AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
ALİ DEMİR: "FRANSIZCADA NÂZIM HİKMET"

     Her ayın son perşembesinde derneğimizde düzenlediğimiz "Dil-Ekin Söyleşileri"nin yirmi dördüncüsünde, 30 Mayıs 2013'te Türk ekininin Fransızcada tanınmasına büyük emek veren Prof. Dr. Ali Demir konuğumuz oldu. 3 Haziran 2013'te, yitirişimizin 50. yılında Türkçemizin evrensel ozanı Nâzım Hikmet'i, Ali Demir'in "Fransızcada Nâzım Hikmet" başlıklı konuşmasıyla saygıyla andık.
     Nâzım Hikmet'in Fransa'da uyandırdığı büyük ilgi ve etkinin örneklerle dile getirildiği konuşma, Nâzım Hikmet'in şu sözleriyle başladı:
     "Dünyanın en iyi insanlarından biri olan Türk halkının ve dünyanın en güzel dillerinden biri ve belki de en başta gelenlerinden olan Türk dilinin yabancı diyarlarda tanınmasına vesile olabilmek ömrümün en büyük sevinci ve şerefidir."
     Ali Demir'in konuşmasının tamamına erişmek için tıklayınız.


  

PROF. DR. ALİ DEMİR
     Yabancı dil öğretimi-öğrenimi, öğretmen yetiştirme, çeviri alanlarında çalışan Prof. Dr. Ali Demir, 1952’de Artvin-Şavşat-Dalkırmaz Köyünde doğdu. Çiftlik İlkokulunu, Şavşat Ortaokulunu, Artvin Lisesini, Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümü'nü bitirdi (1971). Kütahya Sanat Enstitüsü, Şavşat Lisesi, Hopa Lisesi, Gazi Eğitim Enstitüsü, Fransız Kültür Merkezi ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde Fransızca öğretmenliği ve okutmanlık yaptı.
     Strasbourg Üniversitesi Avrupa Yüksek Araştırmalar Enstitüsünde yüksek lisans, Nancy-II Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Dilbilim Bölümünde doktora çalışmasını tamamladı.

      Gazi, Hacettepe, Bilkent, Mersin ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitelerinin Fransız Dili Eğitimi ve Çeviri Bölümlerinde öğretim üyeliği yaptı. 2010 yılında erken emekliye ayrıldı. HÜ Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümünde dersler vermektedir.
     TÖB-DER ve EĞİT-DER üyeliklerinin ardından EĞİTİM-İŞ Kurucu Genel Yazmanlığı ve TÜMÖD Genel Başkan Yardımcılığı yapan Ali Demir, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, Dil Derneği gibi çok sayıda dernek, sendika ve kuruluşun üyeliklerini sürdürmektedir.
     Son yıllarda yurtdışında Nâzım Hikmet, Ahmed Arif, Sabahattin Ali ve Türkçe üzerine konuşmalar yapıyor, çalıştaylara katılıyor. Nâzım Hikmet'in önerisine uyup ağaç dikiyor, Artvin'de, Samsun'da, Ankara'da...


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Nisan 2024 - 434. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter