AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
28 Ekim 2011
CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ "İPTAL" EDİLEMEZ!
BAYRAM ETKİNLİKLERİ "İPTAL" EDİLEBİLİR;
ANCAK CUMHURİYET BİLİNCİNİ, CUMHURİYET KAZANIMLARINI
ORTADAN KALDIRMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ!
     Ulusumuzun arka arkaya acılar yaşaması; kör kurşunla, yersarsıntısıyla gelen ve bitmek nedir bilmeyen ölümler, inancı ve kökeni ne olursa olsun, laik cumhuriyetimizin bütün yurttaşlarını derinden yaralamış; derin acılara yol açmıştır.
     Ülkenin bir yanında ocaklar sönmüşken, insanlar ağlarken öte yanı kuşkusuz eğlenemez; üstelik Cumhuriyet Bayramı, günü eğlenerek geçirme günü de değildir.
     Cumhuriyet Bayramı, koşullar ne olursa olsun, ulusal sınırlar içinde her zaman aynı dili konuşarak, ortak duygu ve düşünceleri paylaşıp ortak akılla güçbirliği oluşturacağımız, dimdik ayakta duracağımız, yurttaşlık bilincini pekiştireceğimiz gündür.
     Cumhuriyet Bayramı, bağımsızlık için savaşan, can veren atalarımızı; başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize laik cumhuriyeti armağan eden bütün devrimcileri saygıyla anacağımız; onlara yaraşan yurttaşlar olduğumuzu bir kez daha kanıtlayacağımız gündür.
     Yaklaşık 90 yıllık cumhuriyet yaşamı içinde bugün yaşananlar kadar, dahası bugünkünden daha ağır, daha acılı olay ve oluşumlarda ulusça gözyaşı döküldü, acılar ulusça paylaşıldı; ama Cumhuriyet Bayramları da olgunlukla yaşandı.
     Dil Derneği olarak laik cumhuriyetimizin kuruluşunun 88. yıldönümü nedeniyle 29 Ekim 2011’de yapılacak etkinliklerin Başbakanlık genelgesiyle “iptal” edilmesini doğru bulmuyoruz. Çünkü 88 yıllık cumhuriyetimiz ve kazanımları, bütün acıların, bütün sevinçlerin üstündedir. Çünkü bizi tasada ve sevinçte bir arada tutan laik cumhuriyetin kazanımlarıdır. Çünkü bizi aklı özgür, vicdanı özgür yapan 88 yıldır gözümüz, yüreğimiz gibi sahip çıktığımız laik cumhuriyettir.
     Uzun zamandır laik cumhuriyetin varlık nedeni olan Türk Devrimiyle hesaplaşıldığını üzüntü ve kaygıyla izliyoruz; açık açık dillendirilen ve eleştiri boyutunu aşan sözler; cumhuriyetin değerleriyle örtüşmeyen uygulamalar kaygılarımızı derinleştirirken Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin engellenmesi, kaygılanmakta haksız olmadığımızı göstermiştir.
     Bu duygularla ulusumuzun Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz!
                                                                                                                    DİL DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter