AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
22 Nisan 2010
23. KURULUŞ YILDÖNÜMÜMÜZDE ULUSA SESLENİYORUZ!
      Atatürk’ün kurduğu Türk Tarih ve Dil Kurumları, “Atatürk’ün vasiyetnamesi” çiğnenerek Danışma Meclisinden çıkartılan bir yasayla kapatıldı. Tarih, 17 Ağustos 1983...
      Atatürk bu iki kurumu, siyasal iktidarlardan ve devrim düşmanlarından korumak için dernek yapısıyla oluşturmuştu. Kurumlar, yarım yüzyıl ulusun dil ve tarih bilincini pekiştirmek için yasalara ve tüzüklerine uygun biçimde çalıştı. Atatürk’ün başlattığı Dil Devriminden ödün vermeyen Türk Dil Kurumu akılcı, bilimsel ve devrimci duruşuyla Türkçeyi bilim ve sanat dili yaptı. Atatürk, TDK’yi kurarken toplumun Türkçe söylenen ve yazılan her şeyi doğru anlamasını, kendini doğru anlatmasını; inanç ve köken ayrılıklarının siyasaya araç yapılamamasını amaçlamıştı. Çünkü halkın her şeyi anlaması, sorması, sorgulaması; ulusal ortak çıkarların ayırdına varması ancak ortak dille olanaklıydı. TDK kapatılarak gerçekte halkın ve aydınların ağzı kapatıldı!
      Kenan Evrenci aklın ürünü olan 1982 Anayasasının 134. maddesine dayanarak çıkartılan yasa, geçici 15. maddeyle sağlamlaştırıldı. Atatürk’ün kurduğu Türk Dil Kurumu’nun adına, malvarlığına yasa zoruyla el konuldu.
      Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının ortak dili Türkçenin saldırıya uğradığı, ortak dilin ve ülkemizde konuşulan dillerin siyasaya araç yapıldığı bugünlerde Atatürk kurumlarının niçin kapatıldığı belli oldu! Dil gericilerinin yalanları sürüyor! TBMM’de, üniversitelerde Dil Devrimi ve devrimciler karalanıyor; açıkça Osmanlıcaya dönüş uygulamaları yapılıyor!
      Dün Atatürk’ün Türk Dil Kurumu’na türlü suçlamalarla saldıran sözde aydınlar, sözde akademisyenler, bugün ölçünlü dilin bozulmasına, yabancı dille öğretime ve yabancı adlandırmaya tepki vermiyorlar! İnanç ve köken ayrılığına tutunan gerici siyasaları destekleyerek ortak dilimiz Türkçeyi ortak eğitim dili olmaktan çıkarma girişimlerine çanak tutuyorlar! Ulusal birliğin ortak dille sağlanacağını görmezden gelerek bir bütün olan Türk Devrimini iğrenç yalanlarla karalıyorlar!
      Bugün olanları 27 yıl önce gören Atatürkçüler, 12 Eylülcülerin hukuk tanımazlığına tepki olarak 22 Nisan 1987’de Dil Derneği’ni kurdular.
      Dil Derneği, 23 yıldır Atatürk'ün kalıtını çiğneyen, Dil Devrimini yok sayan, Türk Devrimiyle hesaplaşan tüm eylem ve etkinliklere karşı durmaya çalışıyor!
      Peki, Atatürk’ün kurduğu Türk Dil Kurumu’nun adına, malvarlığına el konularak oluşturulan ve Türk İslam sentezcilerine teslim edilen Başbakanlığa bağlı Kenan Evren’in Türk Dil Kurumu, 1983 öncesindeki TDK’nin başarısını ve saygınlığını yakalayabildi mi? Hayır; çünkü Türkçe 27 yıldır devlet eliyle bozuluyor!
      Kenan Evren’in Türk Dil Kurumu, bilimcilerin, sanatçıların ve halkın desteğini alabildi mi? Hayır; bilimsel gücü ve yönetsel bağımsızlığı olmadığından siyasal iktidarlara göre yol ve yön değiştiriyor! Türkçenin temel dilbilgisini, tarihsel ve kökenbilgisi sözlüklerini yapabildi mi? Hayır! Yabancı dille öğretimi engelleyecek kesin bir tutum sergiledi mi? Hayır! Yabancı adlandırmanın önünde durabildi mi? Ölçünlü dil ve yazım birliğini sağlayabildi mi? Hayır! Hayır! Hayır!
      Atatürk’ün Türk Dil Kurumu’nda en küçük yolsuzluk görülmemişken, Kenan Evren’in Türk Dil Kurumu’ndaki yolsuzluk yargı eliyle kesinleşmedi mi? Atatürk'ün kalıtının nasıl ve kimler eliyle hangi işler için kullanıldığını biliyor muyuz?
      Dil Derneği’nin 23. kuruluş yıldönümünde, Atatürk kurumlarını kapatarak Atatürkçü düşünceye, Türk Devrimine büyük darbe vuran 12 Eylülcü anlayışı, bu anlayışa tutunanları bir kez daha şiddetle kınıyoruz!
      Bütün aydınlanmacıları, Atatürk’ün vasiyetnamesi üstündeki hukuk lekesinin silinmesi, Anayasadan 134. maddenin çıkartılarak Atatürk kurumlarının eski tüzelkişiliklerine kavuşturulması için güçbirliği yapmaya çağırıyoruz!
      Dil Derneği, 23 yıldır olduğu gibi Atatürk’ün Türk Devriminin özü olan akıl ve bilimden aldığı güçle, Dil Devrimine olan inancıyla yürüyüşünü sürdürecektir!
                                                                                                                          DİL DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Nisan 2024 - 434. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter