AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Ağaoğlu Yapı Şirketi'ne Uyarı

Yapılarına "My World, My Resort, My Country, My Town, My Village, My Dream" gibi adlar veren şirkete gönderdiğimiz uyarı mektubuna yanıt alamadık.

Ağaoğlu Yapı Şirketi’ne yapılarına verdiği yabancı adlar için gönderdiğimiz ancak yanıt alamadığımız uyarı mektubunu aşağıda yayımlıyoruz.  


Sayın Yetkili,

Ağaoğlu adlı kurumun, "Yaşam Mimarı" savsözü (sloganı) hem Dil Derneği'nin, hem de dilin yabancı sözcük saldırısına uğradığına inanan yurttaşlarımızın ilgisini çekmiş, büyük emek ürünü olan yapılarınıza verdiğiniz yabancı adların bu seslenişle olan çelişkisi de üzüntü duymamıza yol yol açmıştır. 

Bu nedenle sizlere duygularımızı iletme gereksinimi duyduk.

Kurumunuzun 25 yıllık deneyimle ve öncelikle Türk alıcılara hizmet verdiğini bilgisunar (internet) sayfalarınızdan öğrendik. Kurumunuzu ve yaptığınız işleri duyurularınızdan  biliyor,  alanınızda yetkin olduğunuza da inanıyoruz.

Sayın Yetkili,

Görkemli yapılarınızı öncelikle Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına sunuyorsunuz. Kuşkusuz yabancı alıcılar da vardır; ama burası Türkiye ve burada ev alan her yabancı  bunu bilir. Bu nedenle görkemli yapılarınıza "My World, My Resort, My Country, My Town, My Village, My Dream" gibi adlar vermeniz çok düşündürücüdür.

Kurumunuzun adı belli ki bir aile adıdır; her şeyden önce yeğlediğiniz yabancı sözcükler bu aile adıyla çelişmektedir.

Toplumda gittikçe yükselen dil duyarlığını, ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına hizmet veren bütün kurumlardan beklemek, bizim yurttaş olarak hakkımızdır. 

Ayrıca kullandığınız sözcüklerde bulunan "w,x,q" seslerinin, Harf Devrimine aykırı olduğunu da anımsatmak isteriz. Harf Devrimi yasayla korunmakta, Devrim Yasaları Anayasanın da (174. madde) güvencesinde bulunmaktadır. Ne yazık ki çok önemsediğimiz pek çok kurum, bu yasayı görmezden gelmektedir.

Yapılarınıza "Benim Ülkem, Benim Dünyam, Benim Köyüm, Benim İlçem ya da Kasabam" demek ya da benzeri Türkçe adlar bulmak ayıp mıdır? Türkçe adlandırma, her şeyden önce yurtseverlikle ikiz kardeş olan dilseverlikle bağdaşır. Bu denli önemli işler yapan bir kurum, ad bulmakta zorlanıyorsa, ülkemizin bunca yazarından, dilcisinden, aydınından destek alabilir.

Gökyüzüne uzanan görkemli yapılarınızın alnında, içinde Türkçe adlar görmeyi çok isteriz; yalnız sizin yapılarınızda değil, Türk işadamlarının, girişimcilerinin Türkçeyi önemsemesi ve benimsemesi için çaba ve uyarılarımızı sürdüreceğiz.

Çünkü Türkçeyi önemsemeyen bu tutum, toplumun, ulusal kimliğimiz olan Türkçeden uzaklaşmasına neden olmaktadır; bizler bu doğrultudaki  olumsuzlukları gözler önüne sermeyi  sürdüreceğiz.

Beklentimiz şudur: Ağaoğlu kurumu, güzel yapılarına görkemli bir dil olan Türkçemizin güzelliğini de yansıtsın.

Siyasal, ekonomik ve kültürel bağımsızlığımızın yara üstüne yara aldığı bir dönemde, gelin Türkçemizin yaralanmasına yol açan girişimleri önlemekte bizlere destek olun.

Bizler, kendi ülkemizde konuk değiliz, sömürge de değiliz; İngilizcenin saldırısına sessiz kalmamak yurttaşlık görevimizdir. Bu görevi 1932'de dilde devrimi başlatan Mustafa Kemal'den devraldık, sürdürmekte de kararlıyız.

En içten saygılarımızla.

       Sevgi Özel
Dil Derneği Başkanı-Yazar


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Haziran 2024 - 436. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter