AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Şubat 2017

 

BEŞİR GÖĞÜŞ'Ü SAYGIYLA ANIYORUZ

 

Biz, büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk’ün ona ve Türk Devrimine inanan aydınlanmacıların ardıllarıyız.

İçinde olduğumuz dönemde öncelikle laik cumhuriyetimizin kurucusu, devrimlerin yapıcısı Mustafa Kemal Atatürk’ü, cumhuriyetimize emek veren bütün devrimcileri saygıyla, özlemle anıyoruz!

1999’da Yalova depreminde eşi Cemile Göğüş, kızı Sezen Göğüş’le birlikte yaşamını yitiren Beşir Göğüş’ü 102. doğum gününde saygı ve özlemle anıyorum.

Eğitimci- Yazar Beşir Göğüş'le Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumu'nda 1971-74 arasında yaklaşık üç yıl birlikte çalıştım. Ortak sevdamız Dil Devrimini doğrultusunda yenileşen Türkçeydi. Bu sevda bizi Dil Derneği'nin doğumunda yine buluşturdu. Beşir Göğüş gibi aklın öncülüğüne inanan tüm cumhuriyet öğretmenlerinde düşüncenin kaynağı bir bütün olan Türk Devrimidir. Türk Devriminin en önemli iki ayağı da Harf ve Dil Devrimleridir. Bu iki devrime inanmak ona, aklın öncülüğünde, bilimsel verilerin ışığında yurt çocukları için çalışma, çağdaş yapıtlar gücü sağlamıştır.

Beşir Göğüş gibi aydınlar, ussal, bilimsel, sanatsal olandan başka doğru tanımamıştır. Bu yolu bizlere açan Mustafa Kemal Atatürk’tür.

1940'ların sonundan başlayarak zaman zaman açıkça, çokça sinsice ve gizlice Atatürk'le hesaplaşanlar, 12 Eylül darbesinden sonraki dönemde, yüzlerindeki maskeyi indirdiler. 1982 Anayasasının 132. maddesiyle üniversite özerkliği yok edilmiş, 134. maddeleriyle de Atatürk'ün kurduğu Türk Tarih ve Dil Kurumlarının kapatılmasına yol açılmıştı. Üniversite özerkliğinin yok edilmesi ile Atatürk'ün eliyle yazdığı vasiyetnamesini çiğneyerek kurumlarının kapatılması, özgür düşünceye yönelik bir darbeydi.  Bunlar 12 Eylülün zamanla özellikle bilimi, hukukun üstünlüğünü ayaklar altına alacak en ağır, en can yakıcı iki adımıydı. Sonucunu son 15 yılda yaşayarak gördük; üniversite susturuldu; cumhuriyet yurttaşlarının akıl üreteceği ortak dili de gözardı edilmiş durumdadır.

Bugün yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü tutukludur; aklın öncülüğünden, bilimsellikten uzaklaşan kurumların başında üniversite geliyor. Onlarca hukuk fakültesi var; hukukun üstünlüğü çiğnenirken hiçbiri ağzını açmıyor. Ağzını açanların çoğu da 12 Eylül aklının oluşturduğu YÖK'ün ürünü sözde hukukçular. Ulusal ve evrensel değerleri yok sayarak iktidara göre susuyor ya da konuşuyorlar.

Üniversite susarsa, hukukçu gözünü kulağını tıkarsa hukukun üstünlüğü kalmaz; bilimsel ve ussal olanın yerini dogmalar alır. Ne yazık ki son 15 yılda dogmalardan beslenen bir iktidar eliyle cumhuriyet kurumlarının içi boşaltıldı, hem kapıları hem kafaları gericilik karasına bulandı. Atatürk'le, devrimlerle hesaplaşma dönemi bitti; şimdi sıra laik cumhuriyeti toptan yok etme aşamasına geldi.

Nasıl hukuksuzluk karşısında hiçbir zaman, hiç susmadıysak; nasıl 12 Eylül hukuksuzluğuna direnip Dil Derneği'ni kurduysak; şimdi görevimiz daha büyük, daha yaşamsal! Biz dilciyiz; hem sözcüklerden hem bedenden yansıyan anlamı doğru okuruz. "Evet"i ve "hayır"ı da doğru kullanırız. Hiçbir zaman akıl, bilim ve hukukdışı olana evet demedik; laik cumhuriyetimize sahip çıkmak için de susmayacağız!

Karanlığa, hukuksuzluğa tepkinin tek yanıtı var; HAYIR!

Her yıl 12 Şubatta Beşir Göğüş’ün doğum gününü kutluyoruz; bu yıl 2 gün önce toplandık. Bildiğiniz gibi Dil Derneği ile Göğüş Ailesi Beşir Göğüş'ün düşüncelerini, yapıtlarını geleceğe aktarmak için bir ödül oluşturduk. Son yıllarda Türk Dili ve Eğitimini Geliştirme Ödülünü,"Dil Derneği Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü" olarak düzenliyor ve duyuruyoruz. Çocuklarımız, yazınımızın özenle yazılmış yapıtlarıyla Türkçenin müziğini duysun istiyoruz.  

Bu yıl seçici kurulumuz ödülü değerli dostum Ural Yalvaç'a vermeyi kararlaştırdı. Yalvaç Ural'ı kutluyorum; bu ödüle epeydir emek veren seçici kurulumuza teşekkür ederim.

Beşir Göğüş gibi ödünsüz devrimcilerle koşulları zorlayarak kurduk; yaşatmak için de omuz omuza olduk. Bu duygularla bu ödüle ve törene emek Göğüş Ailesine, özellikle Dilek Göğüş Ülgüray'a teşekkür ederim.

 Bugün iki genç müzisyenle tanışacağız; sevgili Mert Özdemir ileDengin Ceyhan'a teşekkür ederim.

Açıkoturumu yönetecek Naci Aslan'a, konuşmalarıyla bilgileneceğimiz Prof. Dr. Aysel Köksal Akyol'a, Nihal Uzuner'e çok teşekkür ederim.

Töreni sunan Belin Çelebi’ye teşekkür ederim! Törenin hazırlıklarını, afişini yapan derneğimizin Genel Yazmanımız Figen Çakmakoğlu'na, Bilişim Kolu Başkanı Güneş Çakmakoğlu'na teşekkür ederim.

Her zaman yanımızda olan Çankaya Belediyesine, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e, Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner'e, Sosyal ve Kültürel İşler Müdürü Şebnem Erol ve ekibine, Çağdaş Sanatlar Merkezinin tüm emekçilerine teşekkür ederim!

Siz değerli dinleyicilere teşekkür ederim!

(*) Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel'in Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü töreninde yaptığı konuşma

 


Önceki yazıların dizinine erişmek için tıklayınız.

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Nisan 2024 - 434. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter