AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
NİSAN 2024 - 434. SAYI

 
          

 

Bı̇r Dı̇l Derneğı̇ Var / Ertuğrul ÖZÜAYDIN

"Dezenformasyon" Sözcüğünü Türkçeleştı̇relı̇m / Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Kuşun Ölümü / Tuğrul KESKİN

Türkçeyı̇ Düşünürken Dı̇lbı̇lı̇mı̇ Önemsemek / Ahmet KOCAMAN

“Öğün, Çalış, Güven” Sözünün Anlamı‑2 / Gökhan ADALI

Sözcük Kuyumcusu Raşel Rakella Asal İle Söyleşı̇ / Gülseren ENGİN

Orta Doğu / İsa KÜÇÜK

Göksu Irmağı, Güneylı̇ Gelı̇n / Celâl İLHAN

Kale Köyü Sözlüğü Güncesı̇ / Hürrı̇yet YAŞAR

Eskı̇ Türkçe Dönemı̇nden Yazınsal İzler / Nesrı̇n PEKCAN

İkı̇ Kı̇şı̇lı̇k Yalnızlık / Zeynal GÜL

“Ateşı̇ Ve İhanetı̇” Kayda Geçı̇ren Bı̇r Yazar꞉ Burhan Günel / Vedat YAZICI

Bozumca / Şenol GÜREL

Çingenem / Nilüfer UÇAR

Bu Nasıl Hava? / Sami AYDOĞAN

Eşek Şakası / Ramazan TEKNİKEL

Köy Enstı̇tülerı̇nı̇n Önemı̇ Ve Mevlüt Kaplan / Bahrı̇ KARADUMAN

Acıların Sarmalında Umudu Büyüten Şaı̇r / M. Güner DEMİRAY

Gerçekler Yansımalar / Güneş ÇAKMAKOĞLU

·         3 Mart Devrim Yasalarının 100. Yılını Kutladık!

 

 

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter