AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
İzmir Türkçeye Emek Ödülleri
     1. İzmir Türkçe Günleri Düzenleme Kurulu, Türkçeye, işi ya da mesleğinde, bilimsel, yazınsal, sanatsal etkinlikleriyle yaşam boyu emek veren bilim ve yazın insanlarımız, konunun öteki emekçileri için, yılda bir kez düzenlenecek Türkçe Günleri kapsamında verilecek ödülle bir değerbilirliği gündemine aldı. Bu bağlamda İzmir Türkçeye Emek Ödülleri verilmeye başlandı.
     İlk üç ödül dört ayrı dalda verildi. Düzenleme Kurulu, 2005'te ödül verilen dal sayısını beşe çıkardı. 2001-2009 arası sekiz kez ödül verildikten sonra zorunlu nedenlerle 2014 yılına dek ödül sunulamadı. İzmir Türkçeye Emek Ödülleri, 2014'te 9. kez verildi.

2014 Yılı Ödülleri

9. İzmir Türkçeye Emek Ödülleri (2014)
Kurum-Kuruluş: İzmir Gazeteciler Cemiyeti
Genç Emek Özel: İzmir Özel Çakabey Okulları
Dil:Prof. Dr. Bedia Akarsu, Sami Karaören
Konuşma:Rüştü Erata
Yazın: Gülten Akın
İzmir Özel:Dr. Efdal Sevinçli
  

2001 - 2009 Ödülleri

     2001-2009 arasında verilen "İzmir Türkçeye Emek Ödülleri"nin seçici kurulunda şu adlar yer aldı: Berin Taşan, Dinçer Sezgin, Prof. Dr. Doğan Aksan, Efdal Sevinçli, Prof. Dr. Emin Alıcı, Emin Özdemir, Feridun Andaç, Hidayet Karakuş, Mavisel Yener, Prof. Dr. Metin Karadağ, Prof. Dr. Murat Tuncay, Prof. Dr. Oğuz Adanır, Öner Yağcı, Prof. Dr. Özdemir Nutku, Sevgi Özel, Şükrü Erbaş, Prof. Dr. Tahsin Yücel, Turgay Gönenç, Y. Bekir Yurdakul.

8. İzmir Türkçeye Emek Ödülleri (2009)
Genç Emek Özel: İzmir Atatürk Lisesi
Dil:Konur Ertop, Prof. Sedat Sever
Konuşma:Işık Yenersu
Yazın: Füruzan
İzmir Özel:Cahit Atay
  
7. İzmir Türkçeye Emek Ödülleri (2008)
Genç Emek Özel: İzmir Özel Çamlaraltı Koleji
Dil:Prof. Afşar Timuçin
Konuşma:Çetin Tekindor
Yazın: Nezihe Meriç
İzmir Özel:M. İskender Özturanlı

6. İzmir Türkçeye Emek Ödülleri (2007)
Genç Emek Özel: İzmir Özel Yöneliş Koleji
Dil:Prof. Aydın Köksal ve Prof. Şerafettin Turan
Konuşma:Macide Tanır
Yazın: Oktay Akbal
İzmir Özel:Prof. Özdemir Nutku

5. İzmir Türkçeye Emek Ödülleri (2006)
Genç Emek Özel: Buca 30 Ağustos İlköğretim Okulu 2005–2006 5/E Sınıfı
ve öğretmenleri Sevgi Çankaya
Dil:Yusuf Çotuksöken
Konuşma:Rüştü Asyalı
Yazın: Turgut Özakman
İzmir Özel:Prof. Mehmet Yalçın

4. İzmir Türkçeye Emek Ödülleri (2005)
Kurum-Kuruluş: Anadili Dergisi (AÜ TÖMER İzmir Şb. yayını)
Dil:Ali Püsküllüoğlu
Konuşma:Jülide Gülizar
Yazın: Adnan Binyazar
İzmir Özel:Muzaffer İzgü

3. İzmir Türkçeye Emek Ödülleri (2004)
Kurum-Kuruluş: Türk Dili Dergisi
Dil:Emin Özdemir
Yazın: Yaşar Kemal
İzmir Özel:Berin Taşan

2. İzmir Türkçeye Emek Ödülleri (2003)
Kurum-Kuruluş: Cumhurbaşkanlığı (A. Necdet Sezer), Cumhuriyet Gazetesi
Dil:Prof. Doğan Aksan
Yazın: Prof. Tahsin Yücel
İzmir Özel:Hidayet Karakuş

2002’de, İzmir Türkçe Günleri düzenlenmedi; dolayısıyla Emek Ödülleri de veril(e)medi.

1. İzmir Türkçeye Emek Ödülleri (2001)
Kurum-Kuruluş: Dil Derneği(*)
Dil:Fazıl Hüsnü Dağlarca
Yazın: İsmet Zeki Eyuboğlu
İzmir Özel:Turgay Gönenç 
(*) Dil Derneği, İzmir Türkçe Günleri’ni düzenleyen kurum-kuruluşlar arasında değildi. Derneğimiz, Düzenleme Kurulu’na, Temsilcilik düzeyinde, 2003’ten başlayarak katıldı.

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Nisan 2024 - 434. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter