AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Dil-Ekin Söyleşisi: Dr. HALİT SUİÇMEZ ile DİLİMİZ VE ÜRETKENLİĞİMİZ
23 Şubat 2017 Perşembe günü Dil-Ekin Söyleşisinde konuğumuz İktisatçı / Yazar  Dr. Halit Suiçmez oldu. Tılsım bilim ve sanattadır diyen Suiçmez, bilimsel sunum olarak nitelediği konuyu 5 ana maddede inceleyeceğini söyledi;  

1- Dilin sosyo-ekonomik ve politik konumlanışı,

2- Üretkenlik nedir? 

3-Türkçeyi iyi, güzel ve doğru kullanmanın bireysel ve toplumsal üretkenliğe katkısı nedir?

4- Günümüzde, siyasette, yazılı ve görsel basında, toplumda, edebiyatta, Türkçenin kullanımıyla ilgili örnekler, tartışmalar,

5- Görevlerimiz. 

Emperyalizmden söz etmedikçe dilde gelişmeden söz edilemeyeceğini, dil üretkenliğinin, toplumsal üretkenlik ve bireysel üretkenlik olarak ele alınması gerektiğini, dil ne kadar iyi, verimli kullanılırsa bireysel verimliliğin de o ölçüde artacağını söyleyen Suiçmez, Balzac’ın mutlak verimlilikten söz ettiğini, uygarlığı üretkenliğe bağladığını dile getirdi.

Türkçenin Altay dil ailesinden geldiğini, sözcüklerin eklerle türetildiği bir dilin sonsuza kadar üretilip geliştirilebileceğini, gramerinin kolay ve mantıklı olduğunu söyleyerek Türkçenin iyi, güzel kullanmaya geldiğini, dilin ekonomik ve toplumsal kalkınmada en etkin araç olduğunu, bir insanı tanımak için onun diline bakıldığını vurguladı.

Ülkemizde dile, topluma yabancılaşıldığını, devletin bu duruma el koyması gerektiğini söyleyen Halit Suiçmez her sözcüğün kullanıla kullanıla anlam yüklendiğini, kendi anlam alanını genişlettiğini anlattı..

Derneğimizde gerçekleşen etkinliğimizde bizimle olan değerli konuşmacımız Dr. Halit Suiçmez’e ve katılımcılara teşekkür ediyoruz.

 


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Nisan 2024 - 434. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter