AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
19 MAYIS: LAİK CUMHURİYETİMİZİN DOĞUM GÜNÜ

19 MAYIS, MUSTAFA KEMAL’İN DOĞUM GÜNÜDÜR!

19 MAYIS, LAİK CUMHURİYETİMİZİN DOĞUM GÜNÜDÜR!

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında, yurdun durumu içler acısıydı. 96 yıl sonra yurdumuz, yurttaşlarımız için yine kaygılıyız. Yokluğu, yoksulluğu yok sayarak kazanılan Kurtuluş Savaşının ardından kurulan laik cumhuriyetimiz, 96 yıl sonra Osmanlılık düşü kuranlarca laik eğitimden, bilimden, sanattan uzaklaştırılmaktadır. Bu 19 Mayıs özgür, bağımsız ve laik Türkiye için büyük yürüyüşün başlayacağı gün olacaktır! Mustafa Kemal Atatürk, dün olduğu gibi bugün de önderimizdir; sonsuza dek öyle kalacaktır!

Laik cumhuriyetimizin özgürlük ve bağımsızlık savaşımı, Türkçenin de özgürleşme savaşımıdır. Bu savaşım Kuvayımilliye ruhuyla kazanılmış; ulusumuz Türk Devrimiyle aydınlanma çağını yakalamıştır. Yurttaşlar, inanç ve köken farkı gözetilmeksizin ussal, bilimsel ve sanatsal olanı temel alan laik eğitim ve hukukun üstünlüğüyle eşit haklara kavuşmuştur. Ne yazık ki bugün aynı ülkede yaşayan ama ortak çıkarlar için ortak akıl üretemeyen yurttaşlar, karanlık bir tünele itilmiş durumdadır. Laik cumhuriyetin bütün olanaklarını kullanarak iktidar olanlar, Atatürk’le hesaplaşıyor; Türk Devrimini yok etmeye çalışıyorlar. Bu 19 Mayısta bir kez daha uyarıyoruz:

Yurttaşlık bilincimizi hiç kimseye, hiçbir egemene çiğnetmeyeceğiz! İnanç bireyseldir; ama ulusal olan her şey, her değer ortaktır. Ulusal sınırlar içinde özgürce yaşamak, ülke zenginliklerinden hakça pay almak, eğitim, sağlık ve adalet kurumlarında eşit olmak için fırsatları ortak dille ortak akıl üreteceğiz! Mustafa Kemal’le ve Türk Devrimiyle hesaplaşmanın hız kazandığı; eğitim birliği ilkesinin yok edildiği; eğitimin dinselleştirildiği; usun, bilimin ve sanatın baskı altına alındığı; bilim ve sanat insanlarının aşağılandığı; düşünce özgürlüğünün kısıtlandığı; üniversite ve yargının siyasallaştığı; devrimci ruh taşıyan ulusalcıların suçlandığı bir dönemde, her şeye karşın 19 Mayısları sonsuza dek kutlayacağız!

Hiç kimse laik Türkiye için çalışmak ve savaşım vermekten bizleri alıkoyamaz! Hiç kimse Atatürk’le ve devrimlerle hesaplaşarak laik Türkiye Cumhuriyeti’ni 96 yıl öncesine taşıyamaz! Hiç kimse TC’yi silemez! Hiç kimse laik cumhuriyetin yurttaşlarını, inancı kullanan iktidarların “kulu” yapamaz! Bu duygularla bütün gençlerin ve devrimci ruhla genç kalmayı başaran yurttaşların 19 Mayıs bayramını kutluyoruz!

 

                                                                                                            Dil Derneği Yönetim Kurulu adına
                                                                                                                           Başkan Sevgi Özel
   
 

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Şubat 2024 - 432. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter