AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
İMAM HATİPLERDE TÜRKÇE YASAĞI

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu’nun 2 Eylül 2014 günlü (övülesi) haberine göre, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, “Öğrenci Merkezli Arapça Öğretimi” başlığı ile yayımladığı ve Arapça öğretilirken ikinci bir dil kullanılmaması gerektiğini, öğrencilerin öğretmenleri ile ancak Arapça iletişim kurabileceklerini, başka seçenek bulunmadığını savladığı bildirisiyle imam hatiplerde (İH) Türkçeyi yasakladı. Bununla da yetinmeyerek bildiride “Türkçe öldü” başlığını da kullandı ve “öğrenciler arasında rüyalarında dahi Arapça konuşanlar oldu”ğunu ileri sürdü.

Önce şunu belirtelim: Türkçeyi 600 yıl dışlayan, “akılsız Türklerin dili” sayan Osmanlı yasaklayamamış, öldürememiş; Nazif Yılmaz gibilerin gücü hiç yetmez!

Bir yandan tüm okulların imam hatipleştirilmesi amacı açığa vurulurken, dolayısıyla okullarda Arapça egemen dil durumuna getirilirken, anadilimize, ortak dilimize karşı düşmanlık besleyen bir anlayışla Türkçe yasaklanmaya çalışılmaktadır. Bildirideki “Türkçe öldü” başlığı ise uygulamanın sıradan bir dil öğretme kaygısından kaynaklanmadığını kanıtlıyor. Diğer yabancı dillerin (İngilizce, Fransızca…) öğretiminde öğretmenler, öğretimi pekiştirmek için bir süre, öğretilmeye çalışılan dilin dışına çıkılmamasını isteyebilirler. Ne ki bu uygulama sırasında öğrencilerin anadili “öldü” sözcüğüyle dışlanmadığı gibi, dersin süresini aşamaz, okulun tümünü, giderek öğrencinin okul dışı yaşamını (örneğin evini) kaplayamaz. Ayrıca Arapçanın İngilizce, Fransızca gibi dillerden ayrı olarak, Türkçeye karşı dinsel, tarihsel, sınıfsal egemenlik (iktidar) ve baskılama özelliğinin varlığını da belirtmek gerekir.

Türkçe, yetkin nitelikleri Türk ve yabancı dilbilimcilerce hayranlık duyularak ortaya konmuş bir bilim, felsefe, yazın (edebiyat) dilidir. Sözcük sayısından çok, bir dilin varsıllığını belirleyen başat nitelik olan çağrışım gücüne dayanır. Türkçe, batı sözlük nedir bilmezken, Divanü Lugati’t Türk’ü yaratmış, Kaşgarlı Mahmut gibi bir dilciyi yetiştirmiş bir dildir. İzleyen yüzyıllarda yetişen aydınlar ile yapıtlarını belirtmeye gerek yok, Yunus Emre’yi, Karacaoğlan’ı, Pir Sultan Abdal’ı, nicelerini dünya biliyor. Bilge önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Dil Devrimiyle, Abece Devrimiyle bilgi ve bilim ulusuna yayılmış, anadiline kavuşmuştur. Bu nedenle 26 Eylüller Dil Bayramımızdır. Anımsatalım ki diller, ekinler, uluslar üstün yapıtlarıyla, bilimde, sanatta ortaya koyduklarıyla saygınlaşır, var olurlar; boş sözle değil!

İmam hatiplerde ya da başka bir yerde Türkçeyi hiçbir güç yasaklayamaz! Bu kararı kesinlikle uygulatmayacağız!

    Günay Güner

Dil Derneği Yayın Kolu Başkanı
** Bu yazı, Cumhuriyet gazetesinde 10 Eylül 2014'te yayımlanmıştır.


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Şubat 2024 - 432. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter