AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Cep Telefonlarında Türkçe Harf

Cep telefonlarında Türkçemizdeki “ç, ğ, ı, ö, ş, ü”harflerini içeren iletiler (SMS) yazamıyoruz! Üstelik bu harflerin kullanıldığı iletiler diğerlerinden pahalı...

Tepkimizi, işletmen kuruluşların yöneticilerine ve konuyla yakından ilgilenen Telekomünikasyon Kurumu'na 17 Ekim 2006'da mektup göndererek ilettik; mektubumuza yalnızca Avea'dan yanıt geldi.

Telekomünikasyon Kurumu (TK), 18 Eylül 2007'de aldığı kararla Türkçe harfleri yazma olanağı olmayan cep telefonlarının yurda girişini yasakladı; uygulama 1 Temmuz 2008'de başlayacak. TK'nin kararı gereği, GSM işletmenleri de 1 Ocak 2008'den başlayarak Türkçe harf içeren kısa iletilerden (SMS'lerden) çift ileti ücreti alamayacak.

Kararla ilgili haberlere aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir:

17 Ekim 2006'da gönderdiğimiz tepki mektuplarını aşağıda yayımlıyoruz. Mektubumuza yanıt veren Avea Genel Müdürü Cüneyt Türktan'a ilgisi için teşekkür ediyor ve derneğimize gönderdiği mektubu da aşağıda -olduğu gibi- yayımlıyoruz.


Dil Derneği'nin Cep Telefonu İşletmenlerine Gönderdiği Mektup

Aveaİletişim Hizmetleri A.Ş.Genel Müdürü Cüneyt Türktan,  Turkcell İletişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (Telsim) Genel Müdürü Attila Vitai'ye gönderilen mektup:

Kurumunuzun nitelikli ve özverili çalışmalarının yaşamımıza kattığı etkin iletişim olanaklarını çok değerli buluyoruz; ancak cep telefonlarında abecemizde yer alan “ç, ğ, ı, ö, ş, ü” harflerini içeren ileti metinlerinin yazılamamasından, yazılsa bile bu harflerle yazılan metinlerin alıcı tarafa iletilirken “c, g, i, o, s, u” harflerine dönüştürülmesinden kaygı duyuyoruz.

Türkçemiz yabancı sözcüklerin yıkıcı etkisiyle bozulmakta, kirlenmektedir. Abecemizde olmasına karşın teknik gerekçelerle kullanılamayan harflerin eksikliği ise yazı dilimizi bozmaktadır. Yabancı sözcükleri kullanmak kişisel bir seçim olabilir; ancak teknik nedenlerle Türkçe yazmamak bir seçim değil, bir zorunluluk olmaktadır.

Bu uygulama, özellikle bilişim ve iletişim teknolojilerinden yoğun olarak yararlanan çocuklarımız ve gençlerimiz için sakıncalıdır; genç kuşak abecemizdeki harfleri kullanmaksızın yazma alışkanlığı edinmektedir. Türkçeye, söz varlığımıza, dilimize, ulusal kimliğimize yabancılaşmaya yol açan bir uygulamayı salt teknik bir sorun olarak kabullenip sessiz kalmak, toplumsal ve kültürel etkilerini görmezden gelmek olanaksızdır.

Türkiye’de Türkçe konuşan ve yazanlara özenle hizmet sağlayan kuruluşunuzun, Türkçemize, sözcüklerimize zarar veren sorunları gidermede de aynı özeni göstermesini bekliyoruz.

Duyarlılığımızı ve çağrımızı değerlendirip gereken teknik düzenlemeleri ve yazılım değişikliklerini bir an önce yaparak başta cep telefonu üreticileri olmak üzere diğer kuruluşlara da örnek olmanızı umuyor, başarılar diliyoruz.

       Saygılarımızla,

      Hülya Küçükaras
Dil Derneği Genel Yazmanı

 

Dil Derneği'nin Telekomünikasyon Kurumu'na Gönderdiği Mektup

Telekomünikasyon Kurumu
Kurul Başkanı 

Sayın Tayfun Acarer,

Cep telefonlarının yaşamımıza kattığı etkin iletişim olanaklarını çok değerli buluyoruz; ancak cep telefonlarında abecemizde yer alan “ç, ğ, ı, ö, ş, ü” harflerini içeren ileti metinlerinin yazılamamasından, yazılsa bile bu harflerle yazılan metinlerin alıcı tarafa iletilirken “c, g, i, o, s, u” harflerine dönüştürülmesinden kaygı duyuyoruz.

Türkçemiz yabancı sözcüklerin yıkıcı etkisiyle bozulmakta, kirlenmektedir. Abecemizde olmasına karşın teknik gerekçelerle kullanılamayan harflerin eksikliği ise yazı dilimizi bozmaktadır. Yabancı sözcükleri kullanmak kişisel bir seçim olabilir; ancak teknik nedenlerle Türkçe yazmamak bir seçim değil, bir zorunluluk olmaktadır.

Bu uygulama, özellikle bilişim ve iletişim teknolojilerinden yoğun olarak yararlanan çocuklarımız ve gençlerimiz için sakıncalıdır; genç kuşak abecemizdeki harfleri kullanmaksızın yazma alışkanlığı edinmektedir. Türkçeye, söz varlığımıza, dilimize, ulusal kimliğimize yabancılaşmaya yol açan bir uygulamayı salt teknik bir sorun olarak kabullenip sessiz kalmak, toplumsal ve kültürel etkilerini görmezden gelmek olanaksızdır.

Türkiye’de Türkçe konuşan ve yazanlara hizmet sağlayan iletişim kuruluşlarının (GSM işletmenlerinin), Türkçemize, sözcüklerimize zarar veren teknik sorunları bir an önce gidermesi konusundaki girişimlerinizi sevinçle karşılıyor ve destekliyoruz; bu konudaki gelişmeleri de ilgiyle ve yakından izliyoruz.

Ortak anlaşma aracımız Türkçemize sahip çıkmaktaki duyarlılığınızın diğer kurumlarımıza da örnek olması umudu ile size ve kurumunuza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Saygılarımızla,

            Hülya Küçükaras

       Dil Derneği Genel Yazmanı

Avea'nın Dil Derneği'ne Yanıtı

İstanbul, 31/10/2006

İlgi: 17.10.2006 tarih ve 1706 sayılı yazınız

Sayın Hülya Küçükaras,

Öncelikle güzel Türkçemizin korunması adına göstermekte olduğunuz çalışma ve çabalardan ötürü sizlere teşekkür ederim.

Bizlerin de AVEA olarak, ülkemizin sahip olduğu değerleri korumak ve geliştirmek için elinden gelen gayreti göstermeye çalıştığını ifade etmek isterim.

Ancak, mobil telefonlar üzerinden kısa mesaj gönderilmesi esnasında yazılan Türkçe karakterlerin otomatik olarak yabancı karakterlere çevrilmesinde, şirketimizin sunmakta olduğu hizmetin özelliklerinden kaynaklanan herhangi bir neden bulunmamaktadır. Bu, tamamen mobil telefonun yapısından ve/veya telefon ayarlarından kaynaklanmaktadır. Şebekemize, Türkçe karakterlerle gönderilen kısa mesajlar, alıcı tarafa aynı şekilde iletilmektedir.

Şirketimizin sahip olduğu şebeke yapısı uluslararası GSM standartlarında olup; şebekemizin bir abonenin yazmakta olduğu kısa mesaj metninin içeriğini tespit edebilmesi, kontrol edebilmesi ya da bu metin üzerinde değişiklik yapabilmesi yasal ve teknik olarak kesinlikle mümkün değildir.

Ayrıca, ülkemizde kullanılan mobil telefonların ithalatı, operatörler dışındaki ithalatçı firmalar tarafından gerçekleştirilmekte; ithal edilen telefonlar T.C. Telekomünikasyon Kurumu tarafından onaylanmasının ardından Türkiye pazarına girmektedir.

Saygılarımla,

                                                                                                     Cüneyt TÜRKTAN
                                                                                                         Genel Müdür


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter