AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
CUMHURİYETİMİZİN 91. YILI KUTLU OLSUN!

Yıllardır her sabah, laik cumhuriyetimizin değerleriyle hesaplaşan, cumhuriyet kurumlarını karartan, devrimleri budayan söz ve eylemlerle uyanıyoruz. Son yıllarda, “Cumhuriyet tarihi(miz) boyunca…” diye başlayan, arkasından laik cumhuriyetimizin değerlerinden birini ya da birkaçını yasal kılıflarla ortadan kaldıran sözleri dinliyor; eylemlere tanık oluyoruz. Eğitim ve yargı başta olmak üzere, her yurttaşın bugününü ve geleceğini güvence altına alacak kurumların yaralanmasıyla karşılaşıyoruz.

Hak ve özgürlüklerin doyasıya yaşanmadığı, emeğin karşılık bulmadığı, emekçilerin ölümle sınandığı; sınıf farkının derinleştiği; kadınların kapatılarak toplumsal yaşam dışına itildiği; eğitimin dinselleştirildiği; üniversitenin susturulduğu; yargının iktidarca kuşatıldığı; yurtta barış, dünyada barış ilkemizin yerle bir edildiği; Atatürkçülerin suçlanıp karalandığı sözde “ileri” demokrasiyle karamsar oluyoruz. “Cumhuriyet tarihi(miz) boyunca…” siyasal erkin ve ona omuz veren sözde aydınların Atatürk’le ve cumhuriyetin değerleriyle hesaplaşırken ulusal ve evrensel değerleri acımasızca çiğnemesine hiç tanık olmamıştık.

Yıllardır inancımızı, köken farkımızı dikenli telle kaşıyanlar cumhuriyetin kurucu çoğunluğunun ortak dili Türkçeyi küçük görmekte; kimi yurttaşların ikidilli oluşunu ve bilimsel verileri yok sayarak ortak dili siyasallaştırmaktadır. Bu döneme dek olay ve oluşumlara yurttaşlık penceresinden bakamayanlar siyasal erki hiç böyle kullanmamış; aymazlık, “cumhuriyet tarihi boyunca” hiç böyle tavan yapmamıştır. Bu cumhuriyetin olanaklarıyla orun ve kazanç elde edenler, elbette “cumhuriyet tarihi(miz) boyunca” yapılanların daha çoğunu yapmakla, öncelikle “cumhuriyet tarihini” doğru okumakla yükümlüdür.

Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde savaştan çıkmış yoksul bir ülke; canını dişine takıp bağımsızlığını kazanmış, cumhuriyeti kurmuş; devrimlerle çağdaş dünyayla yarışa hazırlanmıştır. Şimdi hesaplaşılan, bir kamyon lastiği olmayan ama yurdu demir ağlarla ören, kılık kıyafetini, ölçüsünü, takvimini, yazısını ve dilini yenileştiren; kendi buğdayından ekmeğini, pamuğundan bezini, pancarından şekerini üreten; “yerli malı”yla yaşamaktan onur duyan laik cumhuriyettir! Yüzyıllarca kul sayılan, “ümmi ümmet”i yurttaş kılan; kadınlara haklarını öğreten; Osmanlının borcunu bile ödeyen; kimseye boyun eğmeyen bağımsız bir cumhuriyettir! Şimdi hesaplaşılan, bütün yaşamını, kazanımlarını ulusuna adayan Mustafa Kemal’dir!

“Cumhuriyet tarihi(miz) boyunca” yaşananları, bilim, sanat ve uygulayımdaki yenilikleri yok sayarak Atatürk’le ve cumhuriyetin değerleriyle hesaplaşmak; günün olanaklarını kötüye kullanarak geçmişi karalamak her dönemde kurnazlığa sığınan, din ve köken ayrımını siyasallaştıran, bilgisi ve görgüsü yetersiz siyasetçinin ve ona destek olan çıkarcı aydınımsıların oyunudur.  Ussal ve bilimsel gerçek, usun ve bilimin, böylesi oyunları kesinkes bozacağıdır! Osmanlıyı yıkan, çağının gerisinde kalmasıydı; ulusal ve evrensel değerleri yok sayan hiçbir iktidarın da koltuğu kalıcı olmayacaktır!

Mustafa Kemal Atatürk devrimlerin ışığını Çankaya’da parlatmıştı; bu ışık hiçbir zaman sönmeyecek! Bizler her şeye karşın, Cumhuriyet Bayramlarını Atatürk’e olan bağlılığımızla, aydınlanma aşkımızla başımız dik, alnımız açık kutlayacağız!

Ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!

Dil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgi Özel


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter