AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
"TÜRKÇENİN VE DİL DEVRİMİNİN ÖYKÜSÜ" ÇIKTI

TÜRKÇENİN VE DİL DEVRİMİNİN ÖYKÜSÜ
Şerafettin Turan, Sevgi Özel
Ankara, Ağustos 2021; 100,00 TL 
Dil Derneği Yayınları

Dil Devriminin 75. yılında, 2007'de "75. Yılda Türkçenin ve Dil Devriminin Öyküsü" adıyla yayımlanan yapıtın güncellenmiş yeni baskısı.

      
YAZARLARININ DİLİNDEN KİTABIN ÖYKÜSÜ
      Elinizdeki yapıt, Türkçenin Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan akışını, cumhuriyetimiz kurulmadan önceki durumunu, Atatürk’ün kurduğu Türk Dil Kurumu’nun 1932-1983 arasındaki öyküsünü, 1983’ten sonra olup bitenlerle Dil Derneği’nin doğuşunu içeriyor. Kaynaklara, belgelere, tanıklara dayanarak Türkçeye ilişkin bildiklerimizi, yaşadıklarımızı, olumlu ve olumsuz bakış açılarını aktardık. Atatürk’ün Türk Dil Kurumu’nu niçin kurduğunu, Türkçeyle niçin bu denli yakından ilgilendiğini, TDK’ye verdiği önemi, yazık ki çoğumuz bilmiyoruz. Çünkü bir bütün olan Türk Devrimi gibi Harf ve Dil Devrimleri de ulusal eğitimde yeterince ele alınmıyor, yer bulamıyor.
      Dahası genç kuşaklara bilgi çağında yaşadıkları söyleniyor; ancak konu Türkçe olunca bilgi değil, bireysel görüşler, tartışmalar aktarılıyor. Tek yanlı okuyan, yaşamda başka renkler, düşünceler olduğunu kabul etmeyenler, gençlerin de tek yanlı okumasına, başka düşünce ve renkleri tanımamasına yol açıyor.
      Bu nedenle bu yapıtın, bütün kısır tartışmaları bitireceğine, Türkçe için ortak akıl üretmemizi sağlayacağına inanıyoruz.
      ŞERAFETTİN TURAN, SEVGİ ÖZEL

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter