AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Bir Dilseverin Antalya'daki Girişimi
      Derneğimizin üyesi Hikmet Özkaya, yaşadığı kent Antalya'da yabancı sözcük kullanımını önlemek amacıyla girişimlerde bulundu. Özkaya,  Antalya Büyükşehir Belediyesine gönderdiği dilekçelerle hem toplutaşımada ve hem de çevre düzenlemesinde yabancı sözcük kullanımına tepki gösterdi. Belediye, bu dilekçeleri gündeme alarak gereğinin yerine getirileceği karşılığını verdi.
      Hikmet Özkaya'ya dilseverleri yüreklendirici girişimleri için teşekkür ediyor, belediyeyle yazışmalarını diğer kentlere örnek olması dileğiyle aşağıda yayımlıyoruz.

 

 

Toplutaşımada Türkçe Kullanımı

      Hikmet Özkaya, 7 Kasım 2013'te Antalya Büyükşehir Belediyesine gönderdiği dilekçede, toplutaşımada kullanılan akıllı bilet/kart okuyucuların ("validatör"lerin) ekranlarında "Kalan Bakiye" yazdığını, oysa Arapça bir sözcük olan "bakiye"nin "kalan, artan" anlamını taşıdığı ve yanlış kullanıldığını belirterek sözcüğün "kalan" biçiminde değiştirilmesi isteminde bulundu.
      Antalya Büyükşehir Belediyesi 12 Aralık 2013'te toplutaşımada akıllı ödeme uygulamalarını geliştiren yazılımevine (A-KENT Akıllı Kent Teknolojileri'ne) yazı göndererek  gereken düzeltmenin yapılmasını istedi. Yazılımevi 22 Ocak 2014'te belediyeyi yanıtlayarak değişikliğin yapıldığını, 1 Şubat 2014'te uygulamanın başlayacağını bildirdi.
      Sonuç olarak Antalyalılar ödeme işlemlerinde "kalan" sözcüğünü görmeye başladılar; ama Hikmet Özkaya'nın tüm yazışmalarında "sözcük" demesine karşın yazılımevinin yanıtında "kelime" denmesi de gözlerimizden kaçmadı. Bu durumu sizlerin yorumuna bırakıyoruz...
      

"I AM ANTALYA" Olur mu?

      Üyemizin diğer girişimi ise Güllük Caddesi çevre düzenlemesinde "I AM ANTALYA" kullanımına karşı çıkmak oldu. Özkaya, 12 Ocak 2012'de Antalya Büyükşehir Belediyesine dilekçeyle başvurarak "Güllük Caddesi Çevre Düzenlemesi" kapsamında kent mobilyaları ile "I AM ANTALYA" yazılacağı yönünde basına yansıyan haberin doğruluğunun araştırılmasını, sözkonusu yazının Türkçe olmasını istedi.
      Antalya Büyükşehir Belediyesi 31 Ocak 2014'teki yanıtında bu tümcenin görsel tasarımlarında kullanıldığını, ancak Özkaya'nın dile getirdiği istemin uygulama aşamasında değerlendirmeye alınacağını bildirdi.
 
Yazışmaları görüntülemek için tıklayınız:
 
  • Antalya Büyükşehir Belediyesinin akıllı ödeme uygulamasını geliştiren yazılımevine gönderdiği yazı.
  • Antalya Büyükşehir Belediyesinin Hikmet Özkaya'ya yanıtı.
  • Yazılımevinin Antalya Büyükşehir Belediyesine düzeltme yapılacağına ilişkin yazısı.
  • Hikmet Özkaya'nın "I AM ANTALYA"ya tepkisine gelen yanıt.

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Şubat 2024 - 432. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter