AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU ATATÜRK’Ü SAYGIYLA ANIYORUZ!

CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü

SAYGIYLA ANIYORUZ!

Cumhuriyetimizin kurucusu, devrimlerin yapıcısı önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 1927 Ekiminde ulusa seslendiği Söylev’de “Baylar, bizim yüzümüz her zaman ak ve temizdi, her zaman da ak ve temiz kalacaktır. Yüzü çirkin ve gönlü çirkinliklerle dolu olanlar, bizim yurtseverce, insanca ve namusluca davranışlarımızı, bayağı ve çirkin tutkuları yüzünden, çirkin göstermeye kalkışanlardır" demiştir. Yıllarca süren bir savaşı utkuyla sonuçlandıran Atatürk, “(…) kutsal bir ülkünün belirtisi olan cumhuriyet yönetimine karşı, çağdaşlaşmaya karşı bilisizlik, bağnazlık ve her türlü düşmanlık ayağa kalktığı zaman özellikle ilerici ve cumhuriyetçi olanların yeri, gerçek ilerici ve cumhuriyetçi olanların yanıdır” diyerek yönümüzü, yerimizi göstermiştir.

Çok uzun zamandır Mustafa Kemal Atatürk’le hesaplaşanlar, cumhuriyetin ve cumhuriyetçilerin yönünü değiştirme çabasında epeyce yol aldılar. Kurtuluş Savaşını, nedenlerini, kazanılan utkuyu, ezilen uluslara örnek olan halkın direnişini karartarak Atatürk’ü halkın gönlünden silmek, Türk Devrimini budamak için cumhuriyetin kurumlarını boşaltıyor; ulusun 92 yıllık cumhuriyet deneyimini yok sayıyorlar. Son yıllarda Atatürk’e, dönemine, devrimlere yönelik toplumun ortak aklı ve vicdanını yaralayan, toplumun inanç ve köken farkını siyasaya araç yapan uygulamaların artışını kaygıyla izliyoruz.

Bugün “yurtta barış, dünyada barış” ilkemiz ve laiklik yara almıştır. Ülkenin bir yanında silahlar konuşmakta; ölüm acısı yaygınlaşmakta; kadınlar toplumsal yaşamın dışına itilmekte; eğitim dinselleşmekte; yargı bağımsızlığını yitirmekte; düşüncesini özgürce söyleyenlerin söz ve eylemleri baskılanmakta; gençlerin geleceğe ilişkin umutları köreltilmektedir.

Avrupa’da eli kanlı diktatörlerle kendi halkını ve mazlum halkları sömüren krallıkların egemen olduğu bir dönemde Atatürk, “Egemenlik kayıtsız koşulsuz ulusundur” diyerek cumhuriyeti kuran bir devrimcidir. Halkından korkmayan bir halkçı; yanlış anlaşılan tek sözü, yanlış kullanılan tek kuruşu bulunamayan onurlu bir devlet adamıdır. Yıllarca savaştığı yayılmacılar onun “ak ve temiz” oluşunu görmüş, övgüyle karşılamış; eliyle kurduğu cumhuriyetin değerini bilmeyen, “yüzü çirkin ve gönlü çirkinliklerle dolu olanlar” onun “yurtseverce, insanca ve namusluca” yaptıklarını yıkmaya kalkışmışlardır.

Atatürkçüyüz, cumhuriyetçiyiz; Atatürk’ün “manevi mirası” akıl ve bilim yol göstericimizdir. Yıkılmayacak olan Atatürkçü düşüncedir; yaptığı devrimlerdir; laik cumhuriyetimizdir. Aklı, bilimi, çağdaş yaşamı, hukuku yok sayanlar değil; “Dünya düşse peşimize /Yer sarsılsa yerinden” Atatürk’ten ve laik cumhuriyetten vazgeçmeyeceğiz!

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 77. yılında laik, sosyal hukuk devletine sahip çıkma bilinci ve kararlığıyla, özlemle, saygıyla anıyoruz!

Dil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgi Özel


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Şubat 2024 - 432. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter