AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
OKURYAZARLIK ÇALIŞTAYI-17 Ekim 2014

Ülkemizde okuryazarlık oranı %90’ları aşsa da evrensel “okuryazarlık” tanımına göre okuryazarlık yalnızca harfleri birbirine çatarak okumak-yazmak ve dört işlemle hesap yapmak değil. Çağımızın okuryazar bireyinin temel niteliği, kendisinin ve içinde yaşadığı toplumun ayırdına varması; yurttaşlık hak ve ödevlerinin bilincinde olması.

Okumaz-yazmazlığın Türkiye’nin yaşamsal sorunu olduğu düşüncesiyle bir araya gelen demokratik kitle örgütleri, 17 Ekim 2014’te Ankara’da Okuryazarlık “Okuryazarlık” mıdır? başlıklı bir çalıştay düzenledi. Çalışmalarını, Eğitimbilimci Paulo Freire’nin "Okuma-yazma, toplumsal ve kültürel özgürleşmenin önkoşuludur" sözünden esinlenerek yürüten Bilim ve Ütopya Kooperatifi (BİLKOOP), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Şubesi, Dil Derneği, Toplumsal Dayanışma Gönüllüleri Derneği (TODAG), Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD), Ulusal Eğitim Derneği (UED) ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) Ankara Şubesinin gerçekleştirdiği çalıştay, cumhuriyetimizin kurucularına ve devrimcilerimize; ülkemize saygın ve özgün bir eğitim dizgesi armağan eden Hüseyin Vasıf Çınar, Mustafa Necati, Reşit Galip, Hasan Âli Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç'a adandı.

Okuryazarlığın “Özgür birey için... Bilinçli yurttaş için... Demokratik toplum için...” vurgusuyla sorgulandığı çalıştayda "okuryazarlık"tan beklentiler ve bu doğrultuda yapılacak toplumsal, kültürel, yasal düzenlemeler ile kitle örgütlerinin eylemleri irdelendi.

UED Genel Başkanı Nazım Mutlu’nunyönettiği “İktidardayız: Eğitim Politikamız” başlıklı  oturumda Prof. Dr. Tülin Oygür (BİLKOOP), Gülsün Kaya (ÇYDD), Figen Çakmakoğlu (Dil Derneği), Nazlı G. Özdil (TODAG), Mustafa Pala (UED), Saim Açıkgöz (UED), Sinan Kayalıgil’den (YKKED) oluşan konuşmacılar, çağdaş ve laik eğitim hedefiyle okulöncesi eğitimden ana-baba eğitimine, öğretmen yetiştirmeden ders kitaplarına, eğitime erişimden okuryazarlık alanlarına dek kapsamlı bir eğitim politikası önererek 13 (1+12) yıllık kesintisiz eğitimin zorunluluğuna dikkat çektiler.

ÇYDD Ankara Şubesi Başkanı Ayfer Yüksel’in yönettiği “Demokratik Kitle Örgütlerinin Görevleri, Eylemleri” oturumunun konuşmacıları Prof. Dr. Semih Koray (BİLKOOP), Azmi Kişnişci (ÇYDD), Hülya Küçükaras (Dil Derneği), Gökçen İpek (TODAG), Suay Karaman(TÜMÖD), Aydın Karataş (UED), Alper Akçam (YKKED), Dr. Gülin Onat Bayır (YKKED), demokratik kitle örgütlerinin eğitim alanında başlatacağı girişimleri ve proje önerilerini sıraladılar.

Dinleyicilerin soru, öneri ve yorumlarıyla katıldığı çalıştayda AÜ Eğitim Bilimleri Fak. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Sever ile Yazar Çiğdem Ülker “okuma kültürü ve demokrasi” konulu konuşmalar yaptılar. Üniversite öğrencileri Mustafa Necati, Reşit Galip, Hasan Âli Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç’un düşünce ve öğretilerinin derlendiği “anlama konuşmaları” ile çalıştaya katıldılar. Çalıştay, Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cahit Kavcar’ın kapanış konuşması ve  taslak sonuç bildirgesinin sunulmasıyla kapandı. Çalıştayın sonuç bildirgesi, kasım ayı sonunda kamuoyuna açıklanacak. (Ayrıntılı bilgi için: http://okuryazarlikcalistayi.blogspot.com.tr/)


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter