bağışlayan onurlu bir devlet adamıdır. Yıllarca savaştığı yayılmacılar doğru anlamışken eliyle kurduğu cumhuriyetin değerini bilmeyenler, onun “yurtseverce, insanca ve namusluca” yaptıklarını yıkmaya kalkışmaktadır.

Atatürkçüyüz, cumhuriyetçiyiz; yıkılmayacak olan Mustafa Kemalce düşünmektir. Sonsuza dek yaşayacak olan Atatürkçü düşüncedir; yaptığı devrimlerdir; laik cumhuriyetimizdir. Yüzyılı geride bıraktık, yeni yüzyılda asla karamsar olmayacağız! Atatürkçü olmaktan kesinlikte ödün vermeyeceğiz! Atatürk’ten ve laik cumhuriyetten vazgeçmeyeceğiz!

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü laik, sosyal hukuk devletine sahip çıkma bilinci ve kararlığıyla, özlemle, saygıyla anıyoruz!

Dil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Yazar

Sevgi Özel

 

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Haziran 2024 - 436. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter