AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Bilişim Ürünlerinde Türkçe Sahipsiz mi?

     Bilişim ürünlerinde abecemizdeki tüm harflerin yazılıp görüntülenmesinde yaşanan sorunların giderilmesini sağlayacak yasal düzenlemeleri ve yaptırımları öğrenmek üzere TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na 26 Ağustos 2013'te bir yazı gönderdik.
     TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TC Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası, Türkiye Bilişim Derneği, Tüketici Hakları Derneği'ne de dağıtımını yaptığımız bu yazıya 3 Eylül 2013'te TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan öyle bir yanıt geldi ki ister istemez sormayı sürdürüyoruz: "Bilişim ürünlerinde Türkçenin sahibi var mı?"
     Gönderdiğimiz yazıyı ve aldığımız yanıtı aşağıda tüm dilseverlerin, üyelerimizin değerlendirmelerine sunuyoruz:


Dil Derneği'nin Gönderdiği Yazı

TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Gelen Yanıt


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Nisan 2024 - 434. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter