AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
3 MARTTA "KARANLIĞA KARŞI YURTTAŞ BULUŞMASI" İÇİN TANDOĞAN'DAYIZ

      Sevgili Yurtseverler,
     Bizler, 90 yıllık cumhuriyetin tüm kazanımlarının ışığında, farklılıklarımızı varsıllık olarak içselleştiren, acıyı ve sevinci yurttaşlık bilinciyle paylaşan, yaşamın her alanında yurttaşlık bilinciyle buluşmayı amaçlayan bireyleriz.
     3 Mart 1924’te kabul edilen ve cumhuriyet tarihine “3 Mart Devrim Yasaları” adıyla yazılan “Hilafetin Kaldırılması, Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin Kaldırılması, Eğitim ve Öğretim Birliği Yasaları”yla halk egemenliğinin olmazsa olmazı olan laikliğin toplumsal temelleri atılmış; yurttaşlık bilincimizin kökleşmesi sağlanmıştır.
     Uzun zamandır inanç ve köken farkımızı kullanarak siyaset yapanlar, 90 yıllık cumhuriyetle hesaplaşmaktadır. Atatürk’e, laik cumhuriyeti kuranlara ve tüm aydınlanmacılara akıl, bilim ve ahlakdışı saldırılar yoğunlaşmaktadır. Bu kötü gidişin ilk kurbanları olan kadınlar ve çocuklar kullanılarak cumhuriyetin tüm değerleri birer birer silinmektedir. Eğitim ve gelir düzeyi düşürülen halkın yurttaşlık bilinci yok edilerek bireylere “kul” gömleği biçilmektedir. Ulusal bayramların yasaklanması; yargı bağımsızlığının yok edilmesi; üniversitenin susturulması; “4+4+4’lük ucube”yle eğitimin dinselleştirilmesi; kız çocuklarını toplumsal yaşamdan koparacak sinsi tasarılar yapılması; basın yayının etkisizleştirilmesi; gericiliğin aklanması; sanatın “muhafazakârlaştırılması”; yayılmacının buyruklarıyla ülkenin savaşa sürüklenmesi; bu gidişin karşısında duran aydınların zindanlara tıkılması sürerken biz seyirci kalamayız!
     Yurttaşlık bilincimizin ve kimliğimizin çiğnenmesine asla izin vermeyiz!
     Gericiliğin ilk hedefi çocuklar ve kadınlardır. Ancak kadın erkek hepimiz, cumhuriyet devrimleriyle elde ettiğimiz kazanımları korumakta; aklın, bilimin ve sanatın ışığında geliştirmekte kararlıyız! İnanç ve köken farkımızın sömürülmesine izin vermeden, tıpkı Kurtuluş Savaşında olduğu gibi yurttaşlık bilinciyle kenetleneceğiz!
     Artık, bu gidişe sessiz kalmamak ve KARANLIĞA KARŞI tüm “Haklarımız İçin YURTTAŞ BULUŞMASI” bir zorunluluk olmuştur! 3 Mart 2013 saat 13.00’te, Ankara’nın Tandoğan Meydanında buluşacağız! Tüm yurtseverleri,
          • cumhuriyet, bağımsızlık, laiklik için;
          • çağdaş, bilimsel eğitim için;
          • adalet ve demokrasi için;
          • savaşa “HAYIR” demek için;
          • bilim ve sanat için;
          • her yaştaki çocuklarımız, kadınlarımız, engellilerimiz için;
          • emek ve emekçi için;
          • emekliler için;
          • insanca yaşamak, hakça paylaşmak için;
          • yok pahasına satılan yeraltı ve üstü zenginliklerimiz için;
          • ormanlarımız, kuşlarımız, ırmaklarımız için;
          • derelerimiz gibi kurutulan tüm değerlerimiz ve
          • ulusal onurumuz için
“Üç Devrim Yasası”nın kabulünün 89. yıldönümünde Ankara’da el ele, omuz omuza olmaya bekliyoruz!

3 MART – 3 DEVRİM YASASI
KARANLIĞA KARŞI
HAKLARIMIZ İÇİN YURTTAŞ BULUŞMASI
3.3.2013, SAAT 13.00, BİRLEŞEN GÜÇ!
Ankara Barosu * Ada Gönüllüleri Derneği * Alevi Kadınlar Birliği * Altı Nokta Körler Derneği * Anadolu Eğitim Sendikası * Anadolu Kadınlar Birliği * Anadolu Kadın Derneği * Ankara-CUMOK * Ankara Kadın Ressamlar Derneği * Ata Eğitim Sendikası * Batıkent Birlikteliği * Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu (Büro-İş, Eğitim-İş, Genel Sağlık İş, Kültür Sanat İş, Tarım Orman İş, Ulaşım İş, Yerel İş) * Cumhuriyet Kadınları Derneği * Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği * Çayyolu Platformu * Dil Derneği * Divriği Kültür Derneği * Emekli Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği * Emekli Hemşireler Derneği * Engelliler Konfederasyonu * Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Vakfı * Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği * Gazi ve Şehit Aileleri Derneği * Hacıbektaş Eğitim ve Kültür Derneği * İTÜ Birliği * Kadınlar Birliği ve Dayanışma Derneği * Kadın ve Genç Girişim Merkezi Derneği * Kavaklıderem Derneği * Kız Teknik Öğretmenler Derneği * Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı * Köy Öğretmenleri ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği *  Müzik Eğitimcileri Derneği * Pir Sultan Abdal Kültür ve Eğitim Vakfı * Sanatçı Girişimi * Şizofreni Dernekleri Federasyonu * TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası * TOBAV * Toplumsal Dayanışma Gönüllüleri Derneği * Tüketici Hakları Derneği * Türk Hemşireler Derneği * Türk Kadınlar Birliği * Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği * Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği * Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu * Türkiye Kız İzciler Derneği * Ulusal Eğitim Derneği * Uğur Mumcu Araştırmacı Gazeteci Vakfı * Vardiya Bizde *  Yargıçlar Sendikası * Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği - Ankara *         Yurttaş Hakları Derneği * Yüksek Ticaretliler Derneği
* * * * * * * * * *
Cumhuriyet Halk Partisi * Bağımsız Cumhuriyet Partisi * Demokratik Sol Parti * Halkın Kurtuluşu Partisi

http://www.3martyurttasbulusmasi.blogspot.com/
 

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Mart 2024 - 433. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter