AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Gençlerin Etkinlikleri
                ODTÜ'DE TÜRKÇE Mİ KONUŞUYORUM

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası Gençlik Topluluğu,
11-15 Aralık 2006
'da 19. ODTÜ Kitap Fuarını düzenliyor.

ODTÜ'lü gençlerin oluşturduğu ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu, ODTÜ Türkçe Topluluğu ve Toplum Gönüllüleri, kitap fuarının yapılacağı tarihlerde "Türkçe mi konuşuyorum" başlığıyla birkampanya başlatıyor. Kampanyayı düzenleyen topluluklar amaçlarını şöyle açıklıyorlar: "Türkçeyi doğru kullanmamızın ve Türkçeyi Türkçe gibi konuşmamızın gerekliliğini aşılamak."

 

11 Aralık 2006'da Emin Özdemir, Sevgi Özel, Işık Kansu ve Rüştü Asyalı'nın da destekleri ve katılımıyla gerçekleşen "Dilimize Ne Oluyor?" başlıklı söyleşiyle başlatılan kampanyanın duyuru metnini aşağıda yayımlıyoruz.

“Türkçe’Mi’ Konuşuyorum!?”

Hiç düşündünüz mü günlük hayatımızda gerçekten Türkçe mi konuşuyoruz? Ya da ne kadar Türkçe konuşuyoruz?

- Outlet’e gidelim.

- Emailleşelim.

- Chate gel sen en iyisi.

- Ok, bye.

- Curve kaç çıkmış?

Biz, artık Türkçemizin ‘Turkche’leştiğini görmek istemiyoruz. Bunun için bir kampanya başlatıyoruz. Başlattığımız bu kampanyaya hepinizin destek olmasını bekliyoruz. Yapmamız gereken şey çok basit. DUYARLI OLMAK. Toplumumuzu daha duyarlı hale getirmek. Bunun en etkili yolu da konuşmalarımızda, yazışmalarımızda kısacası iletişim araçlarımızda Türkçe kullanmak.

Lütfen soralım kendimize Türkçe mi konuşuyoruz?

“Ülkesini,  yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.”

                                                                       Mustafa Kemal Atatürk

 


            OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AÇIKOTURUMU

            Osmangazi Üniversitesi Dil ve Tarih Topluluğu öğrencileri 20 Şubat 2006 günü “Yabancı Dille Öğretim Açmazı” adlı bir açıkoturum düzenlediler. Dil Derneği adına Prof. Dr. Aydın Köksal ile Sevgi Özel’in katıldığı açıkoturum Eskişehir’de yapıldı. Öğrencilerin, öğretim üyelerinin katıldığı açıkoturumda Sevgi Özel, Türklerin yabancı dillere heves ve hayranlığının 8. yüzyılda başladığını, tarihsel akış içinde artarak sürdüğünü, yabancı dille öğretim tarihinin de buna koşut olarak yeni olmadığını, bu nedenle Türkçenin tanınmaz duruma geldiğini örneklerle anlattı. Mustafa Kemal’in başlattığı Dil Devriminin bütün dil tarihimiz açısından çok önemli bir dönemeç olduğunu belirtti.

            Prof. Köksal da Türkiye’den ve dünyadan örnekler vererek, yabancı dille öğretimin zararlarını anlattı. Köksal’ın verdiği örnekler, Türkiye ile dünya ülkelerini sayısal ve düşünsel açıdan karşılaştırmasını; öğretmeni Türk, öğrencisi Türk olan okullardaki bu uygulamanın çok gülünç, aynı zamanda acıklı bir oyun olduğunu anlatmasını gençler ilgiyle izlediler.

            Köksal ve Özel, gençlik arasında gittikçe yükselen dil duyarlığından hoşnut oldular.


            GENÇLİK VE TÜRKÇE

            Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin kuruluşunu kutlama etkinlikleri içinde derneğimizle bu fakültenin birlikte düzenlediği “Gençlik ve Türkçe” adlı açıkoturum 24 Mart 2006 günü, saat 14.00’te, DTCF’nin Muzaffer Göker Salonunda yapıldı. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’ne bağlı Ereğli Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Y. Doç. Dr. Mahir Kalfa’nın yönettiği oturumda bu fakültenin öğrencilerinden Ethem Koç, Selma Taflan, İbrahim Özsoy, Raif Er konuştu; etkinliğin açış konuşmalarını DTCF Dekanı Prof. Dr. Necdet Adabağ ile Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel yaptılar.


            DOĞAN HIZLAN "SES BAYRAĞIMIZI GENÇLİK TAŞIYOR"U YAZDI

          Doğan Hızlan, Hürriyet gazetesindeki 24 Mart 2006 tarihli köşesini, derneğimizin yayını "Ses Bayrağımızı Gençlik Taşıyor"a ayırdı. Hızlan'ın, "Gençler Dil Devrimini Savunuyor" başlıklı köşe yazısını aşağıda yayımlıyoruz.

Gençler Dil Devrimini Savunuyor

DİL DERNEĞİ'nin girişimiyle değişik alanlarda öğrenim gören gençlerin Türk diliyle ilgili görüşleri; bir kurultayda ortaya konuldu. Genç kuşağın dil gibi önemli bir konudaki düşüncelerinin yer aldığı bu kurultayda konuşulanlar, Ses Bayrağımızı Gençlik Taşıyor! adlı bir kitapta toplandı.

"Yapıtta bildirisi yer alan ya da almayan birçok genç, 2004 sonundan başlayarak 26 Eylül 2005'te yapılacak 73. Dil Bayramı'nı bir kurultayla kutlamak için kolları sıvadı.

Hazırladıkları bildiriler önceden ne okundu, ne denetlendi.

Gençler bu görkemli etkinliğe, Türkçe'nin ulu ozanı Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya gönderme yaparak, 'Türkçem, Ses Bayrağım!' başlığını koydular."

Bildiriler üç ana başlık altında değerlendirildi:

Dil Devriminin Türkçe'ye Kazandırdıkları

Bilgi Çağında Türkçe'nin Önemi

Yabancı Dille Öğretim

* * *

ÖĞRENCİLERİN okudukları fakülteleri görünce, dil devrimine, dil sorununa herkesin bilinçli biçimde yaklaştığını görmenin sevincini yaşadım.

Çünkü burada Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin görüşleri yansıtılsaydı ya da kurultaya katılanların çoğu bu bölümden olsaydı, doğrusu kitap bu kadar ilgimi çekmezdi, zaten dile ilgi mesleklerinin gereği derdim.

Ama çeşitli bölümlerdeki öğrencilerin düşünceleri, Türk diline verdikleri yaşamsal önemi gösteriyor.

Ayrıca bütün bildiriler bu konuda çalıştıklarını, kaynaklara başvurarak hazırlandıklarını, görüşlerini dipnotlarıyla temellendirdiklerini kanıtlıyor.

Ses Bayrağımızı Gençlik Taşıyor! kitabındaki yazılar, sanırım genç kuşaklara değil, eski kuşaklara da örnek olacak bir canlılık, bir inanç taşıyor. Cumhuriyetin, devrimlerinin korunması konusunda özellikle dilin serüveninin izlenmesinde ödün vermemekte kararlılıkları örnek bir tavır.

Dilek Demirkol'un saptamasına çoğumuzun katılacağından kuşkum yok:

"Geniş halk kitlelerinin eğitimi açısından son derece önemli hizmetler sunabilen kitle iletişim araçları dilin gelişmesine katkı da sağlayabilir. Okul ve aile çevresinde bir yere kadar öğretilebilen dil, basın-yayının onu doğru ve titiz kullanmasıyla zenginleşir."

Öğrenciler, dil sorununu ortaya koyarken bir bilimsel düzen içinde Atatürk ve devrimlerini bir dünya görüşü içine oturtmalarıdır.

* * *

GENÇ kuşağın, değişik dallarda okuyan öğrencilerin düşüncelerini mutlaka okumanızı salık veririm.

 


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter