AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
"TÜRK DİLİNDE İKİLEME" ÇIKTI

TÜRK DİLİNDE İKİLEME

Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu
3. Baskı, Ankara, Eylül 2022; 50,00 TL 
Dil Derneği Yayınları
      

Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu DTCF’nin öğrencisi olarak 1936’da yine Atatürk’ün kurduğu Türk Dil Kurumu’nun 3. Türk Dili Kurultayında bildiri sunmuştu. Öğrencisi olduğu fakültede bilimsel çalışmalar yapmış, Türk Dil Kurumu’nun yönetim kurumlarında ve Dilbilgisi Kolunda yıllarca görev üstlenmişti. Yaşamı boyunca Türkçenin zenginliğini, özelliklerini sözcük sözcük ele alan, inceden inceye araştırıp yazan bir bilim insanıdır. Yazım sorunlarının giderilmesinde, yazım birliğinin sağlanmasında öncüydü. Geleneksel bakışla Türkçenin sözdizimine, ikileme, pekiştirme gibi dil olaylarına ilişkin görüşleri, yazı ve yapıtları, dili yeni kuram ve yöntemlerle ele alan dilbilimcilere de ışık tutmuştur. Dilbilgisi terimlerini Türkçeleştirmesi de gönül borcuyla anılmasını gerektiren çalışmalarından biridir.

Dilseverleri, tüm dilcileri, Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu’nun ölümsüz yapıtlarından biriyle buluşturmanın kıvancı içindeyiz. Prof. Dr. Hatiboğlu’nun TÜRK DİLİNDE İKİLEME adlı bu yapıtı, yayımlandığı dönemde de pek çok dilci için yol gösterici olmuştu. Bu yeni baskının da aynı işlevi göreceğini, sevinçle beklendiğini biliyoruz.

 


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter