AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Söyledikleri

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan'ın sözleri üzüntü vericidir.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan'ın TED Ankara Koleji Vakfı Okullarının geleneksel söyleşi günlerinde yaptığı konuşmayı üzüntü verici buluyoruz. Dilseverlerin bu konuda Dil Derneği'ne ilettiği görüşler ise dil duyarlığı açısından sevindiricidir.

Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel'in konuyla ilgili yazısını aşağıda yayımlıyoruz.

BİRDIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNÜN “NE SÖYLEDİĞİ” ÖNEMLİDİR!

             Derneğimiz günlerdir aşağıdaki haberle ilgili olarak aranmaktadır. Toplumda gittikçe yükselen dil duyarlığı sevindiricidir; dilseverlere teşekkür ederiz.

           Milliyet gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan, TED Ankara Koleji Vakfı Okullarının geleneksel söyleşi günlerinde yaptığı konuşmada, sık sık İngilizce sözcüklere yer verdiği için öğrenciler tarafından eleştirilmiş.Sayın Tan, bir öğrencinin, "Türkçenin bu kadar kirlendiği bir dönemde, Türkçeyi kullanırken daha özenli olmamız gerekmez mi?" sorusuna, "Türkçe hususunda çok tutucu olmamak gerekir. Türkçe çok zengin bir dil değil. Kullandığımız kelimeler arasında Arapça, Farsça kelimeler de bulunuyor. Kendimizi küçük alanlara sıkıştırmamalıyız. Başka lisanlardan intikal eden kelimeleri de kullanmak gerekir" demiş. Sayın Tan, "Başka dillerin etkisinde kalarak kendimizi nasıl ifade edebiliriz" sorusunu da "Önemli olan kendimizi nasıl ifade ettiğimiz değil, ne söylediğimizdir" diye yanıtlamış.

            Lise öğrencilerinin bile yabancı sözcük saldırısı konusunda bu denli duyarlı olduğu bir ortamda, bizlere düşen görev de çocuk ve gençlerimizin ulusal kimliğimiz olan Türkçeye güvenini sağlamaktır. Sayın Namık Tan’ın basına yansıyan sözleri, bu güveni sarsacak niteliktedir. “Sayın Dışişleri Sözcüsü”nün, "Önemli olan kendimizi nasıl ifade ettiğimiz değil, ne söylediğimizdir" sözlerindeki çelişki gibi, “Türkçe çok zengin bir dil değil” yargısı da üzüntü vericidir. Belli ki “Sayın Dışişleri Sözcüsü”nün Türkçeyle ilgilenecek zamanı olmamış.

            Türkçenin bilim ve sanat dili olarak bilinçle işlendiğini, bu anlamda zengin bir dil olduğunu yerli yabancı bütün dilbilimciler onaylamaktadır. Sayın Tan gibi düşünenlere Türkçenin, son 75 yılda ne denli yenileştiğini, nasıl zenginleştiğini, belgelerle bilimcilerin ve sanatçıların ürünlerinden örneklerle anlatmaya hazırız. Çünkü ülkemizi uluslararası etkinliklerde de temsil eden kişi ve kurumların Türkçeye ilişkin bilgi eksiği, güvensizliği, salt bu kişi ve kurumları değil, hepimizi ilgilendiren bir durum, hatta önemli bir sorundur.

            Bir başka önemli durum ve sorun, Türkçenin günümüzde içine itildiği kargaşa ortamını ve nedenlerini görmezden gelmektir. Böyle bir ortamda ise ne söylediğimiz gerçekten çok önemlidir.

            Saygılarımızla.

                                                                                   Sevgi ÖZEL                                                                                                                                                                      Dil Derneği Başkanı


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter