AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
TBMM'de Görüşlerimizi Açıkladık

        TBMM'deki "Türkçedeki Bozulma ve Yabancılaşmanın Araştırılması, Türkçenin Korunması ve Etkin Kullanılması İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu" 2 Nisan 2007'de dernek başkanımızı dinledi.

        Derneğimizin komisyona sunduğu dosyanın sunuş yazısı ve bilgilendirme dosyası aşağıda yer almaktadır.


2 Nisan 2007

         “Türkçedeki Bozulma ve Yabancılaşmanın Araştırılması, Türkçenin Korunması ve Etkin Kullanımı İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu” Başkanlığına, 

Yüce Meclisin, ulusal kimliğimiz olan Türkçenin son zamanlarda türlü sıkıntılarla kuşatılmış olduğunu görerek bir “Meclis Araştırma Komisyonu” kurmasını, Türkçenin sorunlarından sıyrılması için atılmış olumlu bir adım sayıyoruz.

Bu amaçla Dil Derneği’nin çalışma alanı içinde olan konulara, Türkçenin tarihsel akışına, kaynaklara, belgelere dayanarak hazırladığımız bilgilendirme (13 sayfalık) dosyasının üç ekiyle birlikte, bu komisyonun çalışmalarına ışık tutacak belgeler arasında yer almasını gerekli buluyoruz.

Bugün, “Türkçedeki Bozulma ve Yabancılaşmanın Araştırılması, Türkçenin Korunması ve Etkin Kullanımı İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi”, kurumsal ve bireysel kimliklerimizle ele almamızı zorunlu kılan büyük ve tarihsel bir sorumluluktur.

Bu nedenle bu komisyonun da araştırma ve incelemelerini belge ve kaynaklara dayandırmasını dileyerek saygılar sunarız.

 

                                                                                                           Dil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
                                                                                                                                           Sevgi Özel

Ekler:

      1)       Atatürk’ün vasiyetnamesinin örneği,
2)
       Güneş Dil Kuramının açıklaması,
3)
       Resmi TDK’nin Yazım Kılavuzu ve Türkçe Sözlük’üne ilişkin dosya. 


       Araştırma Komisyonuna sunduğumuz bilgilendirme dosyasına erişmek için tıklayınız: TBMM_Bilgi.pdf
      

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter