AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
CUMHURİYET TARİHİMİZ, 19 MAYIS 1919'DA BAŞLAR!

ULUSUMUZUN

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA,

GENÇLİK VE SPOR BAYRAMINI KUTLUYORUZ!

"1919 yılı Mayısının 19. günü Samsun’a çıktım. Genel durum ve görünüş:

Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu topluluk, Birinci Dünya Savaşında yenilmiş, Osmanlı ordusu her yanda ze­delenmiş, koşulları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük savaşın uzun yılları boyunca, ulus yorgun ve yoksul bir durumda. Ulusu ve yurdu Birinci Dünya Savaşına sürük­leyenler, kendi başlarının kaygısına düşerek, yurttan kaçmış­lar. Padişah ve Halife olan Vahdettin, soysuzlaşmış; kendini ve yalnız tahtını koruyabileceğini düşlediği alçakça önlemler araştırmakta. Damat Ferit Paşanın başkanlığındaki hükü­met güçsüz, onursuz, korkak, yalnız padişahın isteklerine uymuş ve onunla birlikte kendi güvenlerini sürdürecek her­hangi bir duruma boyun eğmiş. Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alın­makta..."

Laik cumhuriyetimizin kurucusu, Türk Devriminin yapıcısı Mustafa Kemal Atatürk, Ekim 1927'de Söylev'ine günümüz Türkçesiyle böyle başlar. Varlı­ğı yok sayılan bir ulusun bağımsızlığı nasıl kazandığını, çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatır. Söylev, Atatürk’ün kendi deyimiyle 1919-1927 arasındaki 9 yıllık döne­min tarihçesidir.

2016 Türkiyesinde büyük bölümü savaşarak geçen bu tarihçeyi yadsıyan, kurtuluştan sonraki devrimleri reddeden karanlık kafaların uydurduğu, her dakika yeni yalanlarla çirkinleşen "sahte" tarih sürecini izliyoruz. Ülkenin genel görünüşü karamsarlığı artırıyor; başkentte bile bombalar patlıyor, halk korku içinde; her gün çocuklar, kadınlar cinsel saldırıya uğruyor; ölüyor; gencecik insanlar toprağa düşüyor. Eğitim, bütün kurum ve kurallarıyla dinselleştirildi; üniversite susturuldu; basın özgürlüğü ve yargının bağımsızlığı yok ediliyor; kadınlar toplumsal yaşamdan soyutlanıyor. Tıpkı 93 yıl önce olduğu gibi devleti temsil edenler kendi varlığını, siyasasını, çıkarlarını korumanın telaşındayken ulus, tıpkı 1919 Mayısında olduğu gibi yorgun ve yoksul bir durumda...

Bizler geçmişimizi, "hamaset" edebiyatı yaparak geçmişe öykünenlerden daha iyi tanıyoruz. 1919 öncesinde yaşananları ve yaşananlardan ders almayanları unutmadan, 1919'da başlayan cumhuriyet tarihinin kazanımlarıyla laik cumhuriyetimizi geleceğe taşımayı amaçlıyoruz. Halkın inancını ve köken farkını siyasaya araç yapan, sanata sırtını dönenlere inat aklın öncülüğünden, bilimsel olandan başka doğru tanımıyoruz! Türkiye Cumhuriyeti büyük acılar yaşanarak kuruldu; sonsuza dek yaşayacak! Devrimler büyük özveriyle yapıldı; hiçbir zaman ortadan kaldırılamayacak!

Bizler her yaşta devrimcileriz; Atatürkçüyüz; her inanç ve kökenden laik cumhuriyetin yurttaşlarıyız! Cumhuriyetimizin kurucusu, devrimlerin yapıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı aydınlanma yolunu kapatmak isteyenlere izin vermeyeceğiz! Atatürk’ün “manevi mirası” olan akıl ve bilimin öncülüğünde aydınlanma yolunu yeniden açmak için hiçbir savaşımdan, özveriden kaçmayacağız; koşullar ne olursa olsun hiçbir zaman koruya ve baskılara boyun eğmeyeceğiz!

Bu 19 Mayısta her inanç ve kökenden laik cumhuriyet yurttaşlarının ortak sorunlara ortak akıl üreterek çözüm bulacağı bir sabaha uyanmasını diliyoruz. Bu 19 Mayısın korku ve baskılara yenilmeden hak ve özgürlüklere sahip çıkacağımız aydınlık günlerin başlangıcı olacağına inanıyoruz.

Bu duygularla ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz!

 
                                                                                                            Dil Derneği Yönetim Kurulu adına
                                                                                                                           Başkan Sevgi Özel
   
 

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Nisan 2024 - 434. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter