AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Derneğimize "Atatürkçülük" Ödülü Verildi

      Troya Folklor Araştırmaları Derneği, 2009 yılında on yedincisini düzenlediği Troya Kültür Sanat Ödülleri kapsamındaki Atatürkçülük Ödülü'nü yaptığı başarılı çalışmalardan ötürü Dil Derneği'ne vermeyi kararlaştırdı.

      Troya Folklor Araştırmaları Derneği, Troya Kültür Sanat Ödüllerinin amacını şöyle açıklıyor: Ulusal kültürümüzü korumayı, yaşatmayı ve bu yolla çağdaş kültüre ulaşmayı ilke edinmiş Troya Folklor Araştırmaları Derneği, bu yönde emeği geçmiş, yıllarını kültürümüzü araştırmaya, zenginleştirmeye, gelecek kuşaklara aktarmaya adamış; uğraşlarını ve başarılarını çeşitli alanlarda sergileyerek çağdaş, demokratik, laik kültürümüzün oluşumuna katkıda bulunmuş bilim insanı, sanatçı ve kurumlara her yıl ödül vermeyi gelenek haline getirmiştir.
      17. Troya Kültür Sanat Ödüllerinin sahipleri:

            ATATÜRKÇÜLÜK                       DİL DERNEĞİ
            ÇAĞDAŞ HALK MÜZİĞİ              LEMAN SAM
            EDEBİYAT                                  HIFZI TOPUZ
            FOTOĞRAF                                İBRAHİM ZAMAN
            HALK MÜZİĞİ                             BİROL TOPALOĞLU
            HALK OYUNLARI                       SERPİL MURTAZAOĞLU
            TİYATRO                                   YILMAZ ONAY
            PLASTİK SANATLAR                 JALE YILMABAŞAR
            P.N.BORATAV HALKBİLİMİ       ERMAN ARTUN
            SİNEMA                                     REHA ERDEM
            ŞİİR                                           ALİ YÜCE
            TRUVA ÖZEL ÖDÜLÜ                 PERİHAN ERGUN

      Ödül Töreni, 10 Ocak 2009 Pazar günü gerçekleştirildi. Troya Folklor Araştırmaları Derneği'nin halk oyunları, tiyatro ve halk müziği gruplarının hazırladığı "Sevdiğim Kadın Adları" adlı gösteri sonrasında yapılan ödül törenini, sinema ve tiyatro sanatçıları Gülsen Tuncer ve Ender Yiğit sundular.
     Dil Derneği'nin ödülünü dernek başkanı Sevgi Özel aldı. Sevgi Özel, teşekkür konuşmasında Dil Derneği'nin kuruluş günlerinden, derneğin amaçlarından ve yürüttüğü çalışmalardan söz etti, tüm aydınlanmacıların desteğini beklediğimizi vurguladı.

 

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter