AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
SÖYLEV'İN 31. BASKISI ÇIKTI

SÖYLEV (Nutuk)
Mustafa Kemal ATATÜRK
31. Baskı, İstanbul, Mayıs 2020; 40,00 TL 
Dil Derneği ile Kırmızı Kedi Yayınları
Gençler için Prof. Dr. Şerafettin Turan tarafından kısaltılmış ve dili yalınlaştırılmıştır.

      
HERKESİN OKUMASI GEREKEN BAŞYAPIT
      Cumhuriyetimizin kurucusu, devrimlerin yapıcısı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başyapıtı Söylev’i okumayanlar hemen okumalı; okuyanlar bilgilerini yenilemek için yeniden okumalı.
      Atatürk Söylev’de, “Ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük bir ulusun bağımsızlığını nasıl kazandığını, bilim ve tekniğin en son ilkelerine dayanan ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu” anlatmaktadır. Söylev, yeni Türkiye’nin oluşumunu anlatan temel kaynakların başında yer almaktadır. Bu nedenle bizim en başta gelen görevlerimizden biri, Söylev’i özellikle genç kuşakların anlayarak okumasını sağlamaktır.
      Yıllar önce arka kapağını Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın, “Söylev, yaşanmış bir efsanenin bugüne ve yarına ışık tutan bir öyküsüdür” diye yazdığı 19. baskı da Söylev’in kısaltılmış biçimidir. Söylev’in özünü herkesin doğru anlaması için kısaltılan bölümler, tam yerinde özetlenerek yapıtın bütünlüğü korunmuştur. Böylece özellikle gençler Söylev’in bütününe ilişkin bilgi sahibi olacak; Kurtuluş Savaşının nasıl kazanıldığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin ne büyük zorluklar aşılarak kurulduğunu görecektir. Yapıtı okuyan gençlerin Atatürk’ü ve Türk Devriminin özünü doğru anlayarak yaşama atılması laik cumhuriyetimiz için büyük kazançtır.
      Her gencin, her yurttaşın Söylev’i doğru anlaması, Atatürk ve arkadaşlarının bin bir güçlük ve yüreklilikle aştığı zorlukları bilmek, Atatürk’ün Söylev’in sonundaki gençlere seslenişini özümsemek, laik cumhuriyetimizi sonsuza dek koruma gücümüzü pekiştirecektir.
      Söylev’i günümüz Türkçesiyle sunuyoruz. Yapıtın Türkçeleştirilmesinde, kısaltılmasında devrim tarihimizi ve Atamızı bize doğru anlatan yapıtların sahibi Prof. Dr. Şerafettin Turan’ın emeği büyüktür. Dil Derneği ile Kırmızı Kedi Yayınlarının yapıtı gün ışığına çıkaran işbirliği, ülkemizin aydınlık geleceğinin güvencesi olan gençler içindir. Çünkü gençlerin aydınlanması, ülkenin aydınlanması demektir. Atatürkçü düşünceyi ve laik cumhuriyetimizi geleceğe taşıyacak olan gençlere güveniyoruz! Gençler de Atatürkçü düşünceyle beslenerek Türk Devrimine güvenmeli!       
      DİL DERNEĞİ

Geçmişten Geleceğe Uzanan Köprü
      "Söylev" yaşanmış bir efsanenin, bugüne ve yarına ışık tutan bir öyküsüdür. Her aşaması belgelenmiş, duygulara değil akla seslenen bir öyküdür bu. "Tek Adam"ın, giderek bir ulusla bütünleşmesinin ve evrenselle buluşmasının adım adım izlenilen bir öyküsüdür.
      70 yıl öncesinden bugüne tutulan bu ışık niçin hâlâ güçlü? Niçin, belki eskisinden de daha anlamlı ve önemli?
      Bunun iki temel nedeni var: Birincisi, zamanla birlikte belleklerden uzaklaşan bir geçmişin bugün için de çok önem taşıyor olması. İkincisi ise, değişen dünyanın ve değişen Türkiye'nin koşullarının, o anıtsal yapıdaki tarihsel çizgiyi doğrulamış bulunması.
      70 yıl... Değişen koşullar... Evrenseli yakaladığı için eskimeyen, ölümsüzleşen bir başyapıt.
      Ahmet Taner Kışlalı
(Arka kapaktan)


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter