AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
2005 YILI DİZİNİ

 ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ

Aylık Dil ve Yazın Dergisi

Cilt: XVII Sayı: 205-216 Yıl: 2005-2006

İÇİNDEKİLER

 (Köşeli ayraç içindeki sayılar derginin sayısını,

ötekiler sayfayı göstermektedir.)

 

ACUN, Mehmet Emin        :  Işık Arısı (Şiir).................................................................. [208].. 171

AKARSU, Bedia                 :  Kültür Dili Olarak Türkçe................................................ [209].. 198

AKSOY, Ömer Asım          :  Atatürk Tutuculuğa mı Yönelmişti?................................. [208].. 178

                                               Cumhuriyet Çağı Türkçesi................................................ [212].. 372

AKTÜREL, Teo’man         :  İzmir’de Kervanlar Köprüsü’nün (Şiir)............................ [206].... 59

ARÖZ, Yetkin                     :  Yaşlı Bir Ozan Sana (Şiir)................................................. [205]...... 7

ASLANKARA, Sadık         :  Türlerin Dilleri “Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu”............. [205]...... 4

                                                Türlerin Dilleri “İntihar Etmeyeceksek İçelim Bari”........ [206].... 60

                                               Türlerin Dilleri: “Sabah Ezanı Okundu Kalk...”............... [208].. 168

ATABAŞ, Hüseyin             :  Eriyik (Şiir)....................................................................... [207].. 138

                                               Nokta (Şiir)....................................................................... [207].. 138

ATEŞ, Kemal                      :  Okur Olma Sorumluluğu................................................... [206].    75

AYDIN, Mehmet                :  Hangi Türkçe Hangi Önlem.............................................. [206].    89

AYDIN, Rehber                  :  Portre (Şiir)....................................................................... [216].. 616

AYSEVENER, Kubilay       :  Ali Demir’le Söyleşi......................................................... [216].. 604

B. Memed Arif                    :  Dostum (Şiir).................................................................... [216].. 603

BALBAY, Mustafa             :  Varsıl Dilimizin Yoksul  Kullanıcıları............................... [210].. 271

BAŞARAN, Mehmet          :  Antalya Deyince Geyik Bayırı (Günlük)......................... [208]. 172

                                               Karabük’te Bir Şiir Şöleni (Günlük)................................. [212].. 400

BEHRAMOĞLU, Ataol     :  Türkçenin Gücü ve Özgünlüğü Üzerine........................... [209].. 211

BEKTAŞ, Cengiz                :  Doğan Doğurana (Şiir)...................................................... [211].. 347

BEYAZOVA, Ufuk            :  Hekimlik Dilinde Türkçe.................................................. [210].. 296

BOLAT, Salih                     :  Göl (Şiir)........................................................................... [208].. 154

BOLULU, Osman               :  Her Yazar Kendisinin Hem Oğlu Hem Babasıdır............. [212].. 398

                                               Belki Payı......................................................................... [214].. 534

BOZKURT, Adil                :  Picasso.............................................................................. [216].. 624

BÜKER, A Cengiz              :  Cervantes’in Don Kişot Adlı Romanının

                                                  Dört Yüzüncü Yılı......................................................... [212].. 402

                                               Türkçeyi Neden Sevmiyorlar?.......................................... [213].. 439

ÇOTUKSÖKEN, Yusuf     :  Okur Olma Sorumluluğu................................................... [206].... 72

                                               Türkçe Eğitiminin Sivil Toplum Bağlamında

                                                  Yeniden Yapılandırılması  Sürecinde 10 Temel Nokta... [209].. 221

                                               Harf Devrimini Örseleme Çabaları.................................... [216].. 595

ÇOKER, Ziya                     :  Yasalarımızda Türkçe Özensizliği.................................... [215].. 547

ÇTD                                    :  Yuvarlak Masa: Kamu Kuruluşlarında Birim Adları Üzerine /                                                                  

      (Ziya Çoker, Doğan Aksan, O. N. Poyrazoğlu)........................................................[205].... 12

                                               Dil Derneği’nden Haberler  Perşembe Toplantıları........... [205].... 42

                                               Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü............................. [205].... 43

                                               Dil Derneği Kerim Afşar Ödülü........................................ [205].... 48

                                               Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü............................. [206].... 90

                                               Dil Derneği Beşir Göğüş Ödülü........................................ [206].... 91

                                               Dil Derneği Kerim Afşar Ödülü........................................ [206].... 96

                                               Dil  Derneği Türkçe Kurultayı.......................................... [207].... 98

                                               Kurultay Sonuç Bildirgesi................................................. [207].. 100

                                               Yuvarlak Masa: Şiir ve Bilgisayar (Tuncer Uçarol,

                                                  Nizamettin Uğur /  Necmi Selamet)............................... [207].. 115

                                               Dil Derneği Kerim Afşar Ödülü........................................ [207].. 109

                                               Dil Derneği Beşir Göğüş Ödülü........................................ [207].. 123

                                               Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü............................. [207].. 139

                                               Dil Derneği Beşir Göğüş Ödülü........................................ [208].. 176

                                               Dil Derneği Kerim Afşar Ödülü........................................ [208].. 185

                                               Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü............................. [208].. 188

                                               Dil Derneği Beşir Göğüş Ödülü........................................ [209].. 194

                                               Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadri Yamaç’ın

                                                  Sempozyum Açış  Konuşması...................................... [210].. 268

                                               Türkçe Kurultayı (Türkçem Dilim Dilim)

                                                  Sonuç Bildirgesi............................................................. [210].. 301

                                               Dil Derneği Beşir Göğüş Ödülü........................................ [210].. 268

                                               Gençliğin Türkçe Kurultayı.............................................. [211].. 322

                                               Abdullah Baştürk Öykü Ödülü........................................ [211].. 368

                                               M. Sunullah Arısoy Şiir Ödülü......................................... [211].. 368

                                               Dil Derneği Beşir Göğüş Ödülü........................................ [211].. 367

                                               Dil Derneği Beşir Göğüş Ödülü........................................ [212].. 370

                                               Edebiyatçılar Derneği Kurs Duyurusu............................. [212].. 412

                                               Dil Derneği Beşir Göğüş Ödülü........................................ [213].. 434

                                               Dil Derneği Beşir Göğüş Ödülü........................................ [214].. 482

                                               Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü............................. [214].. 510

                                               Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü........................................ [214].. 544

                                               Behzat Ay Yazın Ödülü.................................................. [214].. 544

                                               Ş.Avni Ölez Şiir Ödülü..................................................... [214].. 544

                                               Dil Derneği Beşir Göğüş Ödülü........................................ [215].. 546

                                               Dil Derneği Kerim Afşar Ödülü........................................ [215].. 556

                                               Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü............................. [215].. 574

                                               Bize Gelenler.................................................................... [215].. 591

                                               Abdullah Baştürk İşçi Öyküleri Yarışması Sonuçlandı..... [215].. 561

                                               Yayınlara Bakış................................................................. [215].. 589

                                               Dil  Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü............................ [216].. 594

                                               Dil Derneği Kerim Afşar Ödülü........................................ [216].. 602

                                               Yayınlara Bakış................................................................. [216].. 635

DAĞLARCA, Fazıl Hüsnü   :....................................... Türk Dil Kurumu Koçaklaması (Şiir) [209] 262

DEMİRAY, M. Güner        :  Dörtlükler (Şiir) ............................................................... [215].. 561

DEMİRCAN, Ömer            :  Yabancı Sözcükler Sözlüğü”

                                                  Yabancı Sözcük Koyuverenler İçin mi?......................... [206].... 65

                                               Dildışı Dilbilgisi Öğretimi mi?.......................................... [209].. 249

DİZMAN, İbrahim             :  Zamanın İzi :..................................................................... [205].... 28

                                               Zamanın İzi: Mahkemelerin Dili....................................... [206].... 85

                                               Zamanın İzi: Okur Olma Sorumluluğu.............................. [207].. 130

                                                Zamanın İzi: Dil Devrimi, Falih Rıfkı Atay ve Diğerleri.. [208].. 177

                                                Zamanın İzi: Türk Dili Kurultaylarında

                                                  Dili Özleştirme Belgeleri................................................ [211].. 348

                                                Zamanın İzi: Ömer Asım Aksoy’u Sevgiyle Anıyoruz... [212].. 371

                                               Zamanın İzi: Nazlı Bayram’la Sinema ve

                                                  Dil Üzerine Söyleşi........................................................ [213].. 443

                                               Zamanın İzi: Atatürk’ü Saygı ve Özlemle Anıyoruz....... [213].. 461

                                               Zamanın İzi: Öz Türkçe Üzerine...................................... [214].. 521

Zamanın İzi:..................................................................... [215].. 576

Zamanın İzi : Sanatsal ve Bilimsel Yaratıcılıkta

   “Çile Üzerine”............................................................... [216].. 627

DÜNDAR, Ali                    :  Türkçesi Varken................................................................ [205].... 33

ENGİN, Gülseren                :  Dil Bilinci.......................................................................... [216].. 621

ERTOP, Konur                   :  Şeker Dilli Evliya Çelebi................................................... [205].... 38

                                               Halktan Gelme Bir Öykücü Olarak

                                                 MŞE’nin Dil Anlayışı..................................................... [206].... 57

                                               Haldun Taner’in Öykülerinde Bilim-Sanat Dünyamız..... [207].. 110

                                               Cumhuriyetin İnsancı Aydını........................................... [208].. 150

                                               Yeniyi Yakından Tanıyan Bir Araştırmacının

                                                  Eski Edebiyata Bakışı.................................................... [211].. 329

                                               Yinelenen Tartışma: Fikret, Âkif ve Ötekiler................... [212].. 387

EFE, Vicdan                         :  Trenci  Sami (Öykü)......................................................... [208].. 163

GALİP, Reşit                      :  1. Türk Dili Kurultayı Konuşması................................... [211].. 348

 

GERÇEKLER – YANSIMALAR

                                               Dil Derneği Beşir Göğüş Ödülü........................................ [205].... 34

                                               Beşir Göğüş Ödülü Açılış konuşması (S.Özel)................. [205].... 35

                                               Türkçem Dilim Dilim (Sempozyum Programı)................ [206].... 85

                                               18. Yaşımızı Kutladık....................................................... [207].. 140

                                               Türkçe Kurultayı Yapıldı................................................. [207].. 141

                                               TÜYAP İzmir Kitap Fuarındaydık.................................. [207].. 142

                                               Resmi TDK’nin “Güncel Sözlüğü”ne İlişkin Tartışma.... [207].. 143

                                               Konya Selçuk Üniversitesi

                                                  Öğrencilerinin İmza Kampanyası.................................. [207].. 144

                                               Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü Hüseyin Atabaş’ın......... [206].... 86

                                               Behzat Ay Ödülü............................................................. [208].. 186

                                               2. Olağanüstü Kurultay.................................................... [208].. 186

                                               Söylev’in 8. Baskısı.......................................................... [208].. 186

                                               İktidar Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nu

                                                  Yeniden Biçimlendiriyor................................................ [208].. 186

                                               Attila İlhan Dil Devrimine Sataşmayı  Sürdürüyor.......... [208].. 187

                                               Üyemiz Ali Rıza Erkan’ı Yitirdik..................................... [208].. 187

                                               73 Dil Bayramında Gençliğin Türkçe Kurultayı............... [208].. 187

                                               TBMM Dilekçe Komisyonunda

                                                  Türkçenin Durumu Tartışıl(ama)dı................................ [209].. 266

                                               Kamuoyu Yanıltılıyor: Seslenişimiz

                                                  Özellikle Gençleredir..................................................... [210].. 308

                                               “Haziranda Ölmek Zor” – Vüs’at O. Bener İçin.............. [210].. 313

                                               Salim Şengil İçin................................................................ [210].. 314

                                               Ali Püsküllüoğlu Yunus Nadi Ödülünü Aldı.................... [210].. 314

                                               73 Dil Bayramı Programı.................................................. [211].. 357

                                               Yeni Yapıtlarımız.............................................................. [211].. 360

                                               Ödüller.............................................................................. [211].. 360

                                               Kurultay İzlenimleri......................................................... [212].. 418

                                               Başkan Sevgi Özel’in Açış Konuşması............................. [212].. 421

                                               Eskişehir’de 2. Yunus Emre ve Şiir Buluşmaları............... [212].. 420

                                               Sevgi Özel’in 73. Dil Bayramı Konuşması....................... [212].. 423

                                               Gençliğin Türkçe Kurultayı Sonuç Bildirgesi................... [212].. 425

                                               Muzaffer İzgü’nün İzmir Dil Bayramı Çalıştayı

                                                  Açış Konuşması: Çok Seviyorum.................................. [212].. 426

                                               İzmir 4. Türkçe Günlerinin Sonuç Bildirgesi

                                               Dilde Başıbozukluk : Mümtaz Soysal’a Açık Mektup.... [212].. 428

                                               Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e Mektup.... [213].. 473

                                               “Bilgin”den  “Ulema”ya Dönüş mü?................................ [214].. 536

                                               Üyemiz Tuncer Üney’i Yitirdik....................................... [214].. 537

                                               Gençliğin Türkçe Kurultayı Ereğli’de Yinelenecek........... [214].. 537

                                               Türkçe Sözlük  ile Yazım Kılavuzu’na Büyük İlgi........... [214].. 537

                                               Ankara Üniversitesi - Dil Derneği Ortak Etkinliği............ [215].. 585

                                               Ankara Üniversitesi ile Dil Derneği İşbirliği Sürecek........ [215].. 586

                                               Dil Derneği Zonguldak - Ereğli’deydi............................... [215].. 586

                                               Bilgisunar Sitemiz Yenileniyor......................................... [215].. 588

                                               Dil Derneği’nden Yeni Bir Dergi....................................... [215].. 588

                                               Yeni Bir Dergi : Dil ve İnsan............................................. [216].. 633

                                               Beşir Göğüş’ü Gazi Üniversitesi  ile Birlikte Anıyoruz... [216].. 634

                                               Romancıların ve Öykücülerin

                                                  Düş-Dil Dünyası Paneli Ertelendi................................. [216].. 634

GÖR, Sıtkı Salih                  :  Bir Güzel Sessiz Manken (Şiir)........................................ [214].. 486

GÜRGEY, İsmet                 : Türkçe Âşığı Bir Bilim Adamı Ord. Prof. Dr. Fritz Arntd [206].... 87

HATİBOĞLU, Vecihe        : Atatürk’ten Anılar............................................................. [213].. 468

HATİPOĞLU, Faruk Ömer  :................................................................................... Şiir (Şiir) [213] 451

HAYAT, Doğan                  :  Yüreğindeki Kırışıklıklar (Şiir).......................................... [216].. 626

HEPÇİLİNGİRLER, Feyza   :.......................................... Türkçe Yazmak Türkçe Düşünmek [210] 273

İHSAN, Ahmet                   :  1. Türk Dili Kurultayı Konuşması................................... [211].. 350

İZCİ, Adil                            :  Yokluğa Karşı Varlık (Günlük)......................................... [216].. 617

KANSU, Aydan                  :  Hekimlik Dilinde Türkçe.................................................. [209].. 219

KARADENİZ, Fikret         :  Sürgün Dolu Sokaklarda.................................................... [215].. 575

KARAKUŞ, Hidayet          :  Çakıl Taşı (Şiir)................................................................. [211].. 337

                                               Bektaşi  Dedikleri............................................................. [212].. 394

KARASU, Bilge                  :  Konuşma........................................................................... [215].. 576

KAVCAR, Cahit                 :  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Çöküş İçinde mi?... [207].. 104

KAYA, Zekeriya                 :  Okur Olma Sorumluluğu................................................... [207].. 127

KILAN N. Kaya                 :  Türkçe Bilişim Terimi Yaratma Çabası............................. [215].. 557

KIYAT, M.                         :  Bir Yontuda (Şiir)............................................................. [205]...... 3

KORKANKORKMAZ,

Bedriye                                :  Tolstoy’a Göre Sanat Nedir?............................................ [205].... 21

KUTLU, Afet                     :  Türkçe Sözlük Hazırlanırken............................................ [212].. 416

KUTLU, Ali Erkin              :  Anlatım (Şiir).................................................................... [216].. 616

LEVEND, Agâh Sırrı           :  Yine O Mesele : Kelime Yaratmak İhtiyacı...................... [205].... 28

                                               “Öz Türkçe”den Ne Anlıyoruz?...................................... [205].... 30

                                               Öz Türkçe Yolunda.......................................................... [205].... 31

ÜNLÜ, Mahir                     :  Dildeki Yozlaşma.............................................................. [208].. 155

                                               Köken Bilgisi Bağlamında................................................. [212].. 405

                                               Edebiyat mı, Yazın mı?..................................................... [214].. 483

ODYAKMAZ, Nevzad, A :  Günden  (Günlük)............................................................. [206].... 69

                                               Günden (Günlük).............................................................. [213].. 457

ONAT, Hazım Naim           :  Atatürk’ten İki Hatıra....................................................... [213].. 461

ONP                                    :  Yayınlara Bakış................................................................. [205].... 44

                                               Yayınlara Bakış................................................................. [206].... 92

                                               Yayınlara Bakış................................................................. [208].. 189

                                               Yayınlara Bakış................................................................. [210].. 310

                                               Yayınlara Bakış................................................................. [211].. 361

                                               Yayınlara Bakış................................................................. [213].. 476

                                               Yayınlara Bakış................................................................. [214].. 538

OZANKAYA, Özer           :  Yazı Devrimimizin 77. Yıldönümü................................... [214].. 484

OZİL, Şeyda                        :  Türkçe Üstüne.................................................................. [209].. 213

ÖNDER, Ali Rıza               :  Mahkemelerimizin Dili..................................................... [206].... 81

ÖZ, Erdal                             :  Bugünkü Türkçemiz Üstüne Birkaç Çekingen Söz........... [209].. 207

ÖZBEK, Ahmet                  :  Kar Mektubu Ay Işığıyla Pullanmış (Şiir)....................... [214].. 533

ÖZDEMİR, Emin               :  Öz Türkçe Akımı ve Falih Rıfkı Atay.............................. [208].. 180

                                               Türkçenin Görselleştirme Gücü........................................ [209].. 202

                                               Sözcüklerden Öte.............................................................. [214].. 521

                                               Kurallar ve Sözcükler........................................................ [214].. 527

ÖZDEMİR, Metin              :  Yanlışlarla Dolu Bir Lise Dilbilgisi Kitabı Üzerine........... [214].. 512

ÖZEL, Sevgi                        :  18. Yaşımız....................................................................... [206].... 50

                                               Kurultay Açış Konuşması................................................ [209].. 195

                                               Doğru Yazmak Varken...................................................... [211].. 323

ÖZER, Ahmet                     :  Bir Yerinde Dünyanın (Şiir).............................................. [212].. 404

ÖZMEN, Murat                 :  Öğretmenim Hikmet Dizdaroğlu....................................... [213].. 452

ÖZTURANLI, İskender M   :.......................................................... Atatürk, Şiir ve Edebiyat [213] 435

ÖZTÜRK, Asım                 :  Renk Döküyor Zaman (Şiir)............................................. [214].. 511

PÜSKÜLLÜOĞLU, Ali     :  Bir Deyimden Yola Çıkarak.............................................. [205]...... 1

POYRAZOĞLU,

Osman Nuri                         :  Osman Bolulu ile “Sözün Işığı” Adlı Yapıtı Üzerine ...... [206].... 77

                                                Bizim Anadolu Gazetesi.................................................. [212].. 407

RIFAT, Samih                     :  1. Türk Dili Kurultayı Konuşması................................... [211].. 352

SAÇLIOĞLU,

Mehmet Zaman                   :  Baba (Şiir )........................................................................ [212].. 386

SAV, Atila                           :  Türkçeyi Yasayla Korumak.............................................. [208].. 146

                                               Hukuk Dili Olarak Türkçe................................................. |209].. 233

                                               Neden “Mortgage”............................................................ [212].. 385

SAVCI, Bahri                      :  Çile Üzerine...................................................................... [216].. 627

SERPİL, Leyla                     :  Kalleş Ölüm (Öykü)......................................................... [212].. 391

SEVER, Sedat                      :  Okur Olma Sorumluluğu................................................... [207].. 124

                                               Nasıl Bir Türkçe Öğretimi?............................................... [210].. 279

                                               2004 Öğretim Programında Türkçe Öğretim Anlayışı...... [214].. 487

SEZENER , Alper               :  Önemli Bir Sözlük Çalışması: Antropoloji Sözlüğü......... [213].. 454

SEZER, Çiğdem                   :  Sarmaşık (Şiir)................................................................... [206].... 64

                                               Hüseyin Atabaş’la Söyleşi............................................... [207].. 132

                                               Arife Kalender ile “Deli Bal” Üzerine Söyleşi.................. [211].. 332

                                               Ömer Asım Aksoy Şiir Ödülünü Alan

                                                  Şükrü Erbaşla Söyleşi.................................................... [214].. 505

                                               Yaşamın İzindeki Kadınlar İçin

                                                  Gülsüm Cengiz’le Söyleşi.............................................. [215].. 562

SURLU, Mehmet Handan   :  Hukuk Dilinde Türkçe...................................................... [209].. 233

TAŞKIRAN, Celal              :  Yüklerde Anlatım Yolları.................................................. [215].. 571

TOKLU, Osman                 :  Türkçe Dilbilgisine Genel Bir Bakış................................. [216].. 599

TURAN, Şerafettin             :  Ulusal Dil ve Sorunları...................................................... [206].... 53

TUNCER, Hamdi                :  Türkçeden Fransızcaya Geçmiş Sözcükler....................... [208].. 158

                                               Dostluk Üzerine............................................................... [212].. 413

TÜRKSEVEN, Ali              :  Eşanlamlılık ve Türkçe...................................................... [208].. 161

                                               Doğru Türkçeye Doğru..................................................... [211].. 338

TÜTENGİL, Orhan Cavit   :  Atatürk’ün Çilesi.............................................................. [213].. 465

UÇAROL, Tuncer               :  Noktalama İmleri ve Necati Tosuner................................ [211].. 341

YAĞCI, Öner                      :  Yabancılaşma ve Kimliksizleşme...................................... [206].... 62

YENER, Mavisel                 :  Çocuk Yazınında Dil......................................................... [209].. 228

YETİM, Rıza                      :  Çocuk Kitapları Sorunu.................................................... [212].. 396

YURTTAŞ, Hüseyin          :  Dönemler, Toplumsal Değişim ve Kişi Adları.................. [205]...... 8

YÜCE, Ali              :               Açık Saçık (Şiir )    [21


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Nisan 2024 - 434. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter