AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
19 Mayıs 2013
19 MAYIS:
BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK YÜRÜYÜŞ!
      Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında, yurdun durumu içler acısıydı. 19 Mayıs 2013’te de ulusumuz yokluk içinde; eğitim, sağlık ve adalet kurumları paramparçadır. 94 yıl önce yayılmacılar halife padişahı avcunun içine almıştı; 94 yıl sonra yeni Osmanlılık düşü kuranlar da halkın değil yayılmacının yanındadır. Kendinden başka kimseyi düşünmeyen padişah, ordunun dağılmasına, yurdun her köşesinin işgaline izin vermişti; 94 yıl sonranın çakma padişahları, savaşarak kazanılan yurdun dağını, ormanını, sularını satıyor. 94 yıl önce yurtseverler bin bir güçlükle de olsa örgütlenmişti; 19 Mayıs 2013 de özgür, bağımsız ve laik Türkiye için büyük yürüyüşün başlayacağı gün olacaktır! Mustafa Kemal Atatürk, dün olduğu gibi bugün de önderimizdir; sonsuza dek öyle olacaktır!
      Laik cumhuriyetimizin özgürlük ve bağımsızlık savaşımı, Türkçenin de özgürleşme savaşımıdır. Bu savaşım, Kurtuluş Savaşı utkusuyla sonuçlanmıştır. Kurtuluş Savaşı, Kuvayımilliye ruhuyla kazanılmış; ulusumuz Türk Devrimiyle aydınlanma çağını yakalamıştır. “Kul”luktan kurtulup yurttaş kimliği kazanan bireyler, inanç ve köken farkı gözetilmeksizin ussal, bilimsel ve sanatsal olanı temel alan laik eğitim düzeni ve hukukun üstünlüğüyle eşit haklara kavuşmuştur. Türk Devriminin amacı, “egemenliğin kayıtsız koşulsuz ulusun” olduğu aydınlık bir Türkiye kurmaktır.
      Ne yazık ki bugün aynı ülkede yaşayan, aynı havayı soluyan ama ortak çıkarlar için ortak akıl üretemeyen bir sürece girmiş bulunuyoruz. Yönetenlerle yönetilenler aynı dili konuşamıyor.
      Türk Devriminin olanaklarını kullanarak iktidar olanlar Atatürk’le hesaplaşıyor; Türk Devrimini yok etmeye çalışıyorlar. Bu 19 Mayısta bir kez daha uyarıyoruz:
      İnanç ve köken farkımızı kendi çıkarcı politikasına araç yapanlar, bindikleri dalı kesmektedir. Yurttaşlık bilincimizi çiğnetmeden, ulusal sınırlar içinde özgürce yaşamak; ülkenin zenginliklerinden hakça pay almak; eğitim, sağlık ve adalet kurumlarında eşit olmak; ortak dille doğru iletişim kurmak; fırsatları kaçırmayan yayılmacı ile içerdeki işbirlikçisinin oyunlarını ortak akılla bozmak için kenetlenmeliyiz. İnanç bireyseldir; ama ulusal olan her şey, her değer ortaktır.
      19 Mayıs, ulusun bayramıdır; ulusal olanla kavgalı olanların buyruklarıyla ertelenemez, yok edilemez! Mustafa Kemal’le ve Türk Devrimiyle hesaplaşmanın hız kazandığı; eğitim birliği ilkesinin yok edildiği; eğitimin dinselleştirildiği; usun, bilimin ve sanatın baskı altına alındığı; bilim ve sanat insanlarının aşağılandığı; dinselliğin ağır bastığı söz ve eylemlerin yoğunlaştığı; düşünce özgürlüğünün kısıtlandığı; üniversite ve yargının siyasallaştığı; devrimci ruh taşıyan ulusalcıların suçlandığı bir dönemde, her şeye karşın 19 Mayısı devrimci coşkumuzla kutluyoruz.
      Hiç kimse laik Türkiye için çalışmak ve savaşım vermekten bizleri alıkoyamaz! Hiç kimse Atatürk’le ve devrimlerle hesaplaşarak laik Türkiye Cumhuriyeti’ni 90 yıl öncesine taşıyamaz! Hiç kimse TC’yi silemez! Hiç kimse laik cumhuriyetin yurttaşlarını, inancı kullanan iktidarların “kulu” yapamaz! 94 yıl önce olduğu gibi, bu 19 Mayısta da Türk ulusu, özgür ve bağımsız Türkiye için direnişe geçecek, büyük yürüyüşünü başlatacaktır!
      Bu duygularla bütün gençlerin ve devrimci ruhla genç kalmayı başaran yurttaşların 19 Mayıs Bayramını kutluyoruz!
      
                                                                                                                   Dil Derneği Yönetim Kurulu adına
                                                                                                                                       Sevgi Özel
 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Nisan 2024 - 434. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter