AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Habertürk'e Öneri

İzlencelerine İngilizce adlar veren HABERTÜRK'e düşünce ve önerilerimizi ilettik.

HABERTÜRK'e izlencelerine yabancı adlar verdiği için 22 Temmuz 2006'da gönderdiğimiz mektubu aşağıda yayımlıyoruz.  


Sayın Abdullah Demir,

Adında "Türk"ü taşıyan televizyonlardan, doğallıkla izlencelerinin adlarına da özen göstermelerini bekliyoruz.

Çünkü izleyicilerin dil kullanımı konusundaki duyarlığı gittikçe artıyor; yurttaşlık bilinciyle pekişen bir tepkiye dönüşüyor. 

İzlencelerinizde (ya da programlarınızda) kullanılan kimi yabancı adlara niçin gereksinim duyduğunuzu anlamaya çalışıyoruz; ama inanın anlayamıyoruz. 

"Hafta sonu" demek varken niçin "weekend" sözcüğünü yeğliyorsunuz? Hem de Türk abecesinde olmayan w harfini kullanarak... Yine "Medikal, Borsa Cafe, Techlife" gibi adandırmaları da yadırgıyoruz.

Dahası "Süleyman’s”ı hiç mi hiç anlayamıyoruz. Bu izlenceyi sunan Süleyman Beyin kendi adına başka bir dilden ek katmasını, hem de bunun sanatsal, kültürel etkinliklerden söz eden bir izlence olmasını, adlandırmayla yapılan iş açısından da bağdaştıramıyoruz. Örneğin, 22 Temmuz 2006'da izlediğimiz "Süleyman's"ta bir yandan kavurma pişiriliyor, öte yandan türkülerin "ambiyans"ından söz ediliyordu. Nitekim izlence herkese iyi bir hafta sonu geçirmeleri, gülümseyerek yaşamaları dileğiyle kapandı; ne güzel!

Amacımız kimseyi küçültmek, aşağılamak, kimseyle alay ya da kavga etmek değil. Her biri yoğun emek ürünü olan izlencelerinizde dil kullanımına da özen gösterilirse, ortak anlaşma aracımız olan Türkçeye birlikte sahip çıkmış oluruz.

Ayrıca “ve, ile” anlamında kullandığınız “&” iminin de gereksiz olduğunu düşünüyoruz. Bu im yerine kısa çizgi (-) imini kullanmanız gerektiğini de belirtmek isteriz.

Bilgisunar (internet) sayfanıza da Türkçesi olan birçok yabancı sözcüğün gereksiz yere yerleştiğini görüyoruz.

Bu nedenle Dil Derneği'ne ulaşan, bizleri de rahatsız eden bu durumu değerlendireceğinizi, adı ve tadı yabancı pek çok şeyin, ürünün, yiyecek, giyeceklerin,  iş ve konaklama yerlerinin, basın yayın organlarının bize gittikçe yabancılaşmasından üzüntü duyduğumuzu, ama buna sessiz kalınmaması gerektiğini, sorunları birlikte çözüme kavuşturacağımızı bilmenizi istiyoruz.

Televizyon, çok etkili bir iletişim aracı, kuşkusuz sizler bu aracı en iyi biçimde değerlendirmeye bakıyorsunuz. Deneyimli kişilerle, yeni yetişenlerle işinizi iyi yapmaya çalışıyorsunuz. Adlandırma konusunda  ve dil kullanımında birikim ve deneyimlerimizle size de başka iletişim organlarına da destek ve katkılı olmaya hazırız. Bu nedenle bizim duyarlığımızı da göz önüne alacağınızı, önerilerimizi değerlendirerek başka kurumlara da örnek olacağınızı umuyor, saygılar sunuyoruz.

Dil Derneği Yönetim Kurulu

 


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter