AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
ÜRÜN GÖNDERME

   Ürünlerinizi ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ'ne ctd@dildernegi.org.tr e-posta adresine göndereceğiniz iletiyle ulaştırabilirsiniz.

   Ayrıca, bilgisunar sayfalarımızda bulabileceğiniz mektup adresini de kullanabilirsiniz.

   ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ, bir dil ve yazın dergisidir. Dil Devrimini sürdürmeyi, geliştirmeyi amaçlayan bir yayın organıdır.  Bu nedenle ürünlerinizde yetkin bir Türkçe ve Dil Devriminin kazanımlarını kullanmanız, Dil Derneği'nin yayımladığı Yazım Kılavuzu kurallarına uymanız beklenmektedir.

 


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter